Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. In dat kader is het bestuur belast met de ontwikkeling en het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de NVMDL.

Bestuurssamenstelling m.i.v. maart 2017:

Prof. dr. A.A.M. (Ad) Masclee
Voorzitter
Mw. dr. D.L. (Lucette) Schipper
Secretaris
Dr. L.A. (Laurens) van der Waaij
Penningmeester
Prof. dr. J.P.H. (Joost) Drenth
Dr. M.J.A.L. (Marina) Grubben
Prof. dr. R.A. (Rob) de Man
Mw. dr. K.M.A.J. (Kristien) Tytgat
Dr. M.A.M.T. (Marc) Verhagen
Prof. dr. G. (Gerard) Dijkstra
Dr. M.P. (Thijs) Schwartz
K.E. (Evelyne) Verweij
namens NVMLD i.o.

Magma