Kwaliteitsvisitatie niet-leden NVMDL

De NVMDL zorgt voor belangenbehartiging van alle MDL-artsen in Nederland, o.a. op het gebied van kwaliteit, zoals het ontwikkelen van richtlijnen, beroepsbelangen, opleidingen en wetenschap & innovatie. Vele leden besteden tijd in de diverse commissies om hier een positieve bijdrage aan te leveren.

Eéenmaal per 5 jaar worden MDL artsen gevisiteerd in het ziekenhuis waar zij werkzaam zijn. De NVMDL verzorgt deze dienstverlening en brengt de directe en indirecte kosten in rekening aan de MDL-artsen. De indirecte kosten over de afgelopen 5 jaar worden grotendeels voldaan via de reguliere contributie aan de NVMDL. Voor niet-leden wordt een apart tarief gehanteerd voor een kwaliteitsvisitatie, inclusief verstrekking endoscopie certificaat en gebruik van GAIA. Dit tarief wordt jaarlijks door het bestuur van de NVMDL vastgesteld en kan worden opgevraagd bij het secretariaat via secretariaat@mdl.nl

Magma

Uitgave juni 2024       Uitgave maart 2024

MAGMA 2-2024_COVER.JPG     Voorkant MAGMA_1.JPG       
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website