Voortgangstoets (verplicht)

Jaarlijks vindt in november de voortgangstoets plaats. Het doel van de voortgangstoets is om aios MDL inzicht te geven in het kennisniveau van de MDL-ziekten, diagnostiek en behandelmethoden. De toets wordt afgenomen bij alle aios MDL in het vervolgdeel van de opleiding (v.a. jaar 3), dus ook bij hen die eventueel net gestart zijn met het MDL-deel van de opleiding.

De toets wordt in 2022 digitaal afgenomen volgens het multiple-choice systeem. De 100 vragen omvatten het hele spectrum van de Maag-, Darm- en Leverziekten. De uitslag wordt vertrouwelijk medegedeeld aan de aios en de opleider en in het portfolio vermeld.

Ter voorbereiding op de volgende voortgangstoets, die gehouden wordt op maandag 21 november 2022, treft u onderstaand de voortgangstoetsen van de afgelopen jaren.

Lees hier het Toetsreglement d.d. augustus 2022
Lees hier de Regeling Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen d.d. 26 januari 2017

 

Op het onderwijs zijn conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) leveringsvoorwaarden en een klachtenregeling van toepassing.


Voortgangstoets aios MDL 2022

Toetsvragen incl. antwoorden en literatuur


Voortgangstoets aios MDL 2021

Toetsvragen incl. antwoorden en literatuur
Commentaar aios Voortgangstoets 2021 met toelichting en eindoordeel
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd


Voortgangstoets aios MDL 2020

Toetsvragen incl. antwoorden en literatuur
Commentaar aios Voortgangstoets 2020 met toelichting en eindoordeel
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Magma

Uitgave december 2022       Uitgave september 2022        
MAGMA cover website.JPG      Cover MAGMA - september 2022.JPG          

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website