Nascholing en accreditatie

Accreditatie MDL
Een maag-darm-leverarts dient in 5 jaar (de tijdspanne van herregistratie) minimaal 200 uren na- en bijscholingsactiviteiten gevolgd hebben. Dit betekent gemiddeld 40 uren op jaarbasis. Download hier het Reglement Accreditatie
Hieronder treft u een link aan naar de congresagenda van de NVMDL in het GAIA-systeem. De groen aangevinkte nascholing in de lijst betreft een door de NVMDL geaccrediteerde nascholing. Klik hier voor de congresagenda NVMDL in GAIA.
Voor vragen rondom (her) registratie kunt u bellen met de RGS middels telefoonnummer 088 - 440 43 10.

Aanvragen accreditatie buitenlandse nascholingen

Indien u in het buitenland een MDL-nascholing heeft gevolgd of nog gaat volgen, kunt u hiervoor op individuele basis accreditatie aanvragen. Vriendelijk verzoek om het digitale programma van de betreffende nascholing te mailen naar accreditatie@mdl.nl. Na goedkeuring ontvangt u automatisch bericht en kunt u de punten toevoegen aan uw persoonlijk dossier. Indien gewenst kunt u hier de handleiding downloaden: Handleiding persoonlijk dossier
Activeren persoonlijk dossier:
Informatie en activeren via https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/over-gaia.
U heeft hiervoor wel de activeringscode nodig. Mocht deze code niet meer in uw bezit zijn of heeft u andere problemen/vragen dan dient u contact op te nemen middels telefoonnummer 088 - 440 43 70 of mailen met gaia@fed.knmg.nl.
Let op: bij het inloggen in het persoonlijk dossier in GAIA moet u als gebruikersnaam invullen:
BIG- …… gevolgd door uw eigen BIG-nummer.
FAQ accreditatie
U kunt zodra het programma van de scholing bekend is een aanvraag indienen via accreditatie@mdl.nl, stuur hierbij het programma mee.
De MDL-arts dient via accreditatie@mdl.nl een verzoek in bij het secretariaat voorzien van het programma en de website van de organiserende instantie. U kunt alleen individueel accreditatie aanvragen voor congressen in het buitenland. Aanvragen worden op de datum van verzoek in behandeling genomen tot maximaal 1 jaar terug.
Wij streven ernaar elke aanvraag binnen 1 maand te accrediteren. Heeft u vragen over de stand van zaken dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw S.I. (Sarah) Smit, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon 023 - 5513016.
Een individuele aanvraag van een buitenlandse scholing is voor leden van de NVMDL kosteloos.
Voor een individuele aanvraag dient altijd het programma meegestuurd te worden. Ook ontvangen wij graag een link naar de website van het betreffende congres.
De aanbieder is verplicht om de aanwezigheid van de deelnemers in GAIA uiterlijk twee maanden na afloop van de nascholing in GAIA in te voeren. Accreditatiepunten van buitenlandse nascholingen dienen door de arts zelf te worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier. Het ID nummer dat hiervoor nodig is ontvangt u na accreditatie van het secretariaat NVMDL. Download hierboven de handleiding voor het toevoegen van punten aan uw persoonlijk dossier.
Gevalideerde punten zijn punten die door aanbieders aan het dossier worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de Digestive Disease Days in Veldhoven. Niet gevalideerde punten zijn buitenlandse nascholingen die men zelf aan het dossier toevoegt. Deze punten worden gewoon in de herregistratie meegenomen.
Voor buitenlandse nascholingen kunt u accreditatie aanvragen tot 1 jaar terug.
Voor inhoudelijke vragen: Secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw J. (Jeanine) van Aalst-Gies, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon: 023 - 551 3016. Voor vragen of problemen inzake GAIA belt u naar 088 - 440 43 70 of stuurt u een mail naar gaia@fed.knmg.nl.

Magma

Uitgave juni 2024       Uitgave maart 2024

MAGMA 2-2024_COVER.JPG     Voorkant MAGMA_1.JPG       
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website