Kwaliteitszaken

Definitieve richtlijnen
Verderop op deze pagina vindt u de definitieve richtlijnen. 

Definitieve- én conceptrichtlijnen zijn tevens te vinden op de websites van de verschillende beroepsverenigingen: 
- Alle medisch specialistische richtlijnen vindt u op www.richtlijnendatabase.nl/nvmdl
Palliatieve richtlijnen: https://palliaweb.nl/richtlijnen
- Richtlijnen over diëtetiek: https://nvdietist.nl/richtlijnen/
- Thuisarts consultkaarten: https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
Verpleegkundige richtlijnen: venvn.nl/richtlijnen
Europese richtlijnen van de UEG vindt u via  https://www.ueg.eu/guidelines/ 

Richtlijnendatabase app
In opdracht van de Raad Kwaliteit is er, in samenwerking met medisch specialisten uit het veld, een app ontwikkeld waarmee de professional gebruiksvriendelijk via o.a. telefoon of tablet aanbevelingen kan opzoeken, richtlijnen kan volgen en met een persoonlijk account notificaties kan ontvangen omtrent updates van richtlijnen. In november 2021 is de Richtlijnendatabase app gelanceerd. De Richtlijnendatabase app vergroot via deze wijze de toegankelijkheid van richtlijnen. Gebruik jij 'm al? Klik hier voor meer informatie.

FMS ad - Richtlijnendatabase - website.jpg

Clinical trials
Publicatie waarborgendocument yttrium-90 radioembolisatie

 

Titel Publicatie
NSAID-gebruik en preventie van maagschade PDF bestand
2003
Maagklachten PDF bestand
2004
Perioperatief voedingsbeleid PDF bestand
2007
IBD bij volwassenen PDF bestand
2008
IBD bij volwassenen - samenvatting PDF bestand
2008
Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis PDF bestand
2008
Biologicals, het START-STOP document PDF bestand
2009
Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de OK PDF bestand
2010
Gastro-oesofageale refluxziekte PDF bestand
2010
Kleine vaten vasculitis PDF bestand
2010
Morbide Obesitas PDF bestand
2011
Biologicals, verantwoord gebruik van PDF bestand
2011
Prikkelbaredarm syndroom PDF bestand
2011
Hepatitis-B-virusinfectie (chronisch), behandeling PDF bestand
2012
PSA bij volwassenen op locaties buiten de OK
Klik hier voor de richtlijn
2012
Hepatitis-B doorverwijsrichtlijn PDF bestand
2012
Anuscarcinoom
Klik hier voor de richtlijn
2012
Nieuwe Orale Antistollingsmiddelen (NOAC's) PDF bestand
2012
Polyfarmacie: stroomschema medicatiebeoordeling PDF bestand
2012
Lichen Sclerosus PDF bestand
2012
Primaire tumor onbekend PDF bestand
2012
Primaire tumor onbekend, samenvatting PDF bestand
2012
Morbide Obesitas, addendum 2.0. PDF bestand
2013
Galweg- en galblaascarcinoom PDF bestand
2013
Morbide Obesitas, addendum Anesthesie PDF bestand
2013
Totaalruptuur PDF bestand
2013
Myotone Dystrofie PDF bestand
2013
Neuro-endocriene tumoren, NET PDF bestand
2013
Acute pancreatitis PDF bestand
2013
Hepatitis-C monoinfectie PDF bestand
2013
Hepatocellulair carcinoom PDF bestand
2013
Anuscarcinoom, samenvattingskaart PDF bestand
2013
Coloscopie surveillance PDF bestand
2013
Coloscopie surveillance - zakkaartje PDF bestand
2013
Prolaps
Klik hier voor de richtlijn
2014
Persoonlijke hygiëne medewerker PDF bestand
2014
Anorexie en gewichtsverlies PDF bestand
2014
Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling PDF bestand
2014
Erfelijke darmkanker PDF bestand
2015
Oesophaguscarcinoom PDF bestand
2015
IBD bij volwassenen - handleiding behandeling, modernisering richtlijn 2008-2009, aanvulling PDF bestand
2015
Antitrombotische therapie rondom endoscopische procedures PDF bestand
2016
IBD - Ustekinumab bij de ziekte van Crohn PDF bestand
2017
Consultatieve psychiatrie
Klik hier voor de richtlijn
2017
Neusmaagsonde - praktijkkaart PDF bestand
2017
Rectumprolaps PDF bestand
2017
Neusmaagsonde PDF bestand
2017
Veilig gebruik van contrastmiddelen PDF bestand
2017
Bloedingen tractus digestivus PDF bestand
2017
Levertransplantatie, indicatie en selectie PDF bestand
2017
Galsteenlijden PDF bestand
2017
Benigne Levertumoren PDF bestand
2017
Maagcarcinoom PDF bestand
2017
Acute diverticulitis
Klik hier voor de richtlijn
2018
Controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen
Klik hier voor de richtlijn
2018
Thermolabiele, flexibele endoscopen
Klik hier voor de richtlijn
2018
Oesophaguscarcinoom, consultkaart PDF bestand
2018
Hereditaire hemochromatose
Klik hier voor de richtlijn
2018
Stomazorg PDF bestand
2018
Polyfarmacie bij ouderen
Klik hier voor de richtlijn
2018
HBV richtsnoer
Klik hier voor de richtlijn
2018
Barrett-oesofagus PDF bestand
2018
Vaccinaties bij chronisch inflammatoire aandoeningen PDF bestand
2019
IBD bij kinderen en adolescenten PDF bestand
2019
TBC-screening immuunsuppressieva PDF bestand
2019
Pancreascarcinoom
Klik hier voor de richtlijn
2019
HCV richtsnoer
Klik hier voor de richtlijn
2019
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling
Klik hier voor de richtlijn
2020
Antitrombotisch beleid
Klik hier voor de richtlijn
2020
Acuut leverfalen
Klik hier voor de richtlijn
2020
IBD - Tofacitinib bij Colitis Ulcerosa PDF bestand
2020
IBD - Vedolizumab Nederlandse richtlijn PDF bestand
2020
Chronische mesenteriaal ischemie PDF bestand
2020
Colorectaal Carcinoom
Klik hier voor de richtlijn
2020
Chirurgische behandeling obesitas
Klik hier voor de richtlijn
2020
Richtlijn Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)
Klik hier voor de richtlijn
2021
Chronische bekkenpijn
Klik hier voor de richtlijn
2021
ACNES
Klik hier voor de richtlijn
2021
Lichen Planus PDF bestand
2021
Poliepectomie van het rectum en colon
Klik hier voor de richtlijn
2022
Hik in de palliatieve fase
Klik hier voor de richtlijn
2022
Jeuk in de palliatieve fase
Klik hier voor de richtlijn
2022
Overmatig zweten in de palliatieve fase
Klik hier voor de richtlijn
2022
Kwaliteitshandboek SFERD PDF bestand
2022
Enterale toegang
Klik hier voor de richtlijn
2022

Magma

Uitgave september 2022    Uitgave juni 2022        
Cover MAGMA - 27 mei 2022.JPG    Cover MAGMA - 27 mei 2022.JPG             

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website