Onderwijs

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen organiseert onderwijs ten behoeve van aios en medisch specialisten.
Dit onderwijs valt onder het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO). De leveringsvoorwaarden die hierop van toepassing zijn kunt u hier nalezen.

Leden van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen ontvangen automatisch bericht over de onderwijsactiviteiten die georganiseerd worden. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot secretariaat@mdl.nl of telefoonnummer 023-5513016.

Na deelname aan het onderwijs wordt u binnen 1 week een bewijs van deelname toegestuurd. Voor MDL-artsen geldt ook dat de accreditatiepunten binnen 1 week in uw GAIA dossier worden geupload. 

Magma

Uitgave juni 2024       Uitgave maart 2024

MAGMA 2-2024_COVER.JPG     Voorkant MAGMA_1.JPG       
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website