Kwaliteitsvisitatie niet-leden NVMDL

De NVMDL zorgt voor belangenbehartiging van alle MDL-artsen in Nederland, o.a. op het gebied van kwaliteit, zoals het ontwikkelen van richtlijnen, beroepsbelangen, opleidingen en wetenschap & innovatie. Vele leden besteden tijd in de diverse commissies om hier een positieve bijdrage aan te leveren.

Eéenmaal per 5 jaar worden MDL artsen gevisiteerd in het ziekenhuis waar zij werkzaam zijn. De NVMDL verzorgt deze dienstverlening en brengt de directe en indirecte kosten in rekening aan de MDL-artsen. De indirecte kosten over de afgelopen 5 jaar worden grotendeels voldaan via de reguliere contributie aan de NVMDL. Voor niet-leden wordt een apart tarief gehanteerd voor een kwaliteitsvisitatie, inclusief verstrekking endoscopie certificaat en gebruik van GAIA. Dit tarief wordt jaarlijks door het bestuur van de NVMDL vastgesteld en kan worden opgevraagd bij het secretariaat via secretariaat@mdl.nl

Magma
Uitgave juni 2021        Uitgave maart 2021                  
Cover Magma 2 2021.jpg Kaft Magma 1 2021.JPG        

______________________________________

POSTER
‘25 jaar MDL in MAGMA’

Met dank aan de MAGMA-redactie: JUBILEUMPOSTER
ter ere van de honderdste MAGMA-editie hier te downloaden (A3‑formaat)  
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website