Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.


NVMDL activiteiten 2019

U kunt zich via onderstaande links registreren voor de volgende bijeenkomsten:

Cursorisch Onderwijs, 2 oktober 2019
Locatie: NH Koningshof, Veldhoven
Inschrijving/inloop 13.00 uur
Start cursus : 13.30 - 18.00 uur, aansluitend diner
INFORMATIE  |  PROGRAMMA  |  INSCHRIJVEN
Leden van de NVGE, NVH en V&VN (sectie MLD) hebben een persoonlijke link ontvangen

Opleidingsmiddag, 1 november 2019
Voor opleiders en aios MDL
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
INFORMATIE  |  PROGRAMMA  |  INSCHRIJVEN

Voortgangstoets, 18 november 2019
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Aios MDL vanaf het 3e leerjaar ontvangen een persoonlijke link
INFORMATIE 

 

 

Magma
Uitgave mei 2019             Uitgave maart 2019                
Omslag MAGMA 2_1.JPG Voorkant MAGMA maart 2019_0.JPG                                   

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website