Nascholing en accreditatie

Accreditatie MDL
Een maag-darm-leverarts dient in 5 jaar (de tijdspanne van herregistratie) minimaal 200 uren na- en bijscholingsactiviteiten gevolgd hebben. Dit betekent gemiddeld 40 uren op jaarbasis. Download hier het Reglement Accreditatie
Hieronder treft u een link aan naar de congresagenda van de NVMDL in het GAIA-systeem. De groen aangevinkte nascholing in de lijst betreft een door de NVMDL geaccrediteerde nascholing. Klik hier voor de congresagenda NVMDL in GAIA.

Aanvragen accreditatie buitenlandse nascholingen

Indien u in het buitenland een MDL-nascholing heeft gevolgd of nog gaat volgen, kunt u hiervoor op individuele basis accreditatie aanvragen. Vriendelijk verzoek om het digitale programma van de betreffende nascholing te mailen naar accreditatie@mdl.nl. Na goedkeuring ontvangt u automatisch bericht en kunt u de punten toevoegen aan uw persoonlijk dossier. Indien gewenst kunt u hier de handleiding downloaden: Handleiding persoonlijk dossier
Activeren persoonlijk dossier:
Informatie en activeren via http://www.knmg.nl/accreditatie en doorklikken op “arts en persoonlijk dossier” en vervolgens op ‘activeer mijn account’.
U heeft hiervoor wel de activeringscode nodig,  mocht deze code niet meer in uw bezit zijn of heeft u andere problemen/vragen dan dient u contact op te nemen met de artseninfolijn 030 28 23 322 of mailen met Artseninfolijn@fed.knmg.nl 
Let op: bij het inloggen in het persoonlijk dossier in GAIA moet u als gebruikersnaam invullen:
BIG- …… gevolgd door uw eigen BIG-nummer.
FAQ accreditatie
U kunt zodra het programma van de scholing bekend is een aanvraag indienen via accreditatie@mdl.nl, stuur hierbij het programma mee.
De MDL-arts dient via accreditatie@mdl.nl een verzoek in bij het secretariaat voorzien van het programma en de website van de organiserende instantie. U kunt alleen individueel accreditatie aanvragen voor congressen in het buitenland. Aanvragen worden op de datum van verzoek in behandeling genomen tot maximaal 1 jaar terug.
Wij streven ernaar elke aanvraag binnen 1 maand te accrediteren. Heeft u vragen over de stand van zaken dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw J.M. (Jeanine) van Aalst, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon 023 - 5513016.
Een individuele aanvraag van een buitenlandse scholing is voor leden van de NVMDL kosteloos.
Voor een individuele aanvraag dient altijd het programma meegestuurd te worden. Ook ontvangen wij graag een link naar de website van het betreffende congres.
De aanbieder is verplicht om de aanwezigheid van de deelnemers in GAIA uiterlijk twee maanden na afloop van de nascholing in GAIA in te voeren. Accreditatiepunten van buitenlandse nascholingen dienen door de arts zelf te worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier. Het ID nummer dat hiervoor nodig is ontvangt u na accreditatie van het secretariaat NVMDL. Download hierboven de handleiding voor het toevoegen van punten aan uw persoonlijk dossier.
Gevalideerde punten zijn punten die door aanbieders aan het dossier worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de Digestive Disease Days in Veldhoven. Niet gevalideerde punten zijn buitenlandse nascholingen die men zelf aan het dossier toevoegt. Deze punten worden gewoon in de herregistratie meegenomen.
Voor buitenlandse nascholingen kunt u accreditatie aanvragen tot 1 jaar terug.
Indien het geen vakinhoudelijke (MDL gerelateerde) nascholing betreft, kunnen er geen accreditatiepunten worden toegekend. Een algemene nascholing kan wel bij de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) ingediend worden. De ABAN accrediteert echter niet op individuele basis. De organiserende instantie is verantwoordelijk voor het aanvragen van accreditatie. Algemene nascholing betreft de niet-vakinhoudelijke nascholing: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden, e.d.
Voor inhoudelijke vragen: Secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw J.M. (Jeanine) van Aalst, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon: 023 - 551 3016. Voor vragen of problemen inzake GAIA kunt u terecht bij de artseninfolijn: 030 - 282 3322

Magma

Uitgave december 2022       Uitgave september 2022        
MAGMA cover website.JPG      Cover MAGMA - september 2022.JPG          

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website