Magma

Doelstelling MAGMA  
MAGMA is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Het magazine wordt gratis toegezonden aan Nederlandse MDL-artsen en andere MDL-geïnteresseerde specialisten, medische bibliotheken en besturen van patiëntenorganisaties.
MAGMA verschijnt vier keer per jaar. Magma is, volgens Van Dale, 'de gesmolten massa van silicaten en oxiden in het binnenste der aarde'. Het staat als naam van dit tijdschrift voor het binnenste van de mens én voor de dynamiek van het vakgebied maag-darm-leverziekten.

Redactie
Geert Bulte, Henk van Buuren, Marina Grubben, Wim Hameeteman, Marloes van Ierland-van Leeuwen, Jasmijn Haanstra, Chris Mulder en Marten Otten.

Redactiestatuut
De redactie van MAGMA werkt op basis van een redactiestatuut waarin de rechten en plichten van de redactie en de procedures voor beoordeling van de kopij zijn neergelegd. De redactie is onafhankelijk. Bij ernstige verschillen van inzicht binnen de redactie of tussen de redactie en de eindredactie beslist de voorzitter van het bestuur van de NVMDL.

Eindredactie
Van Luyken Communicatie Adviseurs.

Bijdragen aan Magma
De redactie van MAGMA stelt bijzonder veel prijs op bijdragen van een ieder die geïnteresseerd is in maag,- darm,- en leverziekten. Zowel wetenschappelijke artikelen als casuïstische beschouwingen zijn welkom. Ook voor tips en suggesties voor te behandelen onderwerpen of in de agenda op te nemen congressen en cursussen houdt de redactie zich aanbevolen.

Wij nodigen u graag uit uw bijdrage te sturen naar het redactieadres:

Prof. dr. Chris J.J. Mulder
VU medisch centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Fax: (020) 444 0554
E-mail: cjmulder@vumc.nl

Magma