Home

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.

COVID-19-vaccinatieadvies 
Voor patiënten met MDL gerelateerde aandoeningen geldt zonder uitzondering: Laat u vaccineren. Dit is veilig. Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de Rijksoverheid bepaald.
Houd onze website en RIVM in de gaten voor nieuwe informatie.

Belangrijke informatie voor patiënten
U kunt via onderstaande websites informatie nalezen over het Coronavirus. Deze websites bevatten steeds de laatste informatie. Voor algemene informatie gaat u naar de websites van het RIVM (landelijk), het ECDC (Europees) en WHO (wereldwijd).

Informatie voor specifieke patiëntengroepen is te vinden op:

Crohn & Colitis NL
ECCO
Transplantatiestichting
MLDS
Leverpatientenvereniging


NVMDL activiteiten

U kunt zich t.z.t. via www.mdl-congressen.nl registreren voor de volgende bijeenkomsten:

10 december 2021
Opleidingsbijeenkomst

19-20 januari 2022
Onderwijsdagen Lunteren 

1 - 2 februari 2022
Onderwijsdagen Lunteren 

Voor informatie omtrent overige MDL-gerelateerde activiteiten, klik hier voor de congresagenda. 
 

Magma

Uitgave december 2021  Uitgave september 2021   
december 2021 kaft_0.JPG   Cover compleet_0.JPG

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website