HKZ-normenkader voor de endoscopieafdeling

Brief aan leden, Kwaliteitskaders en normen endoscopie, HKZ certificering, maart 2018:
Mailbericht aan leden d.d. 1 maart 2018


Brief aan leden, april 2017:

Geachte collega(e),

Ervaring leert dat voor een succesvol HKZ certificeringstraject het basisteam bij voorkeur bestaat uit een MDL-arts, een endoscopieverpleegkundige, een beleidsmedewerker en een kwaliteitsfunctionaris. Onderstaand treft u het document “HKZ-certificering: praktische adviezen” aan zoals dat ook tjdens de ledenvergadering op 24 maart 2017 in Veldhoven is besproken.
Wij hebben de Raad van Bestuur d.d. 7 april jl. ook een brief gestuurd, met het verzoek u voor zover dat nog niet gebeurt, u bij deze accreditatie te steunen.
Wij hopen dat zowel de praktische adviezen alsmede de steun van de Raad van Bestuur u helpen hiermee voortvarend aan de slag te gaan.

Bijlagen:


Via de website van HKZ kunt u alle informatie vinden over certificering van uw endoscopie afdeling.U kunt hier de laatste versie van het certificatieschema bestellen en alle relevante informatie nalezen: Ga naar website HKZ


Uit de NVMDL-nieuwsbrief van december 2016:

In het Beleidsplan MDL 2013-2018 is opgenomen dat in 2018 alle endoscopie-afdelingen HKZ-gecertificeerd zijn.  Eind 2015 waren er zeven endoscopie-afdelingen (ziekenhuisafdelingen en ZBC’s) gecertificeerd zijn.  Op de ledenvergadering van de NVMDL op 7 oktober jl. in Veldhoven zijn de bevindingen van het objectieve vergelijkingsdocument JCI-NIAZ Qmentum en HKZ besproken. HKZ kan JCI of NIAZ Qmentum niet vervangen omdat de laatste twee ziekenhuis brede normen zijn. Dit geldt echter ook andersom. Met een instelling brede accreditatie kun je niet de focus en aandacht schenken die het best passend is bij de endoscopieafdeling. De conclusie is dat de HKZ-certificering voor endoscopieafdelingen niet vrijblijvend is en dientengevolge in 2018 alle endoscopie-afdelingen HKZ-gecerti­ficeerd moeten zijn.  Het advies is om dit traject als team in een ziekenhuis op te pakken (MDL-arts, endoscopieverpleegkundige(n), beleidsmedewerker en kwaliteitsfunctionaris).

M.J.A.L. Grubben, voorzitter commissie kwaliteit NVMDL

 

Magma

Uitgave juni 2024       Uitgave maart 2024

MAGMA 2-2024_COVER.JPG     Voorkant MAGMA_1.JPG       
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website