Bestuur

Bestuur NVMDL in opleiding (i.o.):

Afgevaardigden van de NVMDL i.o. hebben zitting in alle commissies en werkgroepen van de NVMDL.
U vindt dit terug bij de commissie onder Organisatie. Daarnaast heeft een aantal aios zitting in gremia of werkgroepen, zoals hieronder vemeld.

Vragen aan het Bestuur NVMDL i.o. kunt u richten aan: nvmdlio@mdl.nl 

Hieronder kunt u nog een aantal documenten met betrekking tot de NVMDL i.o. downloaden:

Huishoudelijk reglement NVMDL i.o.

Dion Wintjens
Secretaris NVMDL i.o.

Opleiding: MUMC+

Speerpunt: Stagegerelateerde werkzaamheden

Kerntaken: Secretaris, Commissies, kwartaalbrief, website, career event

Xavier Smeets
Voorzitter NVMDL i.o.

Opleiding: Radboudumc

Speerpunt: Visiedocument NVMDL i.o.

Kerntaken: Voorzitter, MAGMA, Concilium (incl. opleidingsdag), website

Froukje van Hoeij
Bestuurslid NVMDL i.o.

Opleiding: UMCU

Speerpunt: Dienststructuur

Kerntaken: Commissie kwaliteit, Jonge klaren/arbeidsmarkt

Eline Wouters-van den Berg
Bestuurslid NVMDL i.o.

Opleiding: UMCG

Speerpunt: NOVUM 2.0

Kerntaken: Commissie onderwijs (Lunteren/Veldhoven), NOVUM

Jolanda Strebus
Bestuurslid NVMDL i.o.

Opleiding: AUMC

Speerpunt: Dienststructuur

Kerntaken: Speeddaten, DJS, commissie onderwijs (Veldhoven)

Marin de Jong
Bestuurslid NVMDL i.o.

Opleiding: LUMC

Speerpunt: NOVUM 2.0

Kerntaken: UEG, DJS, kennisagenda, Jonge klaren/arbeidsmarkt

Clasine de Klerk
Bestuurslid NVMDL i.o.

Opleiding: AUMC

Speerpunt: Stagegerelateerde werkzaamheden

Kerntaken: Concilium (incl. opleidingsdag), NOVUM, career event

Julia Klompenhouwer
Bestuurslid NVMDL i.o.

Opleiding: Erasmus MC

Speerpunt: NOVUM 2.0

Kerntaken: Speeddaten, kennisspel

MDL AIOS