Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.


U kunt zich via onderstaande links registreren voor de volgende bijeenkomsten:

Cursorisch onderwijs 21 maart 2018 (en DDD 22-23 maart 2018)
Onderwerp: Infectieziekten
PROGRAMMA | INSCHRIJVEN

NVMDL symposium 14 juni 2018 
PROGRAMMA  |  INSCHRIJVEN

Magma