Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.

Standpunt NVMDL inzake Coronavisurs en weerstandverlagende medicatie

Wij volgen het standpunt van de RIVM:

Stop niet zonder overleg met uw arts met uw medicatie, gezien de risico's van een opvlamming.
Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

(1) hygiëne maatregelen in acht te nemen:
- was de handen regelmatig,
- hoest en nies in de binnenkant van de elleboog,
- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

(2) mogelijke risicomomenten op contact met virus infecties te vermijden, dat wil zeggen:
- niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld,
- niet op bezoek gaan bij mensen die recent (< 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld,
- niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid,
- Bezoek aan evenementen waar veel mensen zijn zoals concerten of beurzen vermijden.

Bij nieuwe klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie, zoals hoesten of toenemende kortademigheid, is het verstandig laagdrempelig de temperatuur te meten en bij temperatuurverhoging (>38 graden) in eerste instantie de huisarts telefonisch te raadplegen.

Informeer uw huisarts of andere zorgverlener altijd over welke medicatie (naam en dosering) u gebruikt. Als u biologische medicatie gebruikt raden wij u aan bij temperatuurverhoging de volgende injectie uit te stellen totdat u heeft overlegd met uw arts.

Meer informatie vindt u op de RIVM website


NVMDL activiteiten 2020

U kunt zich via onderstaande links registreren voor de volgende bijeenkomsten:

Cursorisch Onderwijs, 17 maart 2020
Locatie: NH Koningshof, Veldhoven
INFORMATIE  |  PROGRAMMA  |  INSCHRIJVEN
Leden van de NVGE, NVH en V&VN (sectie MDL) hebben in november een persoonlijke link voor inschrijving ontvangen.

Magma
Uitgave december 2019     Uitgave september 2019         
      Kaft_0.JPG     

______________________________________

POSTER
‘25 jaar MDL in MAGMA’

Met dank aan de MAGMA-redactie: JUBILEUMPOSTER
ter ere van de honderdste MAGMA-editie hier te downloaden (A3‑formaat)  
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website