Onderwijs

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen organiseert onderwijs ten behoeve van aios en medisch specialisten.
Dit onderwijs valt onder het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO). De leveringsvoorwaarden die hierop van toepassing zijn kunt u hier nalezen.

Leden van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen ontvangen automatisch bericht over de onderwijsactiviteiten die georganiseerd worden. Het onderwijsschema voor 2020 kunt u hier downloaden.
Voor vragen kunt u zich wenden tot secretariaat@mdl.nl of telefoonnummer 023-5513016.

Magma
Uitgave september 2019     Uitgave mei 2019                
 Kaft_0.JPGOmslag MAGMA 2_1.JPG                                   

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website