Home Contactgegevens Secretariaat Samenstelling bestuur MAGMA

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiŽle wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiŽnten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.

De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiŽnten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.


Het NVMDL-symposium in 2017 zal plaatsvinden op 13 april, wederom in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Save the date!
Zie ook onder berichten!

 

Hieronder het programma van het symposium in 2016: download programma 
De presentaties van het NVMDL-symposium 2016

(MDL FAQ) zijn nog te vinden op de pagina -> onderwijs 
(besloten deel van de website).

 

 Laatste nieuws Vacatures PatiŽnteninformatie
Maag Darm Lever Stiching MDL

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

Verschillende MDL-artsen met specifieke expertise hebben hieraan meegewerkt.

U kunt deze folders gratis downloaden of tegen geringe betaling per post ontvangen.

Naar de website van de MLDS