Kwaliteitszaken

Op dit gedeelte van de site vindt u de definitieve richtlijnen.

Definitieve- en conceptrichtlijnen zijn tevens te vinden op de websites van de kwaliteitskoepel en IKNL (Oncoline voor oncologische richtlijnen en Pallialine voor palliatieve richtlijnen):
www.oncoline.nl

www.pallialine.nl
www.richtlijnendatabase.nl/nvmdl

richtlijnendatabase_banner2017.png

Publicatie waarborgendocument yttrium-90 radioembolisatie

De Europese richtlijnen van de UEG kunt u vinden via de volgende link: https://www.ueg.eu/guidelines/

Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie: SFERD kwaliteitshandboek 2019

Titel Publicatie
Veilig gebruik van contrastmiddelen PDF bestand
2017
Vaccinaties bij chronisch inflammatoire aandoeningen PDF bestand
2019
Totaalruptuur PDF bestand
2013
Thermolabiele, flexibele endoscopen
Klik hier voor de richtlijn
2018
TBC-screening immuunsuppressieva PDF bestand
2019
Stomazorg PDF bestand
2018
Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de OK PDF bestand
2010
Richtlijn Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)
Klik hier voor de richtlijn
2021
Rectumprolaps PDF bestand
2017
PSA bij volwassenen op locaties buiten de OK
Klik hier voor de richtlijn
2012
Prolaps
Klik hier voor de richtlijn
2014
Primaire tumor onbekend, samenvatting PDF bestand
2012
Primaire tumor onbekend PDF bestand
2012
Prikkelbaredarm syndroom PDF bestand
2011
Polyfarmacie: stroomschema medicatiebeoordeling PDF bestand
2012
Polyfarmacie bij ouderen
Klik hier voor de richtlijn
2018
Persoonlijke hygiëne medewerker PDF bestand
2014
Perioperatief voedingsbeleid PDF bestand
2007
Pancreascarcinoom
Klik hier voor de richtlijn
2019
Oesophaguscarcinoom, consultkaart PDF bestand
2018
Oesophaguscarcinoom PDF bestand
2015
NSAID-gebruik en preventie van maagschade PDF bestand
2003
Nieuwe Orale Antistollingsmiddelen (NOAC's) PDF bestand
2012
Neusmaagsonde - praktijkkaart PDF bestand
2017
Neusmaagsonde PDF bestand
2017
Neuro-endocriene tumoren, NET PDF bestand
2013
Myotone Dystrofie PDF bestand
2013
Morbide Obesitas, addendum Anesthesie PDF bestand
2013
Morbide Obesitas, addendum 2.0. PDF bestand
2013
Morbide Obesitas PDF bestand
2011
Maagklachten PDF bestand
2004
Maagcarcinoom PDF bestand
2017
Lichen Sclerosus PDF bestand
2012
Lichen Planus PDF bestand
2013
Levertransplantatie, indicatie en selectie PDF bestand
2017
Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling PDF bestand
2014
Kwaliteitshandboek SFERD PDF bestand
2019
Kleine vaten vasculitis PDF bestand
2010
IBD bij volwassenen - samenvatting PDF bestand
2008
IBD bij volwassenen - handleiding behandeling, modernisering richtlijn 2008-2009, aanvulling PDF bestand
2015
IBD bij volwassenen PDF bestand
2008
IBD bij kinderen en adolescenten PDF bestand
2019
IBD - Vedolizumab Nederlandse richtlijn PDF bestand
2020
IBD - Ustekinumab bij de ziekte van Crohn PDF bestand
2017
IBD - Tofacitinib bij Colitis Ulcerosa PDF bestand
2020
Hereditaire hemochromatose
Klik hier voor de richtlijn
2018
Hepatocellulair carcinoom PDF bestand
2013
Hepatitis-C monoinfectie PDF bestand
2013
Hepatitis-B-virusinfectie (chronisch), behandeling PDF bestand
2012
Hepatitis-B doorverwijsrichtlijn PDF bestand
2012
HCV richtsnoer
Klik hier voor de richtlijn
2019
HBV richtsnoer
Klik hier voor de richtlijn
2018
Gastro-oesofageale refluxziekte PDF bestand
2010
Galweg- en galblaascarcinoom PDF bestand
2013
Galsteenlijden PDF bestand
2017
Erfelijke darmkanker PDF bestand
2015
Endoscopische poliepectomie van het colon PDF bestand
2019
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling
Klik hier voor de richtlijn
2020
Controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen PDF bestand
2018
Consultatieve psychiatrie PDF bestand
2017
Coloscopie surveillance - zakkaartje PDF bestand
2013
Coloscopie surveillance PDF bestand
2013
Colorectaal carcinoom, hoofdstuk 'De oudere patiënt' PDF bestand
2014
Colorectaal Carcinoom - 14 modules PDF bestand
2020
Colorectaal Carcinoom PDF bestand
2019
Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis PDF bestand
2008
Chronische mesenteriaal ischemie PDF bestand
2020
Chronische bekkenpijn PDF bestand
2021
Chirurgische behandeling obesitas
Klik hier voor de richtlijn
2020
Bloedingen tractus digestivus PDF bestand
2017
Biologicals, verantwoord gebruik van PDF bestand
2011
Biologicals, het START-STOP document PDF bestand
2009
Benigne Levertumoren PDF bestand
2017
Barrett-oesofagus PDF bestand
2018
Anuscarcinoom, samenvattingskaart PDF bestand
2013
Anuscarcinoom PDF bestand
2012
Antitrombotische therapie rondom endoscopische procedures PDF bestand
2016
Antitrombotisch beleid
Klik hier voor de richtlijn
2020
Anorexie en gewichtsverlies PDF bestand
2014
Acuut leverfalen
Klik hier voor de richtlijn
2020
Acute pancreatitis PDF bestand
2013
Acute diverticulitis
Klik hier voor de richtlijn
2018
ACNES PDF bestand
2021

Magma

Uitgave september 2021  Uitgave mei 2021   
Cover compleet_0.JPG  Cover Magma 2 2021_0.jpg        

______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website