Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. In dat kader is het bestuur belast met de ontwikkeling en het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de NVMDL.

Voor een overzicht van alle commissies gaat u naar MDL-Raden en Commissies.

Prof. dr. F.P. (Frank) Vleggaar
Voorzitter
Dr. J.D. (Jeroen) van Bergeijk
Secretaris
Dr. J. Ph. (Johan) Kuijvenhoven
Penningmeester
Dr. L.M.M. (Leonieke) Wolters
MDL-raad Beroepsbelangen
Dr. M.P. (Thijs) Schwartz
MDL-raad Wetenschap en Innovatie
Dr. M.J.A.L. (Marina) Grubben
MDL-raad Kwaliteit
Dr. M.C.A. (Mariëtte) van Kouwen
MDL-raad Opleiding
Dr. W.P. (Willem-Pieter) Brouwer
Aios bestuurslid

Magma

Uitgave december 2021  Uitgave september 2021   
december 2021 kaft_0.JPG   Cover compleet_0.JPG

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website