Gouda

Groene Hart Ziekenhuis
Mevrouw A.M.C. Baven-Pronk
Mevrouw J.H. Bosman
De heer S. Ceretto
Mevrouw M. Kerkhof
De heer A.C.W. Opsteeg
Mevroue dr R.E. Verbeek
Mevrouw M.H. Wobbes
Tel: 0182-505050

Magma
Uitgave september 2019     Uitgave mei 2019                
 Kaft_0.JPGOmslag MAGMA 2_1.JPG                                   

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website