Jaarlijkse aios enquête

Verbetering op alle mogelijk fronten van onze opleiding is enkel mogelijk met de feedback van de AIOS zelf. Vanuit dat oogpunt zijn enquêtes essentieel. Vanuit de NVMDL i.o. hebben we besloten een jaarlijkse enquête uit te zetten. De eindrapporten van de enquêtes worden hieronder gepubliceerd.

MDL AIOS