Voortgangstoets (verplicht)

Jaarlijks vindt in november de voortgangstoets plaats. Het doel van de voortgangstoets is om aios MDL inzicht te geven in het kennisniveau van de MDL-ziekten, diagnostiek en behandelmethoden. De toets wordt afgenomen bij alle aios MDL in het vervolgdeel van de opleiding (v.a. jaar 3), dus ook bij hen die eventueel net gestart zijn met het MDL-deel van de opleiding.

De toets wordt in 2022 digitaal afgenomen volgens het multiple-choice systeem. De 100 vragen omvatten het hele spectrum van de Maag-, Darm- en Leverziekten. De uitslag wordt vertrouwelijk medegedeeld aan de aios en de opleider en in het portfolio vermeld.

Ter voorbereiding op de volgende voortgangstoets, die gehouden wordt op maandag 18 november 2024, treft u onderstaand de voortgangstoetsen van de afgelopen jaren.

Lees hier het Toetsreglement d.d. september 2023
Lees hier de Regeling Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen d.d. 26 januari 2017
Voor vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs kunt u zich richten tot secretariaat@mdl.nl. U ontvangt binnen een week een reactie op uw bericht. 

De volgende voortgangstoets zal worden gehouden op maandag 18 november 2024.
Meer informatie volgt in de zomer van 2024.

 

Op het onderwijs zijn conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) leveringsvoorwaarden en een klachtenregeling van toepassing.

 


Voortgangstoets aios MDL 2023

Toetsvragen incl. antwoorden en literatuur 
Commentaar aios Voortgangstoets 2023 met toelichting en eindoordeel 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd


Voortgangstoets aios MDL 2022

Toetsvragen incl. antwoorden en literatuur 
Commentaar aios Voortgangstoets 2022 met toelichting en eindoordeel
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd


Voortgangstoets aios MDL 2021

Toetsvragen incl. antwoorden en literatuur
Commentaar aios Voortgangstoets 2021 met toelichting en eindoordeel
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd


Voortgangstoets aios MDL 2020

Toetsvragen incl. antwoorden en literatuur
Commentaar aios Voortgangstoets 2020 met toelichting en eindoordeel
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Magma

Uitgave december 2023        Uitgave september 2023

        
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website