Magma

Doelstelling MAGMA  
MAGMA is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Het magazine wordt gratis toegezonden aan Nederlandse MDL-artsen en andere MDL-geïnteresseerde specialisten, medische bibliotheken en besturen van patiëntenorganisaties.
MAGMA verschijnt vier keer per jaar. Magma is, volgens Van Dale, 'de gesmolten massa van silicaten en oxiden in het binnenste der aarde'. Het staat als naam van dit tijdschrift voor het binnenste van de mens én voor de dynamiek van het vakgebied maag-darm-leverziekten.

Redactie
Geert Bulte, Sietske Corporaal, Marina Grubben, Mirjam van der Ende, Rob de Knegt (hoofdredacteur), Ger Koek, Lieke Koggel (arts-onderzoeker), Susanne Korsse, Clasine de Klerk (aios), Govert Veldhuijzen, Erik Visser (uitgever), Fanny Vuik (aios) en Charlotte Piers (eindredacteur).

Redactiestatuut
De redactie van MAGMA werkt op basis van een redactiestatuut waarin de rechten en plichten van de redactie en de procedures voor beoordeling van de kopij zijn neergelegd. De redactie is onafhankelijk. Bij ernstige verschillen van inzicht binnen de redactie of tussen de redactie en de eindredactie beslist de voorzitter van het bestuur van de NVMDL.

Eindredactie
Van Luyken Communicatie Adviseurs.

Bijdragen aan Magma
De redactie van MAGMA stelt bijzonder veel prijs op bijdragen van een ieder die geïnteresseerd is in maag,- darm,- en leverziekten. Zowel wetenschappelijke artikelen als casuïstische beschouwingen zijn welkom. Ook voor tips en suggesties voor te behandelen onderwerpen of in de agenda op te nemen congressen en cursussen houdt de redactie zich aanbevolen.

Archief Magma
Het archief van de Magma's die verschenen zijn in de afgelopen jaren is te vinden in het besloten deel van de website.

Wij nodigen u graag uit uw bijdrage te sturen naar het redactieadres:

Dr. R.J. de Knegt, hoofdredacteur MAGMA
Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA  ROTTERDAM
E-mail: r.deknegt@erasmusmc.nl

Magma

Uitgave maart 2024       Uitgave december 2023

large_Voorkant MAGMA_1.JPG            
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website