Eind van de opleiding

Registratie RGS

Aan het einde van de opleiding dien je je te registreren bij de RGS. Hiervoor is de eindverklaring nodig van de opleider. Dit proces loopt via “mijn RGS”. Het verwerken van de registratie kost circa 4-8 weken. Er worden geen ondersteunende documenten meer opgestuurd. De portfolio documenten blijven bij de aios en zijn eventueel opvraagbaar door de RGS. Benodigde documenten:

  1. Gevolgde stages en eventuele detacheringen;
  2. Alle algemene EPA’s toegekend op bekwaamheidsniveau 4 (zelfstandig), bij een aandachtsgebied tevens de hiervoor specifieke EPA’s op niveau 4;
  3. Voordrachten en publicaties;
  4. Gevolgde (verplichte) cursussen en afgelegde toetsen;
  5. Eindverklaring van de opleider.

Het is dus raadzaam het portfolio vanaf het begin zorgvuldig bij te houden. De kosten voor registratie zijn fiscaal aftrekbaar.

Certificaat endoscopie

Tevens dien je aan het eind van de opleiding een certificaat endoscopie aan te vragen. Download hier het aanvraagformulier voor het certificaat endoscopie. In overleg met de opleider kan bij behalen van de vereiste aantallen al voor beëindiging van de opleiding certificering worden aangevraagd. De certificering is geldig tot de eerstvolgende kwaliteitsvisitatie na uw registratie als MDL-arts. Daarna zal opnieuw certificering moeten worden aangevraagd, waarbij u het aantal verrichtingen gespecificeerd over de jaren na verstrekking van uw eerste certificaat moet aanleveren. Download hier de eindtermen voor de endoscopist.

MDL AIOS