Bij de MDL arts

Het specialisme Maag-Darm-Leverziekten (MDL-ziekten), omvat de diagnostiek en behandeling van ziekten van de spijsverteringsorganen. Hieronder vallen slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, alvleesklier, lever en galwegen en het anale gebied.

Maag-darm-leverziekten komen veel voor in alle leeftijdsgroepen. Het werkterrein van de maag-darm-leverarts (MDL-arts) loopt uiteen van aandoeningen als diarree en verstoppingen, tot hepatitis en levercirrose; van slikklachten tot alvleesklierkanker; van overgewicht en anorexia nervosa tot chronische darmontstekingen als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

U kunt via uw huisarts doorverwezen worden naar een maag-darm-leverarts. Uw huisarts kan u verwijzen voor een endoscopisch onderzoek of voor een bezoek aan de polikliniek. Dit zijn twee verschillende trajecten, het is dan ook goed om te weten welke verwijzing u van de huisarts heeft ontvangen. In beide gevallen is het van groot belang dat u de verwijsbrief en/of de aanvraag voor het onderzoek, die u van de huisarts heeft gekregen, mee te nemen naar het ziekenhuis. Ook is het raadzaam om een recent medicatie-overzicht mee te nemen naar de afspraak.

Verwijzing endoscopisch onderzoek
Indien u verwezen wordt voor een endoscopisch onderzoek, dan zal de MDL-arts voorafgaand aan het onderzoek uw klachten kort met u doornemen en vervolgens het onderzoek verrichten.
Voor uitgebreide informatie over deze onderzoeken verwijzen wij u naar de desbetreffende brochures die onze vereniging in samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting heeft uitgegeven. Zie de link rechtsonder op onze website of raadpleeg het menu-item 'brochures bestellen' op deze website.
In beginsel blijft de huisarts uw behandelend arts en zal hij de uitslag van het door de MDL-arts uitgevoerde onderzoek met u bespreken en het verdere behandelingsbeleid met u bepalen.
Wanneer er tijdens het onderzoek afwijkingen gevonden worden op basis waarvan de MDL-arts het beter vindt dat hij de behandeling van de huisarts overneemt, dan zal hij dit zoveel mogelijk direct zelf met u bespreken.

Verwijzing Polikliniek
Wanneer u verwezen wordt  naar de polikliniek van de MDL-arts, dan zal hij uw klachten proberen te verklaren en tot een diagnose proberen te komen. Hiervoor kan de MDL-arts het volgende doen:

  • Een aantal vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis, uw medicijn gebruik en uw klachten om een goed inzicht in het probleem te krijgen. Veelal zal u ook worden gevraagd of er bepaalde ziekten in de familie voorkomen. Het is dus goed om hier vast voorafgaand aan de afspraak over na te denken.
  • Een lichamelijk onderzoek verrichten gericht op uw klachten.
  • Afhankelijk van de klachten aanvullende onderzoeken aanvragen zoals bloedonderzoek, beeldvormende onderzoeken (zoals een echo of CT-scan van de buik) of een endoscopie. 

Vervolgens zal uw MDL-arts tot een diagnose proberen te komen en u afhankelijk van de diagnose een behandelingsvoorstel doen. Deze behandeling kan onder andere bestaan uit dieetmaatregelen, het voorschrijven van medicijnen en soms uit andere therapieen zoals bijvoorbeeld een endoscopische therapie of een operatie. Afhankelijk van de diagnose en de ingestelde therapie kan de MDL-arts u terugverwijzen naar de huisarts of u voor kortere of langere tijd zelf onder controle houden.

Het specialisme Maag-Darm-Leverziekten heeft een centrale plaats in de kliniek. Het kent daardoor een intensieve samenwerking met andere specialismen: chirurgie, epidemiologie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische pathologie, laboratoriumdiagnostiek, medische oncologie, nucleaire geneeskunde, radiodiagnostiek, radiotherapie.

Magma

Uitgave juni 2024       Uitgave maart 2024

MAGMA 2-2024_COVER.JPG     Voorkant MAGMA_1.JPG       
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website