Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.

COVID-19-vaccinatieadvies 
Voor patiënten met MDL gerelateerde aandoeningen geldt zonder uitzondering: Laat u vaccineren. Dit is veilig. Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de Rijksoverheid bepaald.
Houd onze website en RIVM in de gaten voor nieuwe informatie.

Belangrijke informatie voor patiënten
U kunt via onderstaande websites informatie nalezen over het Coronavirus. Deze websites bevatten steeds de laatste informatie. Voor algemene informatie gaat u naar de websites van het RIVM (landelijk), het ECDC (Europees) en WHO (wereldwijd).

Informatie voor specifieke patiëntengroepen is te vinden op:

Crohn & Colitis NL
ECCO
Transplantatiestichting
MLDS
Leverpatientenvereniging


NVMDL activiteiten

U kunt zich t.z.t. via www.mdl-congressen.nl registreren.

Voor informatie omtrent overige MDL-gerelateerde activiteiten, klik hier voor de congresagenda. 

Magma

Uitgave december 2022       Uitgave september 2022        
MAGMA cover website.JPG      Cover MAGMA - september 2022.JPG          

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website