Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.


NVMDL activiteiten 2019/2020

U kunt zich via onderstaande links registreren voor de volgende bijeenkomsten:

Opleidingsmiddag, 1 november 2019
Voor opleiders en aios MDL
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
INFORMATIE  |  PROGRAMMA  |  INSCHRIJVEN

Voortgangstoets, 18 november 2019
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Aios MDL vanaf het 3e leerjaar ontvangen een persoonlijke link
INFORMATIE INSCHRIJVEN niet-leden

Cursorisch Onderwijs, 18 maart 2020
Locatie: NH Koningshof, Veldhoven
INFORMATIE  |  PROGRAMMA  |  INSCHRIJVEN (volgt)
Leden van de NVGE, NVH en V&VN (sectie MLD) ontvangen in januari een persoonlijke link voor inschrijving

 

 

Magma
Uitgave september 2019     Uitgave mei 2019                
 Kaft_0.JPGOmslag MAGMA 2_1.JPG                                   

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website