Kwaliteitsvisitatie niet-leden NVMDL

De NVMDL zorgt voor belangenbehartiging van alle MDL-artsen in Nederland, o.a. op het gebied van kwaliteit, zoals het ontwikkelen van richtlijnen, beroepsbelangen, opleidingen en wetenschap & innovatie. Vele leden besteden tijd in de diverse commissies om hier een positieve bijdrage aan te leveren.

Eenmaal per 5 jaar worden MDL artsen gevisiteerd in het ziekenhuis waar zij werkzaam zijn. De NVMDL verzorgt deze dienstverlening en zal deze directe en indirecte kosten in rekening brengen aan de MDL-artsen. De indirecte kosten over de afgelopen 5 jaar worden grotendeels voldaan via de reguliere contributie aan de NVMDL. Voor niet-leden zal een apart tarief worden gehanteerd voor deze kwaliteitsvisitatie, inclusief verstrekking endoscopie certificaat en gebruik van GAIA. Dit tarief zal jaarlijks door het bestuur worden bepaald en kan worden opgevraagd bij het secretariaat via secretariaat@mdl.nl

Magma
Uitgave maart 2019         Uitgave december 2018         
 Voorkant MAGMA maart 2019_0.JPG    medium_Voorkant Magma 4.JPG                               

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

Logo_MLDS_RGB_HR01 (online).jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website