Accreditatie - Organisaties

Aanvragen accreditatie
Indien u congressen, symposia of workshops organiseert die u geschikt acht voor maag-darm-lever­artsen dan kunt u hiervoor accreditatie aanvragen (uiterlijk één maand van tevoren). De kosten voor het aanvragen van accreditatie bedragen € 200,00 excl. BTW. Het aanvragen van accreditatie verloopt via het landelijke GAIA-systeem van de KNMG. Wij verzoeken organisatoren van congressen/symposia data tijdig door te geven en zoveel mogelijk rekening te houden met reeds geplande activiteiten.
Meer informatie over accreditatie vind u in het Reglement Accreditatie


Let op!
Accreditatie aanvragen nadat de nascholing reeds heeft plaatsgevonden is niet mogelijk. Als u de presentie niet tijdig invoert, worden uw gegevens na 90 dagen geblokkeerd en kunt u geen nieuwe aanvragen via GAIA indienen. Klik hier om uw aanvraag in te dienen en/of om de status van uw aanvraag te bekijken in GAIA.


Contact
Voor inhoudelijke vragen: Secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw J. (Jeanine) van Aalst, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon 023 - 5513016.
Voor vragen c.q. problemen inzake GAIA kunt u via e-mail contact opnemen met de helpdesk: accreditatie@fed.knmg.nl


FAQ accreditatie

Indien u een scholing organiseert moet er minimaal één maand vóór aanvang accreditatie aangevraagd worden. Indien de aanvraag binnen de laatste maand komt, worden de kosten hoger.
Aanvragen ingediend op de dag van de nascholing of nadien worden niet beoordeeld.
Wij streven ernaar elke aanvraag binnen 1 maand te accrediteren. Heeft u vragen over de stand van zaken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw S.I. (Sarah) Smit, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon 023 - 5513016.
Voor de behandeling van een accreditatieaanvraag wordt voor gesponsorde activiteiten € 200,00 (excl. BTW) in rekening gebracht. Vast geaccrediteerde binnenlandse nascholingen waarbij meerdere uitvoeringen per jaar zijn, hoeven één keer per jaar genoemd bedrag te betalen.
Indien de accreditatieaanvraag minder dan één maand voor de nascholing wordt ingediend wordt € 400,00 (excl. BTW) in rekening gebracht.
Aanvragen ingediend op de dag van de nascholing of nadien worden niet beoordeeld.
Er dient een volledig programma aan de aanvraag te worden toegevoegd, inclusief tijdsblokken, namen van sprekers incl. functie/specialisme en onderwerpen/titels van de voordrachten. Indien u een aanvraag indient met meerdere uitvoeringen, dient het programma van alle data bekend te zijn. Wanneer dit niet het geval is, dient u de aanvragen per uitvoeringsdatum in te voeren. Wanneer de aanvraag niet voorzien is van een volledig programma, kan de aanvraag niet worden beoordeeld. Pas na toevoegen van de genoemde punten zal de commissie de aanvraag in behandeling nemen.
Nee, aanvragen van nascholingen in het verleden worden niet in behandeling genomen.
Indien het geen vakinhoudelijke (MDL gerelateerde) nascholing betreft, kunnen er geen accreditatiepunten worden toegekend. Een algemene nascholing kan wel bij de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) ingediend worden. De ABAN accrediteert echter niet op individuele basis. De organiserende instantie is verantwoordelijk voor het aanvragen van accreditatie. Algemene nascholing betreft de niet-vakinhoudelijke nascholing: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden, e.d.
Voor inhoudelijke vragen: Secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw S.I. (Sarah) Smit, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon 023 - 5513016.

Magma

Uitgave juni 2024       Uitgave maart 2024

MAGMA 2-2024_COVER.JPG     Voorkant MAGMA_1.JPG       
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website