Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.

Belangrijke informatie voor patiënten
U kunt via onderstaande websites informatie nalezen over het Coronavirus. Deze websites bevatten steeds de laatste informatie. Voor algemene informatie gaat u naar de websites van het RIVM (landelijk), het ECDC (Europees) en WHO (wereldwijd).

Informatie voor specifieke patiëntengroepen is te vinden op:

Crohn & Colitis NL
ECCO
Transplantatiestichting
MLDS
Leverpatientenvereniging


NVMDL activiteiten 2020

U kunt zich via onderstaande links registreren voor de volgende bijeenkomsten:

Cursorisch Onderwijs - najaar, 28 oktober (live-stream sessie)
Voor het Cursorisch Onderwijs is accreditatie aangevraagd.
Aanmelden via deze link

Magma
Uitgave december 2020        Uitgave september 2020                  
 Kaft_10.JPG       Kaft_6.JPG

______________________________________

POSTER
‘25 jaar MDL in MAGMA’

Met dank aan de MAGMA-redactie: JUBILEUMPOSTER
ter ere van de honderdste MAGMA-editie hier te downloaden (A3‑formaat)  
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website