Kwaliteitszaken

Op dit gedeelte van de site vindt u de definitieve richtlijnen.

Definitieve- en conceptrichtlijnen zijn tevens te vinden op de websites van de kwaliteitskoepel en IKNL (Oncoline voor oncologische richtlijnen en Pallialine voor palliatieve richtlijnen):
www.oncoline.nl

www.pallialine.nl
www.richtlijnendatabase.nl/nvmdl

richtlijnendatabase_banner2017.png

Publicatie waarborgendocument yttrium-90 radioembolisatie

De Europese richtlijnen van de UEG kunt u vinden via de volgende link: https://www.ueg.eu/guidelines/

Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie: SFERD kwaliteitshandboek 2019

Titel Publicatie
Acute pancreatitis
2013
Acuut leverfalen
2010
Alcohol, stoornissen in het gebruik van
2009
Alcohol, stoornissen in het gebruik van, samenvatting
2009
Anorexie en gewichtsverlies
2014
Antitrombotische therapie
2016
Anuscarcinoom
2012
Anuscarcinoom, samenvattingskaart
2013
Barrett-oesofagus
2018
Benigne Levertumoren
2017
Biologicals, het START-STOP document
2009
Biologicals, verantwoord gebruik van
2011
Bloedingen tractus digestivus
2018
Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis
2008
Colorectaal Carcinoom
2019
Colorectaal carcinoom, hoofdstuk 'De oudere patiënt'
2014
Coloscopie surveillance
2013
Consultatieve psychiatrie
2017
Consultkaart slokdarmkanker
2018
Controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen
2018
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling
2007
Diagnostiek en behandeling van IBD bij kinderen
2008
Diagnostiek kleine vaten vasculitis
2010
Diverticulitis, diagnostiek en behandeling
2012
Endoscopische poliepectomie van het colon
2019
Erfelijke darmkanker
2015
Evidence based richtlijn Stomazorg Nederland
2012
FAQ richtlijn neusmaagsonde kinderen
2011
FAQ richtlijn neusmaagsonde volwassenen
2011
Galsteenlijden
2017
Galweg- en galblaascarcinoom
2013
Gastro-oesofageale refluxziekte
2010
Gastro-oesofageale refluxziekte bij kinderen
2012
HBV richtsnoer
2018
HCV richtsnoer
2017
Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen
2012
Hepatitis-B doorverwijsrichtlijn
2012
Hepatitis-B-virusinfectie (chronisch), behandeling
2012
Hepatitis-C-virusinfectie
2013
Hepatocellulair carcinoom
2013
Hereditaire hemochromatose, diagnostiek en behandeling
2007
IBD - Tofacitinib bij Colitis Ulcerosa
2020
IBD - Ustekinumab bij de ziekte van Crohn
2017
IBD - Vedolizumab Nederlandse richtlijn
2020
IBD bij Kinderen en Adolescenten
2019
IBD bij volwassenen
2008
IBD bij volwassenen - handleiding behandeling, modernisering richtlijn 2008-2009, aanvulling
2015
IBD bij volwassenen - samenvatting
2008
Kwaliteitshandboek SFERD
2019
Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling
2014
Leeswijzer richtlijn sedatie
2009
Lichen Planus
2013
Lichen Sclerosus
2012
LTA Antistollingszorg
2020
Maagcarcinoom
2017
Maagklachten
2004
Morbide Obesitas
2011
Morbide Obesitas, addendum 2.0.
2013
Morbide Obesitas, addendum Anesthesie
2013
Myotone Dystrofie
2013
Neuro-endocriene tumoren, NET
2013
Neusmaagsonde
2017
Neusmaagsonde kinderen - Praktijkkaart
2017
Neusmaagsonde volwassenen - Praktijkkaart
2017
Nieuwe Orale Antistollingsmiddelen (NOAC's)
2012
NSAID-gebruik en preventie van maagschade
2003
Obesitas bij kinderen (addendum)
2011
Oesophaguscarcinoom
2015
Pancreascarcinoom
2011
Perioperatief voedingsbeleid
2007
Persoonlijke hygiëne medewerker
2014
Polyfarmacie bij ouderen
2012
Polyfarmacie: stroomschema medicatiebeoordeling
2012
Prikkelbaredarm syndroom
2011
Primaire tumor onbekend
2012
Primaire tumor onbekend, samenvatting
2012
Prolaps
2014
Protocol indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland
2017
PSA richtlijn op locaties buiten de operatiekamer voor volwassenen en op de IC (bijlage)
2011
Rectumprolaps
2017
Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de OK
2010
Stomazorg
2019
TBC-screening immuunsuppressieva
2019
Thermolabiele, flexibele endoscopen
2015
Totaalruptuur
2013
Ustekinumab bij de ziekte van Crohn
2017
Vaccinaties bij chronisch inflammatoire aandoeningen
2019
Veilig gebruik van contrastmiddelen
2017
Zakkaartje Coloscopie surveillance
2013

Magma
Uitgave maart 2020             Uitgave december 2019         
Kaft_2.JPG       

______________________________________

POSTER
‘25 jaar MDL in MAGMA’

Met dank aan de MAGMA-redactie: JUBILEUMPOSTER
ter ere van de honderdste MAGMA-editie hier te downloaden (A3‑formaat)  
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website