Lidmaatschap NVMDL

Aanmelden als lid
Indien u zich als MDL-arts, aios MDL, verpleegkundig specialist of physician assistant wilt aanmelden als (buitengewoon) lid van de NVMDL, kunt u een aanmeldformulier opvragen via ledenadministratie@mdl.nl

Wijziging contactgegevens
Recent verhuisd of van werkadres veranderd? U kunt dit doorgeven via ledenadministratie@mdl.nl

 

Magma

Uitgave september 2022    Uitgave juni 2022        
Cover MAGMA - 27 mei 2022.JPG    Cover MAGMA - 27 mei 2022.JPG             

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website