IBD leidraad

Leidraad voor netwerkontwikkeling en organisatie van IBD-zorg

Dit document is opgesteld door de commissie IBD van de NVMDL i.s.m. Crohn & Colitis NL (voorheen CCUVN). 
De leidraad is hier te lezen.

Magma

Uitgave september 2023             Uitgave juni 2023        

       Cover MAGMA 2_2.JPG             
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website