Kwaliteitszaken

Op dit gedeelte van de site vindt u de definitieve richtlijnen. U kunt deze hieronder als pdf-bestand downloaden.

Definitieve en conceptrichtlijnen zijn tevens te vinden op de websites van de kwaliteitskoepel en IKNL (Oncoline voor oncologische richtlijnen en Pallialine voor palliatieve richtlijnen):
www.oncoline.nl

www.pallialine.nl
www.richtlijnendatabase.nl/nvmdl

richtlijnendatabase_banner2017.png
Publicatie waarborgendocument yttrium-90 radioembolisatie

De Europese richtlijnen van de UEG kunt u vinden via de volgende link: https://www.ueg.eu/guidelines/

Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie
Het SFERD handboek

Titel Publicatie
Acute pancreatitis 2013 Link naar kennisvraag
Acuut leverfalen 2010
Alcohol, stoonissen in het gebruik van, samenvatting 2009
Alcohol, stoornissen in het gebruik van 2009
Anorexie en gewichtsverlies 2014
Antitrombotische therapie 2016
Anuscarcinoom 2012
Anuscarcinoom, samenvattingskaart 2013
Barrett-oesofagus 2018
Benigne Levertumoren 2017
Bijlagen bij de richtlijn PSA op locaties buiten de operatiekamer voor volwassenen en op de IC 2011
Biologicals, verantwoord gebruik van 2011
Bloedingen tractus digestivus 2010
Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis 2008
Colorectaal Carcinoom 2014
Colorectaal carcinoom, hoofdstuk 'De oudere patiënt' 2014
Coloscopie surveillance 2013
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling 2007
Diagnostiek en behandeling van IBD bij kinderen 2008
Diagnostiek kleine vaten vasculitis 2010
Diverticulitis, diagnostiek en behandeling 2012
Erfelijke darmkanker 2015 Link naar kennisvraag
Evidence based richtlijn Stomazorg Nederland 2012
FAQ richtlijn neusmaagsonde kinderen 2011
FAQ richtlijn neusmaagsonde volwassenen 2011
Galsteenlijden 2017
Galweg- en galblaascarcinoom 2013
Gastro-oesofageale refluxziekte 2010
Gastro-oesofageale refluxziekte bij kinderen 2012
HCV richtsnoer 2017
Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen 2012
Hepatitis-B doorverwijsrichtlijn 2012
Hepatitis-B-virusinfectie (chronisch), behandeling 2012
Hepatitis-C-virusinfectie 2013
Hepatocellulair carcinoom 2013
Hereditaire hemochromatose, diagnostiek en behandeling 2007
hier het START-STOP document biologicals 2009
IBD bij volwassenen 2008
IBD bij volwassenen - handleiding behandeling, modernisering richtlijn 2008-2009, aanvulling 2015
IBD bij volwassenen - samenvatting 2008
IBD, gebruik van ustekinumab 2017
Kwaliteitshandboek SFERD 2013
Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling 2014
Leeswijzer richtlijn sedatie 2009
Lichen Planus 2013
Lichen Sclerosus 2012
Maagcarcinoom 2017
Maagklachten 2004
Morbide Obesitas 2011
Morbide Obesitas, addendum 2.0. 2013
Morbide Obesitas, addendum Anesthesie 2013
Myotone Dystrofie 2013
Neuro-endocriene tumoren, NET 2013
Neusmaagsonde 2017
Neusmaagsonde kinderen - Praktijkkaart 2017
Neusmaagsonde volwassenen - Praktijkkaart 2017
Nieuwe Orale Antistollingsmiddelen (NOAC's) 2012
NSAID-gebruik en preventie van maagschade 2003
Obesitas bij kinderen (addendum) 2011
Oesophaguscarcinoom 2015
Pancreascarcinoom 2011
Perioperatief voedingsbeleid 2007
Polyfarmacie bij ouderen 2012
Polyfarmacie: stroomschema medicatiebeoordeling 2012
Prikkelbaredarm syndroom 2011
Primaire tumor onbekend 2012
Primaire tumor onbekend, samenvatting 2012
Prolaps 2014
Protocol indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland 2011
Samenvatting richtlijn PSA op locaties buiten de operatiekamer voor volwassenen en op de IC 2009
Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de OK 2010
Thermolabiele, flexibele endoscopen 2015
Totaalruptuur 2013
Voorzorgsmaatr. bij jodiumhoudende contrastmiddelen 2007
Zakkaartje Coloscopie surveillance 2013

Magma