IBD leidraad

Leidraad voor netwerkontwikkeling en organisatie van IBD-zorg

Dit document is opgesteld door de commissie IBD van de NVMDL i.s.m. Crohn & Colitis NL (voorheen CCUVN). 
De leidraad is hier te lezen.

Magma

Uitgave februari 2022        Uitgave december 2021  
medium_Cover MAGMA - 1 februari 2022.JPG   medium_MAGMA - December 2021 (kaft).JPG          

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website