Index Magma

Index
U vindt op dit deel van de site een index van artikelen die in Magma verschenen zijn in de afgelopen jaren. De onderstreepte jaargangen in onderstaande index kunt u downloaden door erop te klikken. Indien u geïnteresseerd bent in een artikel van een iets oudere jaargang, waarvan op deze site geen pdf beschikbaar is, dan kunt u dit opvragen via: secretariaat@mdl.nl
 

Laatste editie  
De laatste editie van Magma, jaargang 24 nummer 1, is verschenen in maart 2018.

Volgende editie  
De volgende editie van Magma verschijnt in juni 2018.


INDEX MAGMA 

Academische centra Anti-TNF-alfa vereist meer budget.
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 8
Onderwerp: Geneesmiddelen.

Aktas, Huseyin, en Henk van Buuren
Abdominale actinomycose
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 123
Onderwerp: Casuïstiek

Al-toma, Abdul; Huijgens, Peter; Mulder, Chris
Autologe stamceltransplantatie bij refractaire coeliakie
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006), p. 8-9
Onderwerp: Transplantatie

Annema, Coby
What’s on your mind? Emotions and perceptions of liver transplant candidates and recipients (proefschrift)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 83
Onderwerp: Lever; Wetenschap

Arends, Joop
HepNED: samen virale hepatitis te lijf
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 9
Onderwerp: Lever

Aronson, Sem, Ulrich Beuers, Piter Bosma
Gentherapie voor Crigler-Najjarsyndroom lijkt geschikte behandelmethode
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 58–59
Onderwerp: Lever

Asbeck, Floris van
Darmspoelen bij defecatiestoornissen als gevolg van ruggenmerglaesies
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 45
Onderwerp: Techniek

Asseldonk, Dirk van
6-Thioguanine: lelijk eendje of slimme vogel?
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 36
Onderwerp: Farmacotherapie

Asseldonk, Dirk van
Thiopurines – improving treatment of inflammatory bowel disease
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 37
Onderwerp: Wetenschap

Baak, Bert,
Nationaal Hepatitisplan gelanceerd op Hepatitisdag 2016
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 127
Onderwerp: Lever

Bakker, Douwe
Groot onderzoek paratuberculose
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p. 32
Onderwerp: Onderzoek

Bakker, Olaf
Complicated pancreatitis
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 127
Onderwerp: Pancreas; Proefschrift

Barrison, Ian
The ESBGH Knowledge Based Examination
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 98–99
Onderwerp: Opleiding

Bartelsman, Joep en Nagengast, Fokko
Sigmoidoscopie maakt goede kans - screening op voorlopers coloncarcinoom lijkt zinvol.
Nr. 2, jrg. 3 (juni 1997), p. 3-4
Onderwerp: Behandeling

Bartelsman, Joep
'We moeten kennis controleren, niet presentie' (interview)
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p.13
Onderwerp: Opleiding

Been, Martin H. et al.
Microbiologische monitoring endoscopen
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 41
Onderwerp: Kwaliteit; Endoscopie

Beets, Gerard et al.
Rectumsparende behandeling bij rectumcarcinoom
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 63–65
Onderwerp: Colorectale chirurgie

Bemelman, Willem
IBD-chirurgie in monoclonale tijdperk
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 56–59
Onderwerp: Colorectale chirurgie; IBD

Benninga, Marc
Negen poliklinieken onderzoeken effectiviteit hypnotherapie met cd
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 122–123
Onderwerp: Kinder-MDL

Benninga, Marc
Het succes van de 'poeppoli'
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 58-59
Onderwerp: Kinder-MDL

Benninga, Marc; Escher, Haukje; Ridder, Lissy de; Rings, Edmond
Op de bres voor kwaliteit kinder-MDL-zorg
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 17-18
Onderwerp: Kinder-MDL
 

Berden, Floor; Joost PH Drenth
Eerste interferonvrije behandeling hepatitis C genotype 1 en 4 beschikbaar in Nederland
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 33
Onderwerp: Lever

Berg, Sophie van den en Nanne de Boer
Zwangeren gezocht! Een studie naar onconventioneel thiopurinegebruik
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 139
Onderwerp: Farmacotherapie; Wetenschap

Berge Henegouwen, Gerard P. van
Nieuwe inzichten over beleid bij COX-2-remmers en NSAID's
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 19
Onderwerp: Levertransplantatie

Berge Henegouwen, Gerard van
Opleidingseisen hepatologie binnen mdl-specialisme
Nr. 3, jrg. 3 (september 1997), p. 10-11
Onderwerp: Opleidingen

Berge Henegouwen, Gerard van
Onrust over beleid bij COX-2-remmers en NSAID's
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 15
Onderwerp: Geneesmiddelen

Berge Henegouwen, Gerard van
Zijn galstenen werkelijk zo onschuldig?
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 6
Onderwerp: Ziekten

Berge Henegouwen, Gerard van
NSAID-gebruik bij ouderen – Oproep tot maagprotectie
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 75
Onderwerp: Farmacotherapie

Berge Henegouwen, G. van & K. Brandt
‘Leendert Schalm grondlegger hepatologie in Nederland’
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 86-87
Onderwerp: Lever

Bergeijk, Jeroen van
Richtlijnen in de pijplijn
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 91
Onderwerp: Kwaliteit

Bergmann, Jilling et al.
Een late metastase
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 65
Onderwerp: Casuïstiek

Beuers, Ulrich
Nieuwe naam voor PBC: van 'cirrose' naar ' cholangitis'
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 145
Onderwerp: Lever

Beurden, Yvette van, et al.
Nederlandse Donor Feces Bank live
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 96
Onderwerp: Farmacotherapie

Beurden, Yvette van; Christina VandenBroucke-Grauls en Chris Mulder
Verhoogde mortaliteit en hoge kosten maken C. difficile tot wereldwijd probleem
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 25–27
Onderwerp: Microbiota

Beurden, Yvette van
The intestinal microbiota disrupted and restored. On Clostridium difficile infection and fecal donation (proefschrift)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 38
Onderwerp: Darm; Wetenschap

Blankenstein, Mark van
Endoscopie verdient meer aanzien: boeiend en veelzijdig specialisme.
Nr. 2, jrg. 3 (september 1996), p. 10-11 Onderwerp: Specialisme.

Bestebreurtje, Petra et al.
Rectale toediening omeprazol bij kinderen met pathologische gastro-oesofageale reflux
Nr.2, jrg 13 (juni 2007), p. 31-32
Onderwerp: Farmacotherapie

Bestuur NVMDL i.o.
Enquête AIOS: leidt toename aantal opleidingsplaatsen tot knelpunten in opleiding?
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 89
Onderwerp: Opleiding

Blankenstein, Mark van
De internist/mdl-arts hoe lang nog?
Nr. 3, jrg. 4 (September 1998), p. 8
Onderwerp: Opleidingen

Bode, Willem
Snel uniforme, foutloze en leesbare verslagen - Pantoscope heeft aan een half woord genoeg
Nr. 1, jrg. 4 (maart 1998), p. 6-7
Verslagsystemen

Bode, Willem
Alle poliklinische Diagnose Behandel Combinaties gereed
Nr. 3, jrg. 4 (september 1998), p. 5
Onderwerp: Diagnose Behandel Combinatie

Bodegraven, Ad van
Biologicals: van spreekkamer naar directiebureau
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 85
Onderwerp: Farmacotherapie

Bodegraven, Ad van
Omdat het duur heet, is het te duur
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 15
Onderwerp: Farmacotherapie

Bodegraven, Ad van; Hogezand, Ruud van; Netelenbos, Coen
Osteoporosis, osteopenie en IBD: weten en doen we genoeg?
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 8
Onderwerp: Behandeling

Bodegraven, Ad van
Crohnpatiënten kind van de rekening?
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 77
Onderwerp: Farmacotherapie

Bodegraven, Ad van
IBD-centra moeten kwetsbare patiënt beschermen
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 23
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF

Boeckel, Petra G.A. van en Peter D. Siersema
Twintig jaar stents in de tractus digestivus
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 15
Onderwerp: Techniek

Boekema, Paul
DBC's op weg naar transparantie
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 45
Onderwerp: DBC

Boer, Nanne de
6-Thioguanine bij inflammatoir darmlijden: een kritische aanbeveling
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p.36
Onderwerp: Geneesmiddelen

Boer, Sybrand de
Taakherschikking MDL in de praktijk
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 8–9
Onderwerp: Beroepsbelangen; Kwaliteit

Boer, Sybrand de
Financiële aspecten coloncarcinoomscreening in tweede lijn
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 81–84
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Boer, Ynte de
Immunogenetic and Clinical Aspects of Autoimmune Hepatitis (proefschrift)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 85
Onderwerp: Lever; Wetenschap

Boer, Wink de
Helicobacter pylori: richtlijnen in de praktijk
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 6-7
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Boer, Wink de
Helicobacter pylori: een biopt bij iedere gastroscopie?
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 66-67
Onderwerp: Maag

Boer, Wink de
Helicobacter pylori: gewoon niet sexy
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 51–53
Onderwerp: Maag

Boland, Greet en Henk Reesink,
Integrale aanpak virale hepatitis belangrijkste pijler Nationaal Hepatitis Centrum
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 117–119
Onderwerp: Lever

Boland, G.J. & H.L.A. Janssen
Start Nederland binnenkort algemene hepatitis-B-vaccinatie?
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 84-85
Onderwerp: Lever

Boon, Willemijn van den; Jaap Lagendijk, Amanda Dijk
Een 79-jarige man met een pijnloze galblaasperforatie
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 27
Onderwerp: Casuïstiek

Boot, Henk
Maaglymfoon steeds beter in kaart - uitvoerig biopteren is sleutel goed behandelplan
Nr. 2, jrg. 3 (juni 1997), p. 10-11
Onderwerp: Behandeling

Boot, Henk; Cats, Annemieke; Taal, Babs
De MDL in de oncologie; van reservebank tot spelverdeler
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 7-8
Onderwerp: Behandeling

Borg, Frank ter
ERCP: volumenorm of uitkomstregistratie? Nut en noodzaak PERK
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 91
Onderwerp: Kwaliteit

Borg, Frank ter
MDL in Deventer: revolutie rond het millennium
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p.44
Onderwerp: De afdeling

Borg, Pieter ter, Rob Ouwendijk
Big data: doe er je voordeel mee
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 140–142
Onderwerp: Darm; Kwaliteit

Borren, Nynke
IBD-stage in Boston leidt tot promotieonderzoek
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 51
Onderwerp: Opleiding; IBD; Wetenschap

Bos, Rens
Genootschap wil beoordelingsmodel toetsen - Vijf proefvisitaties bij niet-opleidingsklinieken
Nr. 2, jrg. 2 (juni 1996), p.3-4
Onderwerp: Opleidingen

Bosch, Joop
Gedragsverandering in leefstijl – preventie en behandeling kinderobesitas
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 7-8
Onderwerp: Behandeling

Bouma, Gerd
Vijf jaar landelijke werkgroep AIH: Waarin een klein land groot kan zijn
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 137
Onderwerp: Lever

Bouma, Gerd en Chris Mulder
Neurocoeliakie: ook bij uw patiënten?
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 53
Onderwerp: Darm; Wetenschap

Bouma, Gerd
Zeldzame ziektebeelden verdienen disruptieve wetenschapper
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 114–117
Onderwerp: Wetenschap; Coeliakie

Bouvy, Nicole
Nooit meer snijden (oratie)
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 100
Onderwerp: Heelkunde

Brand, Henk
Crohn en mondgezondheid
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 10
Onderwerp: Behandeling

Brandt, K-H.
Wachten op een beslissing van de overheid
Nr. 4, jrg. 6 (december 2000), p. 11
Onderwerp: Beleid

Brandt, K-H. en Swalm, S.W.
Hepatitis B-vaccinatie: overheid en industrie moeten aan de slag
Nr. 2, jrg. 3 (juni 1997), p. 6
Onderwerp: Beleid

Bredenoord, Arjan
Wijziging NHG-Standaard van belang voor MDL-arts
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 37
Onderwerp: Maag; Kwaliteit

Bredenoord, Arjan en Paul Fockens
Achalasie in het AMC
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 55
Onderwerp: Samenwerking en specialisatie

Bredenoord, Arjan en John Pandolfino
High-resolution manometry and the Chicago Classification
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 23
Onderwerp: Neurogastro-enterologie

Brenkman, Hylke et al.
PLASTIC-studie: evaluatie nieuwe richtlijn maagcarcinoom
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 58
Onderwerp: Maag; Wetenschap

Breukink, Stéphanie
Sacrale neuromodulatie bij idiopathische slow-transit-obstipatie
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 153
Onderwerp: Wetenschap; Darm; Neurogastro-enterologie

Broek, Frank van den, Evelien Dekker, Paul Fockens
Nieuwe coloscopie-imagingtechnieken
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 52-53
Onderwerp: MDL-techniek

Broek, Richard ten
Nieuwe kijk op verklevingen met CineMRI
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 147
Onderwerp: Techniek; Heelkunde

Broeke, Sanne ten en Maartje Nielsen
Lynch-syndroom: wie krijgt (darm)kanker en wie niet?
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 137–138
Onderwerp: Genetica; Darm; Oncologie

Brouwers, Koos
Antidotum NOAC beschikbaar in 2016
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 163
Onderwerp: Farmacotherapie

Brouwers, Koos R.B.J.
Oppassen met MDL-medicatie bij kwetsbare ouderen!
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 137
Onderwerp: Farmacotherapie

Brouwers, Koos R.B.J.
Domperidon: een dodelijk placebo?
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 50–51
Onderwerp: Farmacotherapie

Bruijne, Joep de, en Henk Reesink
Nieuwe antivirale therapie voor chronische hepatitis C
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 113–115
Onderwerp: Hepatitis
 
Bruno, Marco
Endosonografie nader bekeken: toepassing en kwaliteitsborging
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 54
Onderwerp: MDL-techniek

Bruno, Marco
'MDL-arts spil in oncologische zorg'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 11
Onderwerp: Oratie

Brunschot, Sandra van, Hjalmar van Santvoort, Hein Gooszen en Paul Fockens
Endoscopische versus chirurgische behandeling van geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis: de TENSION-studie
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 17
Onderwerp: Ziekten; Onderzoek

Bulte, Geert J., en Dirk J. de Jong
Endoscopische behandeling iatrogeen letsel: katheterisatie colon
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 125–127
Onderwerp: Casuïstiek

Bulte, Geert
Alles gaat digitaal, behalve onze opleiding
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 145
Onderwerp: Darm; Kwaliteit

Bulte, Geert
Klaar… en dan?
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 13
Onderwerp: Opleiding

Burgerhart, Jan Steven
Effects of bariatric surgery on gastroesophageal motor function
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 37
Onderwerp: Wetenschap

Buster, Erik en Ubbo Wiersema
Ernstige tractus-digestivusbloeding ondanks remissie bij Croon
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 103
Onderwerp: Casuïstiek

Buster, Erik en Harry Janssen
Nederlandse richtlijnen behandeling hepatitis-B- en hepatitis-C-infectie
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p.41
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Buuren, Henk van, Wim Lammers, Bettina Hansen
Succesverhaal PBC-research
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 135
Onderwerp: Lever

Buuren, Henk R. van
Waarschuwing: propanolol bij refractaire ascites
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 53
Onderwerp: Farmacotherapie

Buuren, Henk van
Multicentrisch studieconcept blijkt te werken - PBC-cohortstudie loopt tien jaar
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 12
Onderwerp: Onderzoek

Buuren, Henk R. van
Auto-immuun pancreatico-cholangitis (APC): een ziekte die we allemaal moeten kennen
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 6
Onderwerp: Zeldzame MDL-ziekten

Buuren, Henk R. van
Leven met HiX: een haat-liefdeverhouding
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 18
Onderwerp: Digitalisering

Centre for Food Sciences Wageningen Food Valley - industrie en universiteit werken samen aan nieuwe 'functionele' voeding
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 13-14
Onderwerp:Voeding

Chamuleau, Rob
Kunstlever - Eind 1999 waarschijnlijk europees grootschalig gecontroleerd klinisch onderzoek
Nr. 3, jrg. 5 (september 1999), p. 4-5
Onderwerp: Onderzoek

Chamuleau, Rob
Amsterdamse 'leverreactor' met succes getest in Italië
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 8
Onderwerp: Behandeling

Clerq, Chantal M.C. le
Quest for the best: quality of colonoscopy and colorectal cancer diagnosis in clinical practice
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 38
Onderwerp: Wetenschap

Coelen, Robert-Jan et al.
Verwijzing bij verdenking perihilair cholangiocarcinoom kan beter
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 153–154
Onderwerp: Lever
 

Coelen, Robert-Jan et al.
Betere afstemming met ziekenhuisoverstijgend zorgpad galwegcarcinoom
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 95
Onderwerp: Kwaliteit; pancreas

Coeliakievereniging
Coeliakievereniging protesteert tegen eis college geneesmiddelen
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 5
Onderwerp: Geneesmiddelen

Coenen, Sandra en Rob de Man
Foie chaud: leverfalen bij hitteberoerte
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 81
Onderwerp: Casuïstiek; Lever

Coenraad, Minneke en Roberto de Franchis
Baveno VI Consensus Workshop:
Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 150–151
Onderwerp: Lever

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Europese aktie tegen gluten in tabletten
Nr. 4, jrg. 6 (december 2000), p. 18
Onderwerp: Geneesmiddelen

Commissie Accreditatie Gastro-enterologie
Accredatie van na en bijscholing
Nr. 3, jrg. 4 (september 1998), p. 6
Onderwerp: Opleidingen

Cooreman, Michiel
Klinische research chronische hepatitis C pure noodzaak
Nr. 3, jrg. 3 (september 1997), p. 7-8
Onderwerp: Onderzoek

Cuperus, Frans et al.
Sumatriptan-geïnduceerde darmischemie
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 61–62
Onderwerp: Casuïstiek

Cuperus, Frans
Shared care: stage in transplantatiecentrum Groningen
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 8
Onderwerp: Lever; Opleiding

Danhof, Ellen
Buikoperaties met een endo-periscoop
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p. 14
Onderwerp: Opereren

Darwish Murad, Sarwa en Herold Metselaar
Levertransplantatie voor CCA: van contra-indicatie tot optie
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 13–15
Onderwerp: Oncologie; Lever

Debets, Maarten et al.
Hoe blijf je als arts vitaal?
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 159–161
Onderwerp: Kwaliteit

Dees, Jan; Meijden, Wim van der; Ossewaarde, Tjaco; Götz, Hannelore
Lymphogranuloma venerum van het rectum
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 18-19
Onderwerp: Ziekten

Dejong, C.H.C. de; U.P. Neumann, R.L. Jansen, J.C. Keulemans, M.J. Lahaye
Multidisciplinaire aanpak van colorectale levermetastasen
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 18–19
Onderwerp: Oncologie; Lever

Dekker, Evelien en Monique van Leerdam
Richtlijn coloscopiesurveillance
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 23
Onderwerp: Oncologie; Kwaliteit

Dekker, Evelien
Kwaliteitseisen colposcopie: kans of crime?
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 88–89
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Dekker, Nicky et al.
UMC St Radboud ontwikkelt zelftest erfelijke darmkanker
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 43
Onderwerp: Darmkanker

Delft, Foke van
Als het avontuur lonkt
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 11
Onderwerp: Suriname

Delft, Foke van
In gastro-intestinale oncologie staat MDL-arts centraal
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 9
Onderwerp: Oncologie; Opleiding

Deursen, Cees van, Eva Rombout, Ger Koek
Ontijzering
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 125–127
Onderwerp: Wetenschap

Deventer, Sander van
De antisensetherapie, een nieuw wapen in de strijd tegen Crohn
Nr. 4, jrg. 4 (december 1998), p. 3-4
Onderwerp: Behandeling

Dewaele, Pierre
Meer indicaties, minder complicaties – Devière over ERCP
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 7-8
Onderwerp: Behandeling

D'Haens, Geert
Kwaliteitsonderzoek coloscopie in Vlaanderen
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 57
Onderwerp: Vlaanderen

D'Haens, Geert
Klinische studies in Nederland: een nachtmerrie?
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 104–105
Onderwerp: Farmacotherapie

Didden, Paul, Jan-Werner Poley
Een zeldzame oorzaak van unilateraal pleuravocht
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 63
Onderwerp: Casuïstiek

Didden, Paul
New clinical insights into stents for malignant upper gastrointestinal disease (proefschrift)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 39
Onderwerp: Slokdarm; Maag; Wetenschap

Dieleman, Leo
Prebiotica bij de behandeling van IBD: Only a pie in the sky?
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 8–9
Onderwerp: Darm; Voeding

Dieleman, Leo
Pre- en probiotisch onderzoek in de Verenigde Staten; een wetenschappelijke stage
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 18
Onderwerp: Onderzoek

Dijkstra, Gerard en Bert Groen
TIFN: Onderzoek naar goede voeding
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 86
Onderwerp: Voeding; Wetenschap

Dijksta, Gerard
Roken remt colitis en verergert Crohn
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 12
Onderwerp: Behandeling

Dijkstra, Gerard
Leren van zweren bij verteren en afweren
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 63
Onderwerp: Oratie

D'Haens, Geert
Waarop richt zich de Vlaamse MDL?
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 51
Onderwerp: VVGE

Dijk, Sven van, et al.
POINTER-trial: directe versus uitgestelde drainage van geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 117
Onderwerp: Wetenschap; pancreas

Doorn, Christa van
Spreekuur leververpleegkundige zorgt voor betere behandeling
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 11
Onderwerp: Behandeling

Doorn, Sascha van
Monitoring and impoving quality of colonoscopy (proefschrift)
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 168
Onderwerp: Wetenschap

Drapers, Jan
Protocol dat goed is krijgt vanzelf status
Nr. 1, jrg. 2 (maart 1996), p. 3-4
Onderwerp: Beleid

Drenth, Joost PH
Nieuw model voor verdeling AIOS
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 61
Onderwerp: Opleiding

Drenth, Joost
De zoektocht naar het gen voor polycysteuze leverziekte
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 12-13
Onderwerp: Onderzoek

Drenth, Joost P.H.
MDL dringt door tot hoofdredactie NTvG
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 9
Onderwerp: Wetenschap

Drenth, Joost
ASNEMGE: Veel energie in onderwijs jonge arts
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 40–41
Onderwerp: Europa

Driel, Lydi van; Hans Brouwer
Spirocheet na de vrijdagmiddagborrel
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 37–39
Onderwerp: Casuïstiek

Dijkstra, Gerard; Rings, Edmond
Behandeling van darmfalen: ontwikkeling van een nationaal programma
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 9
Onderwerp: Darmfalen

Dobbenburgh, Aart van
'MDL-arts meer dan welkom in interne maatschap' – ingezonden brief
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 99
Onderwerp: Beroepsbelangen

Dullemen, Simon
Cursus stralingshygiëne MDL-artsen
Nr. 2, jrg. 4 (juni 1998), p. 3-4
Onderwerp: Opleidingen

Dullemen, Hendrik van
Keuzeconsulten: een weg naar betere poliklinische zorg voor IBD-patiënten
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 11
Onderwerp: Behandeling

Eeghen, Elmer van, Ruud Loffeld
Chemotherapie bij ouderen met colorectaal carcinoom
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 150–151
Onderwerp: Darm; Oncologie; Ouderen

Ekkelboom, John
Darmkanker bij Lynchsyndroom voorkomen met vaccin
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 145–147
Onderwerp: Genetica; Darm; Oncologie

Engelenburg-van Lonkhuyzen, Marieke van en Liesbeth Westerik-Verschuuren
Bekkenfysiotherapie bij anorectale klachten
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 38
Onderwerp: Fysiotherapie

Escher, Hankje en Janneke van der Woude
Vier handen op één buik (oraties)
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 135
Onderwerp: Wetenschap; IBD

Escher, Hankje
IBD-diagnostiek bij kinderen en adolescenten
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 120–121
Onderwerp: Kinder-MDL

Essink, Guus
Geneesmiddelen en de overheid
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003),p. 8
Onderwerp: Geneesmiddelen

Felt-Bersma, Richelle
Wat is er aan de knikker en waar rolt die heen?
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 47
Onderwerp: Proctologie
 

Felt, Richelle
Anorectale functiestoornissen
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 25
Onderwerp: Neurogastro-enterologie

Festen, Henk
PPI's: adequate dosis is vaak hogere dosis
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 41
Onderwerp: Farmacotherapie

Fijneman, Remond; Meijer, Gerrit
Genetische predispositie voor dikkedarmkanker en de rol van de macrofaag
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 6-7
Onderwerp: Ziekten

Fockens, Paul; Dekker, Evelien
Nieuwe optische technieken bij coloscopie
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 4-5
Onderwerp: Techniek

Fockens, Paul
Ingezonden brief in reactie op MAGMA 2 (Harry Janssen)
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 71
Onderwerp: Lever
 

Fockens, Paul en Froukje B. van Hoeij
POEM dicht gat tussen ballon en Heller
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 24
Onderwerp: Neurogastro-enterologie

Franca, Chris en Chris Mulder,
Er is meer dan vlokatrofie door coeliakie bij niertransplantatie
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 161
Onderwerp: Casuïstiek; Darm

Franken, Anton
CBG: Biosimilars niet ongecontroleerd switchen
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 101–102
Onderwerp: Farmacotherapie

Friederich, Philip, Sebastiaan Bredie e.a.
Vroegsignalering alcoholproblematiek werkt!
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 25
Onderwerp: Leefstijl; Preventie

Friederich, Philip W; Kirsch, Richard
Onderscheid M. Crohn en intestinale tuberculose lastig
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 5
Onderwerp: Zeldzame MDL-ziekten

Friederich, Philip
Goede voorlichting over hepatitis, behandeling en prognose essentieel
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 112–113
Onderwerp: Hepatitis

Friederich, Philip, en Marten Otten
Aspirine bij maagbloeding: stoppen of niet?
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 101
Onderwerp: Farmacotherapie

Friederich, Philip
'Duitsland en Nederland kunnen van elkaar leren'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 7–9
Onderwerp: Interview

Gastroentrologie-bijeenkomst Omgaan met medische fouten
Nr. 3, jrg. 5 (september 1999), p. 10-11
Onderwerp: Juridische aspecten

Geenen, Erwin van
APEC-trial: Wetenschap in de praktijk
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 82–83
Onderwerp: Pancreas

Genootschap MDL
MDL-artsen vragen ‘Salomonsoordeel’ van minister Klink (VWS)
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 54-56
Onderwerp: Capaciteit

Genootschap MDL
Minister Klink: 'Niet meer MDL-opleidingsplaatsen
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 74
Onderwerp: Capaciteit

Geraedts, Alfons en Martine de Jong
Eerste gecertificeerde ZBC in Nederland
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 15
Onderwerp: Kwaliteit

Gielisse, Eric, en Stijn van Weyenberg
Toegenomen buikomvang door PMP
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 121
Onderwerp: Casuïstiek

Gilissen, Lennard
Endoscopie bij complicaties na bariatrische chirurgie
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 81–83
Onderwerp: Morbide obesitas, endoscopie

Gils, Tom van, et al.
Collageneuze enteritis: een op zichzelf staande entiteit en zijn behandeling
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 123
Onderwerp: Casuïstiek; IBD
 

Gils, N.A. van et al.
Volledig herstel van vlokatrofie en symptomen na fecesdonatie
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 35
Onderwerp: Casuïstiek

Girbes, Armand
Unieke relatie tussen dokter en patiënt uitgehold
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 155–157
Onderwerp: Kwaliteit

Go, Peter
Patient wint bij samenwerking MDL-artsen en chirurgen
Nr. 3, jrg. 5 (september 1999), p. 10-11 Onderwerp: Beleid

Go, Peter
Financiering gezondheidszorg en endoscopische chirurgie
Nr. 2, jrg. 2 (juni 1996), p. 12-13
Onderwerp: Beleid

Gooszen, Hein
Acute pancreatitis – Is er nieuws?
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 6
Onderwerp: Ziekten

Gooszen, H.G.
Zelden chirurgie bij refluxziekte
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p.34-35
Onderwerp: Techniek

Gootjes, Elske; Juup van Meyel, Jan Veenstra
Nitrofurantoïne-geïnduceerde auto-immuunhepatitis: herstel zonder immunosuppressie
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 27
Onderwerp: Casuïstiek

Grelack, Anna en Frank Hoentjen
IBDREAM: meer dan alleen patiëntenregistratie
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 105–107
Onderwerp: Farmacotherapie

Grinsven, Janneke van, et al.
Expertpanel acute pancreatitis: unieke landelijke online multidisciplinaire samenwerking
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 105–107
Onderwerp: Pancreas

Groenen, Marcel J.M. en Ouwendijk, Rob J. Th.
Endoscopieverslagsysteem Endobase - De basis van iedere scopie
Nr. 2, jrg. 4 (juni 1998), p. 6
Onderwerp: Verslagsystemen

Groenen, Marcel, Luuk Berk, Sjoerd Kuiken
Complicatiemanagement met Werkgroep Endoscopische Bariatrie
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 52
Onderwerp: Bariatrie; Heelkunde

Groeningen, Cees van; Giaccone, Beppe
Pancreascarcinoom, medicamenteuze behandeling nog steeds een uitdaging
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 10-11
Onderwerp: Behandeling

Grooteman, Karina, Erwin van Geenen en Joost Drenth
OCEAN-studie: effectiviteit van octreotide bij refractaire gastro-intestinale bloedingen door angiodysplasieën
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 143
Onderwerp: Farmacotherapie; Wetenschap

Grooteman, Karina
Angiodyspepsie of Rendu-Osler-Weber: twee octreotide-studies
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 75
Onderwerp: Farmacotherapie; Wetenschap

Grubben, Marina
Infecties bij ERCP’s: update
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 19
Onderwerp: Kwaliteit; Endoscopie

Gulick, Joris van
Ge-FOBT: Positieve iFOBT bij rectumtumor door luesinfectie
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 105
Onderwerp: Casuïstiek

Haanstra, Jasmijn en Jan Jacob Koornstra
Surveillance op dunnedarmkanker bij Lynch-syndroom: zin of onzin?
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 139–141
Onderwerp: Genetica; Darm; Oncologie

Haanstra, Jasmijn en Geert Bulte
Aios suggereren Brexit voor kennistoets
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 101
Onderwerp: Opleiding

Haastert, Michiel van
Eerste bevindingen audits endoscopiecentra
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 56-57
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Haastert, Michiel van
Onverwachte en ongewenste ontwikkelingen rond BVO darmkanker
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 17
Onderwerp: Oncologie; Bevolkingsonderzoek

Haastert, Michiel van
Darmkankerscreening in 2013… of toch niet?
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 43
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Haastert, Michiel van
UEG Week 2012 levert veel nieuwe kennis (over darmkankerscreening)
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 115
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Haastert, Michiel van
Zó blijft u geïnformeerd
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 93
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Haastert, Michiel van
Kunnen we het aan? Ja!
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 40–41
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Haastert, Michiel van
Zijn onze screeningsinstellingen goed en veilig?
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 20–21
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek, darmkanker

Haastert, Michiel van
Darmkankerscreening in Nederland: volgende fase in succesverhaal?
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 100–101
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek, darmkanker

Haberkorn, Brigitte et al.
Een verrassende verklaring voor aspecifieke buikklachten: eosinofiele gastro-enteritis
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 59
Onderwerp: Casuïstiek

Hallensleben, Nora, et al.
APEC-trial: Wel of geen vroege ERC bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 107–108
Onderwerp: Pancreas

Hamaker, Marijke
IJzergebreksanemie: Wat te doen bij kwetsbare ouderen
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 150–151
Onderwerp: Oncologie; Ouderen

Hameeteman, W.
Infectiepreventie in de endoscopie
Nr. 3, jrg. 2 (september 1996), p. 12
Onderwerp: Behandeling

Hameeteman, Wim
Sectie endoscopie NVGE: een bloeiend bestaan sinds 1977
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 32
Onderwerp: NVGE

Harinck, Femme
Surveillance of individuals at high risk for developing pancreatic cancer
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 43
Onderwerp: Pancreas; Proefschrift

Haringsma, Jelle
Computersimulatoren nuttig bij handvaardigheidstraining endoscopie
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 52-53
Onderwerp: Endoscopie, opleiding

Haringsma, Jelle
Dysplasie in Barrett's zichtbaar met fluorescentie
Nr. 4, jrg. 4 (december 1998), p. 5
Onderwerp: Behandeling

Haringsma, Jelle; Wolff-Geerders, Gwen; Kuipers, Ernst
Sedatie bij langdurige endoscopische interventies: propofol?
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 10-11
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Harinck, Femme et al.
Richtlijn Pancreascarcinoom: landelijk en multidisciplinair
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 55–57
Onderwerp: Kwaliteitsverbetering

Hartog, Bert den
MDL-maatschap bevordert duidelijkheid en kwaliteit
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 11
Onderwerp: Specialisme

Have, Mike van der
The burden of inflammatory bowel disease from an individual and social perspective
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 43
Onderwerp: Darm; IBD; Proefschrift

Heijerman, Rolf; Lems, Willem
CBO-richtlijn NSAID
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 8-9
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Heine, Dimitri; Mulder, Chris
Dubbele Ballon Enteroscopie (DBE)
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 12
Onderwerp: Techniek

Hertog-de Visser, Anne-Marleen den
Patiëntinformatie digitaal uitwisselen: wat mag wel en niet?
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 21
Onderwerp: Digitalisering

Hess, Mark
OPROEP: Protonpompremmer-geïnduceerde hypomagnesiëmie
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 95
Onderwerp: Voeding; Wetenschap

Heyden, Hans van der en Coen Baeten
Fecale incontinentie vraagt om helder denkraam
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 105–107
Onderwerp: Darm

Hoek, Bart van
Het Budd-Chiari en Vena Portae Trombose-project als voorbeeld
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 4
Onderwerp: Zeldzame MDL-ziekten

Hoek, Bart van, en Ad Masclee
Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. Cock Lamers bij afscheid
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 33
Onderwerp: Personalia

Hoek, Bart van, Aad van den Berg, Herold Metselaar
Noodzaak vierde levertransplantatiecentrum niet aanwezig
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 55
Onderwerp: Ingezonden brief; Lever

Hommes, Daan
Spoelwormen en andere beesten… (M. Crohn)
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 13
Onderwerp: Onderzoek

Hommes, Daan
Stamceltransplantatie voor de ziekte van Crohn
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 7 en 8
Onderwerp: Transplantatie

Honkoop, Pieter
De 'L' in de MDL-manpowercrisis
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 53
Onderwerp: Lever

Hootegem, Philippe van
Digestieve oncologie in Vlaanderen: opleiding en organisatie
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 17
Onderwerp: Oncologie

Horjus, Carmen
Mucosal Immunology and Imaging in Early Inflammatory Bowel Disease (proefschrift)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 83
Onderwerp: IBD; Wetenschap

Horst, Sylvia van der
NODE-studie
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 167
Onderwerp: Wetenschap

Houwen, Roderick
Nieuwe DOT-structuur voor kinder-MDL
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 124–125
Onderwerp: Kinder-MDL

Hugen, Niek
Clinical and biological aspects of mucinous colorectal cancer (proefschrift)
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 79
Onderwerp: Wetenschap; Darmkanker

Huibregtse, Kees
UEGW 2001 toont vooruitgang MDL
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 13
Onderwerp: UEGW

Huijsmans, Hemmo
Feedback, wie wil dat nou niet
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 161
Onderwerp: Kwaliteit

Hunfeld, Nicole G.M. & Paul P.H. le Brun
Generieke protonpompremmers: zijn ze uitwisselbaar?
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 127–129
Onderwerp: Farmacotherapie

Hurenkamp, Gerard
NHG-Standaard Maagklachten herzien en als app beschikbaar
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 36
Onderwerp: Maag; Kwaliteit

Hussain, Shahid; Hunink, Myriam
Magnetische resonantie imaging (MRI) van de lever
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 10-11
Onderwerp: Techniek

Ierland, Marloes en Bert Baak
Scopiëren in Artis
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 125
Onderwerp: Endoscopie

Ierland-van Leeuwen, Marloes van
Oog voor oudere patiënt voor, tijdens én na multidisciplinair overleg
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 150–151
Onderwerp: Kwaliteit; Ouderen

Ierland-van Leeuwen, Marloes van, Joost Blomjous
Ischemie van de totale maag
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 171
Onderwerp: Casuïstiek; Maag; Ouderen

Ierschot, René van
Juridische status en effect richtlijnen
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 14
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

IJzermans, Jan Pionier op een onbekend uitdagend terrein
Nr. 3, jrg. 3 (september 1997), p. 3-4
Onderwerp: Transplantatie

Ipema, Jetty; Jurriaan de Korte, Willem Bleeker
Jejunumperforatie na inbrengen triple lumen-sonde
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 35
Onderwerp: Casuïstiek

Issa, Yama, et al.
Chronische pancreatitis: een ziekte met vele gezichten
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 109–111
Onderwerp: Pancreas

Jacobs, Maarten
Trainingssimulatoren en inderwijs in gastroïntestinale endoscopie
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 53-54
Onderwerp: Endoscopie, opleiding

Jansen, Jan B.M.J.
'Immuno-colo' en poliepfollow-up
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 43
Onderwerp: Darmkankerscreening

Janssen, Harry
Hepato-gastro-enteroloog of internist-hepatoloog?
Nr. 2, jrg. 5 (juni 1999), p. 14
Onderwerp: Opleidingen

Janssen, Harry
Hepatologie staat voor interessante veranderingen
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 10-11
Onderwerp: Lever

Jansen, Jan
Bijna 34.000 mensen met dikkedarmkanker in Nederland zoek?
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 8
Onderwerp: Onderzoek

Jansen, Jan
Zorgdomeinen: ‘Wat de boer’n allang weet, doar speult de geleerd’n mooi weer van’
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 8
Onderwerp: Kwaliteit

Jansen, Jeroen en Eugenie Le Poole
Motiverende gespreksvoering betrekt IBD-patiënt actief bij behandelplan
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 77
Onderwerp: Kwaliteit

Jansen, Peter, Herold Metselaar en Solko Schalm
Leverstichting Nederland
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 121
Onderwerp: Fondsenwerving; Lever

Jansen, Peter
GE&HEP in Nederland: succesvolle wetenschappelijke discipline?
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 32
Onderwerp: Wetenschap

Jansen, Peter
Patientenzorg en onderzoek beter integreren
Nr. 1, jrg. 2 (maart 1996), p. 12-13

Jansen, Peter
Verdubbeling aantal transplantatiekandidaten - Hepatitis C: de stille epidemie
Nr. 2, jrg. 5 (juni 1999), p. 18
Onderwerp: Transplantatie

Jansen, Peter
MDL-opleiding in recordtijd herzien
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 16-17
Onderwerp: Opleiding

Jansen, Peter
Systeemgeneeskunde als nieuwe start na emeritaat
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 69–71
Onderwerp: Lever; Systeembiologie

Jansen, Edwin
Chemoradiotherapie bij darmkanker
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 87
Onderwerp: Darmkanker

Jharap, Bindia, Ellert van Soest
Hyper-inflammatory bowel disease
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 59
Onderwerp: Casuïstiek

Jong, Dirk de
Inzet 6-thioguanine bij IBD: terughoudendheid is vereist
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 7
Onderwerp: Behandeling

Jong, Judith de
Doen of laten: gastroscopie bij ongecompliceerde dyspepsie
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 49
Onderwerp: Wetenschap

Jong, Koen de
Hoog tijd voor een nieuw opleidingsplan
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 164
Onderwerp: Opleiding

Jong, Koert P. de, en Robert J. Porte
Levertumoren
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 48–49
Onderwerp: Lever

Jong, Dirk de, en Bas Oldenburg
Methotrexaat bij Crohn: het redelijk alternatief
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 103
Onderwerp: Farmacotherapie

Jonkers, Daisy;  Goossens, Dominique; Romberg-Camps, Marielle
Yoghurt nader bekeken: probiotica bij maagdarmaandoeningen
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 14
Onderwerp: Voeding

Jonkers-Schuitema, Cora
Sneller beter': aandacht voor ondervoeding bij ziekte'
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 10
Onderwerp: Voeding

Joosten, Koen F.M.
Meer grip op ondervoeding kinderen in ziekenhuis
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 23
Onderwerp: Voeding

Joung, Inez
Veel allochtone patiënten met buikklachten
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 4-5
Onderwerp: Etniciteit en MDL

Kapidzic, A.
Darmkankerscreening gaat digitaal
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 39
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Karsten, Tom M.
Exploring borders in GI Surgery
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 55
Onderwerp: Chirurgie

Karsten, Tom
Schrijnend gebrek aan bewijs voor juiste behandeling gecompliceerd divertikellijden
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 10
Onderwerp: Ziekten

Kaatee, Marleen
Nieuwe spin in Europees PSC-netwerk
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 157
Onderwerp: Lever

Keimpema, Loes van & Joost Ph. Drenth
Behandeling van de polycysteuze lever
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 22
Onderwerp: Hepatologie

Keller, Josbert; Els van Nood
FMT faciliteren en standaardiseren voor veilige en doelmatige toepassing
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 19–22
Onderwerp: Microbiota

Keszthelyi, Daniel; Ad Masclee
Gunstig effect pepermuntolie op pijnklachten PDS-patiënten
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 31
Onderwerp: Darm; Farmacie

Keszthelyi, Daniel en Ad Masclee
Nieuwe geneesmiddelen functionele stoornissen
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 24
Onderwerp: Neurogastro-enterologie

Klaase, Joost M., Jos J.G.M. Gerritsen, Ewout A. Kouwenhoven
HPB- en slokdarmchirurgie in Twente: Volumetoename ledit tot innovatie
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 75–77
Onderwerp: Samenwerking en specialisatie; Chirurgie; Lever; Slokdarm

Klemt-Kropp, Michael
Propofol: een zegen of een bedreiging?
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 126
Onderwerp: Endoscopie

Klemt-Kropp, Michael en Thea Korpershoek
E-learning Sedatie en ALS
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 93
Onderwerp: Kwaliteit & Opleiding

Klemt-Kropp, Michael
Videosupervisie bij endoscopieopleiding
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 51–53
Onderwerp: Kwaliteitsverbetering

Klinkenberg, Elly; Mulder, Chris
Maagklachten: negen vragen, negen antwoorden
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 13
Onderwerp: Behandeling

Knegt, Rob de
DAAs hepatitis C: Generiek net zo goed als specialité
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 99
Onderwerp: Farmacotherapie

Knegt, Rob de
'It takes two to tango or samba'
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 149
Onderwerp: Lever

Knegt, Rob de, Solko Schalm, Raoel Maan, Marjolein van Tilborg
Antivirale therapie voor hepatitis verplettert concept ‘cirrose is altijd progressief’
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 51–53
Onderwerp: Lever

Knegt, Robert J. de
Hepatitis C: Waar blijft de nieuwe medicatie?
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 79–81
Onderwerp: Lever

Knegt, Rob de
Hepatologie in 2023
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 81
Onderwerp: Lever

Knegt, Rob de
Behandeling hepatitis C: nieuwe standaard in 2012
Nr. 4 jrg 17 (december 2011) , p. 115–117
Onderwerp: Hepatitis

Knegt, Rob de
Digitalisering is nog geen automatisering (column)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 2
Onderwerp: Digitalisering

Koch, Arjun
Meten is weten: ERCP-kwaliteitsregistratie in Nederland
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 51
Onderwerp: Samenwerking en specialisatie; pancreas

Koek, Ger, Ronit Shiri-Sverdlov en Sofie Walenbergh
Niet-alcoholische vetleverziekte: multidisciplinaire uitdaging
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 146–149
Onderwerp: Lever

Koek, Ger; Gerrit Schreij en Minke Bakker
Hepatitis-C-preventie en behandeling in moeilijk toegankelijke patiëntengroepen
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 76–77
Onderwerp: Lever

Koek, Ger, Ad Masclee, Ulf Neumann
Reactie MUMC+ en Klinikum Aken (op ingezonden brief Hoek et al.)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 55
Onderwerp: Ingezonden brief; Lever

Kolkman, Jeroen
Zuurstof in maag en darm: hoeveel is genoeg?
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 111
Onderwerp: Oratie

Kolkman, Jeroen, Sven van de Hazel en Paul Fockens
Beweging in sedatierichtlijn
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 7
Onderwerp: Kwaliteit

Kolkman, Jeroen
Colonoscopie wint aan belang
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 6
Onderwerp: Behandeling

Koornstra, Jan-Jacob en Rinse Weersma
Jan H. Kleibeuker: inspirator op vele fronten
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 115
Onderwerp: Afscheid

Kortmann, Yvo et al.
'Heb jij je CVB al?' – Ingezonden brief
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 84–85
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Kouwen, Mariëtte van, Geert Wanten en Joost Drenth
De D van Darmfalen: stage in UMC St. Radboud
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 11
Onderwerp: Opleiding

Kraaijenhagen, R.A. en C.K. van Kalken
Screenen op darmkanker via geïntegreerde risicoprofilering
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 57-58
Onderwerp: Darmkanker

Kramer, Mark
Waarom internist en MDL-arts in één maatschap moeten blijven
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 10
Onderwerp: Specialisme

Kristinsson, Jon en Geert Wanten
Percutane endoscopische jejunostomie: indicaties en techniek
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 80-81
Onderwerp: Endoscopie

Kruimel, Joanna, Wim Hameeteman, José Conchillo, Ad Masclee
Triage vraagt om gedeeld besluit
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 20-21
Onderwerp: Neurogastro-enterologie

Kruizinga, Hinke
SNAQ's zijn kosteneffectief bij ondervoeding
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 15
Onderwerp: Voeding
 

Kruizenga, Hinke en Anja Evers
Prestatie-indicator voor behandeling van ondervoeding
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 76
Onderwerp: Voeding

Kubben, Frank
Beleid dure geneesmiddelen: hoe kan het beter
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 103
Onderwerp: Farmacotherapie

Kuijper, Ed et al.
Referentielaboratorium onderzoekt Clostridium difficile-infecties
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 25–27
Onderwerp: Microbiota

Kuipers, Ernst
Intestinale metaplasie
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 47
Onderwerp: Maag; Darm

Kuipers, Ernst
Nieuw leerboek maag-, darm en leverziekten
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 99
Onderwerp: Opleiding

Kuipers, Ernst et al.
Screenings Colposcopie Vaardigheidsbewijs versterkt opleiding MDL-arts – Reactie
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 84–85
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Kuipers, Ernst en Commissie Kwaliteit
Commissie kwaliteit wil complicaties registreren
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 7
Onderwerp: Beleid

Kuipers, Ernst
Nobelprijs geneeskunde voor ontdekkers Helicobacter pylori
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 18
Onderwerp: Ziekten

Kuipers, Ernst
Darmkankerscreening: hoe lang willen we nog wachten?
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 3
Onderwerp: Darmkanker

Kuiper, Edith en Henk van Buuren
Additional studies are requiered; bericht van het jeukfront na COPE-trial
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 50–51
Onderwerp: Lever

Kuyvenhoven, Johan en Marianne Kooijman
Pre-assessment voor endoscopie zinvol
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 103
Onderwerp: Endoscopie

Laheij, Robert
Dyspepsie: step up of step down in de eerste lijn
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 11-12
Onderwerp: Onderzoek

Laheij, Robert; Jansen, Jan
Maagzuurremmers en longontsteking
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 14
Onderwerp: Geneesmiddelen

Lai, Jonathan en Rogier ten Hove
Registratie endoscopiecomplicaties vanaf 2016 vernieuwd
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 139–141
Onderwerp: Kwaliteit; Endoscopie

Lai, Jonathan
Complicatieregistratie, een riskante onderneming?
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 40
Onderwerp: Kwaliteit

Lam, Tze J.
Clinical approach to anorectal disorders
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 37
Onderwerp: Wetenschap

Lameris, J.S.
Virtuele colonoscopie
Nr. 3, jrg. 5 (september 2000), p. 14
Onderwerp: Behandeling

Lamers, C.B.H.W.
Buikpijn zit nooit tussen de oren
Nr. 1, jrg. 3 (maart 1997), p. 3-4
Onderwerp: Onderzoek

Lamers, Cock
Wezen in de gastro-enterologie/hepatologie
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 12
Onderwerp: Geneesmiddelen

Lanschot, J. van en Borel Rinkes, I
GI-chirurgen willen brede blik behouden Nr. 3, jrg. 4 (september 1998), p. 3-4
Onderwerp: Specialisme

Lantinga, Marten en Joost Drenth
Recidiverende levercyste-infectie op 18F-FDG-PET/CT
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 105
Onderwerp: Casuïstiek

Larbi, Ilhame ben et al.
Endoscopiecapaciteit in Nederland
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 45
Onderwerp: Capaciteit; Endoscopie

Ledeboer, Michiel
Let op: start registraties op 1 januari 2016
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 159
Onderwerp: Lever

Ledeboer, Michiel
Overdracht infecties bij ERCP: Zeldzame incidenten of meer dan dat?
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 61
Onderwerp: Kwaliteit

Ledeboer, Michiel
Kwaliteitsregistratie Endoscopie: Waar gaan we naartoe?
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 129–130
Onderwerp: Endoscopie

Leerdam, Monique van; Rauws, Erik
Richtlijn 'Bloedingen uit het bovenste en onderste deel van de tractus digestivus'
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 17
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Leerdam, Monique van
Aanpassingen in landelijke dataset?
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 57
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Leijnse, Janneke
Een geval van hepatitis E
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 27
Onderwerp: Casuïstiek, lever

Leistra, E., H. Kruizenga & A. Evers
Geen aandacht voor ondervoeding op de polikliniek?
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 88
Onderwerp: Onderzoek

Lekkerkerker, Jan; Loffelt, Ruud
Wel greep op generiek – subsitutie maagzuurremmers
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 18-19
Onderwerp: Geneesmiddelen

Letteboer, Tom
Erfelijke darmkanker: is het bevolkingsonderzoek toereikend?
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 7
Onderwerp: Darmkanker; bevolkingsonderzoek

Linde, Klaas van der, Marijke Rasch
Verschuivingen in Friese MDL-landschap
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 19
Onderwerp: Capaciteit

Loffeld, Ruud
Substitutie van specialité maagzuurremmer door generiek
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 17-18
Onderwerp: Geneesmiddelen

Loon, Sabrina van
Patiëntveiligheidskaart bij Totale Parentale Voeding
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 132–133
Onderwerp: Voeding; Patiënten

Maan, Raoel, Rob de Knegt, Jurriën Rijnders en Solko Schalm
Twee gratis apps voor hepatitisbehandelaar
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 154–155
Onderwerp: Lever

Maillette de Buy Wenniger, Lucas
The biliary tree in health and immune-mediated disease
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 125
Onderwerp: Galwegen; Proefschrift

Maillette de Buy Wenniger, Lucas et al.
De afvallende aannemer
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012) , p. 61
Onderwerp: Casuïstiek

Maljaars, Jeroen en Ad Masclee
Ileal brake: gebruik de darm als eetlustremmer!
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 85–86
Onderwerp: Morbide obesitas, wetenschap

Mallant, Rosalie
IBD en osteoporose – UEGW 2006
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 76
Onderwerp: UEGW

Man, Rob de Man
Beter laat dan nooit (oratie)
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 129
Onderwerp: Lever

Man, Rob de
Nieuwe IKNL-richtlijn hepatocellulair carcinoom
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 22–23
Onderwerp: Oncologie; Lever

Man, Rob de
Landelijke HCC-werkgroep van start
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 9
Onderwerp: Lever

Man, Rob de
Hepatitis A: Veranderende infectiedruk geeft ernstiger klinische presentaties
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 96–97
Onderwerp: Lever

Man, Rob de en Kazemier, Geert
Levende-donorlevertransplantatie, de oplossing voor het donortekort?
Nr. 4, jrg. 6 (december 2000), p. 19
Onderwerp: Transplantatie

Man, Rob de en Rob de Knegt
Geneesmiddelen chronische hepatitis C: duur of te duur
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 54–56
Onderwerp: Lever; Farmacotherapie

Man, Rob de
Hepatitis-A-vaccinatie voor personeel MDL-endoscopie zeer gewenst
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 45
Onderwerp: Lever

Man, R.A. de, M.A. Dutree en Y.F.C. Kortmann,
Help, ze willen hebben – cursus 'Solliciteren moet je leren'
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 100–101
Onderwerp: Opleiding

Markus, Tineke en Louk de Both
Patiëntenorganisaties steeds belangrijker en professioneler
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 67
Onderwerp: Patiënt

Markus-de Kwaadsteniet, Tineke
CCUVN: 'Hoe duur is een medicijn als je daarmee je baan behoudt?'
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 57
Onderwerp: Patiënten

Masclee, Ad
Groei vraagt om aanpassen structuur
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 135
Onderwerp: NVMDL

Masclee, Ad
Wie op een MDL-arts wacht, wacht het langst…
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 89–90
Onderwerp: Capaciteit; Opleiding

Masclee, Ad
Een dikke onvoldoende!
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 43
Onderwerp: Capaciteit; Opleiding

Masclee, Ad en Chris Mulder
Waar wringt de schoen
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 63–65
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Masclee, Ad
NVMDL gaat op in groter geheel
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 123
Onderwerp: Medisch specialisten

Masclee, Ad
Fermenteerbare koolhydraten definitief in de ban?
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 87
Onderwerp: Voeding

Masclee, Ad
HCV-besmetting via bloeddonatie: vergeten maar niet verdwenen…
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 25
Onderwerp: Casuïstiek

Masclee, Ad
Leidse MDL-artsen 'van het eerste uur' nemen afscheid
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 76-78
Onderwerp: Afscheid

Masclee, Ad
Is duizend genoeg?
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 3
Onderwerp: Capaciteit; Opleiding

Masclee, Ad
Bestuurlijke maatvoering en professionalisering
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 57
Onderwerp: NVMDL

Masclee, Ad
Dienstverlening aan farmaceutische industrie kent grenzen
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 143
Onderwerp: Farma

Mathus-Vliegen, L.
Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 93
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Maurer, Marina
Colopulse Tablets in Inflammatory Bowel Disease: Formulation, Potential Application and Evaluation (proefschrift)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 85
Onderwerp: Farmacotherapie; IBD; Wetenschap

Mearin, Luisa
Coeliakie bij kinderen niet altijd herkend
Nr. 1, jrg. 5 (maart 1999), p. 14
Onderwerp: Ziekten

Meij, Tim de, Marc van der Schee en Nanne de Boer
Wat ruik ik nou? Over de eNose
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 77
Onderwerp: Darmkanker

Meij, Tim de
Onderzoek naar rol intestinaal microbioom bij kinderen
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 127
Onderwerp: Kinder-MDL

Meijer, Berrie en Nanne de Boer
Therapeutic drug monitoring bij thiopurines
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 97–99
Onderwerp: Farmacotherapie

Meijer, Gerrit
Alle poliepen naar de patholoog
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 91
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Meijer, Gerrit
Colonadenomen en preventie van coloncarcinoom
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 15
Onderwerp: Ziekten

Meijer, Gerrit; Clevers, Hans
Moleculaire genetica van dikkedarmkanker
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 8-9
Onderwerp: Ziekten

Menko, Fred; Gille, Johan; Vasen, Hans
Het Peutz-Jegherssyndroom: kenmerken en diagnostiek
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 12-13
Onderwerp: Ziekten

Menko, dr. F.H.
Colorectaal carcinoom onder 50 jaar; indicatie voor genetische diagnostiek
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 33
Onderwerp: Darmkanker

Mensink, Peter B.F.
Enteroscopie: een nieuwe uitdaging voor de MDL-arts
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 55
Onderwerp: MDL-techniek

Metselaar, Herold
Wachten op een levertransplantatie
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 19
Onderwerp: Behandeling

Metselaar, Herold
Onderzoek bij mensen kan niet zonder medisch-ethische toetsing
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 111
Onderwerp: Wetenschap

Meulen, Truus van der, en Maarten Jacobs
Subsidie zorgvernieuwing voor time-outprocedure MDL-VUmc
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 44
Onderwerp: Kwaliteit

Meuwissen, S.G.M.
Drie-plus-drie opleidingen tot MDL-arts is optimaal
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 4-5
Onderwerp: Opleidingen

Mil, Saskia van, Ger Koek
Leververvetting: geen onschuldige aandoening
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), 165–169
Onderwerp: Lever; Kennisagenda; Wetenschap

Ministerie van VROM Minister vreest maagdarminfectie - onderzoek naar 'huishoudwater'
Nr. 3, jrg. 5 (september 1999), p. 15 Onderwerp: Voeding

Monkelbaan, Jan F.
Tien jaar Elektronisch Patiënten Dossier: een persoonlijke ervaring
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 16–17
Onderwerp: Digitalisering

Moolenaar, Willem
MDL in basisset prestatie-indicatoren
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 9
Onderwerp: Kwaliteit

Moolenaar, Willem
Be good… and tell it!
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 105
Onderwerp: Kwaliteit

Moolenaar, Willem
Van topcynicus tot topclinicus
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 109–111
Onderwerp: Kwaliteit

Mosselaar, Frans van den
Waarom een geneesmiddel marktaandeel verovert
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 11
Onderwerp: Geneesmiddelen

Mosselaar, Frans van den
MAGMA goed visitekaartje
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 12-13
Onderwerp: Specialisme

Mostert, M.C. e.a.
‘De korte keten’: landelijke implementatie van Rotterdams initiatief
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 61
Onderwerp: Hepatitis

Mostert, Marijke; Richardus, Jan Hendrik; Man, Rob de
Verwijzing hepatitis-B-patiënten vanuit de nulde lijn naar de specialist
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 6-7
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Mulder, Chris
Procesmanagement (column)
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 90
Onderwerp: Wetenschap

Mulder, Chris
Alternatief voor benoeming hoogleraar
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 119
Onderwerp: Wetenschap

Mulder, Chris
Droogzwemkampioenen en papierwerk (column)
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 122
Onderwerp: Kwaliteit

Mulder, Chris J.
Halen de academische ziekenhuizen 2025? (column)
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 130
Onderwerp: Wetenschap; Gezondheidszorg

Mulder, Chris J.
Europees examen vraagt meer kennis van voeding
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 165
Onderwerp: Opleiding

Mulder, Chris J.
Dwarsdenken en doordouwen (column)
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 90
Onderwerp: Farmacotherapie

Mulder, Chris
Vertrouwen of visie? (column)
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 46
Onderwerp: Zorgverzekeraars

Mulder, Chris
Verdwijnt de stadsapotheek? (column)
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 2
Onderwerp: Farmacie

Mulder, Chris
Behandeling Zenker-divertikel
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 125
Onderwerp: Endoscopie

Mulder, Chris
Voedingscurriculum VS nu in Europees MDL-curriculum
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 91–92
Onderwerp: Voeding; Opleiding

Mulder, Chris
Hirsch alternatief
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 114
Onderwerp: Wetenschap

Mulder, Chris
EBGH-diploma komt eraan
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 97
Onderwerp: Kwaliteit & Opleiding

Mulder, Chris
InfaustiMAB of Drug Rediscovery?
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 49
Onderwerp: Farmacotherapie

Mulder, Chris
Endo-echo: raakt expertise niet te veel verdund?
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 47
Onderwerp: Endo-echoscopie

Mulder, Chris
Ontkenning, herkenning, erkenning
Nr. 3, jrg. 6 (september 2000), p. 7 Onderwerp: Beleid

Mulder, Chris
Endoscopy
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 17
Onderwerp: MDL-tijdschriften

Mulder, Chris
Lymfomen bij coeliakie
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 14
Onderwerp: onderzoek

Mulder, Chris; Poley, Jan-Werner
MDL-capaciteit in de komende jaren
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 2
Onderwerp: Manpower

Mulder, Chris; Bartelsman, Joep
Kinder-endoscopieën
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 17
Onderwerp: Kinder-MDL

Mulder, Chris
Capaciteitsorgaan, VWS en MDL
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 40
Onderwerp: Capaciteit MDL

Mulder, Chris
MDL-artsen, IGZ, NVZ en het Capaciteitsorgaan
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 53
Onderwerp: Capaciteit MDL

Mulder, Chris
Richtlijn coeliakie en dermatitis herpetiformis
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 53
Onderwerp: Coeliakie

Mulder, Chris
MDL-artsen, NVZ, Klink en het Capaciteitsorgaan
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 74-75
Onderwerp: Capaciteit

Mulder, Chris
Brandbrief naar minister over maagzuurremmers
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 17
Onderwerp: Maag, farmacotherapie

Mulder, Chris en John Lisman
Hoe overheidsbeleid de generieke industrie decimeert en geneesmiddelen als Dapson van de markt verdrijft
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 39
Onderwerp: Farmacotherapie

Mulder, Chris
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (column)
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 2
Onderwerp: Farmacie

Mulder, Chris
Slagkracht MDL in 2015 (column)
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 42
Onderwerp: Capaciteit

Mulder, Chris
Alternatieve feiten bestaan niet, nieuwe feiten wel (column)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 46
Onderwerp: Wetenschap

Mundt, Marco
MDL-zorg in Suriname: het moet, het kan, het zal…
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 100–101
Onderwerp: Suriname

Naber, Ton en Hendrik van Dullemen Dunnedarmtransplantaties in Groningen Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p. 18
Onderwerp: Transplantaties

Nagengast, Fokko
Kwaliteit moet centraal thema Genootschap zijn
Nr. 1, jrg. 4 (maart 1998), p. 3-4
Onderwerp: Beleid

Nagengast, Fokko
Sedatie en bewaking in de gastrointesinale endoscopie
Nr. 1, jrg. 2 (maart 1996), p. 5
Onderwerp: Behandeling

Nederlandse vereniging Gastro-Enterologie
Een decennium Helicobacter pylori in Nederland
Nr. 4, jrg. 2 (december 1996), p. 7
Onderwerp: Ziekten

Neefjes, E. Andra en Jacques Neefjes
Salmonella, buiktyfus en galblaaskanker
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 142–143
Onderwerp: Pancreas

Nelis, Frits
Manpowerplanning: belang van de beroepsgroep
Nr. 4, jrg. 4 (december 1998), p. 5
Onderwerp: Opleiding

Netelenbos, Coen
Voor prescriptie cortocosteroiden - botmassa systematisch meten
Nr. 4, jrg. 3 (december 1997), p. 15
Onderwerp: Behandeling

Nicolai, Jan
PEC? Of 'pek en veren'?
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p.36-37
Onderwerp: Ziekten

Niet, Annikki de, et al.
Waar komt hepatitis vandaan?
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 63
Onderwerp: Casuïstiek

Nieuwkerk, Karin van
Een onderschat probleem – Doen we genoeg aan NASH?
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 10
Onderwerp: Behandeling

Nijboer, Petula et.al.
Enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 143
Onderwerp: Casuïstiek

Nijmeijer, Rian, Matthijs van Luin, Jan Maarten Vrolijk
Hepatitis in verschillende gedaanten
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 159
Onderwerp: Casuïstiek; Lever

Nood, Els van
Fecal microbiota transplantation. Clinical and experimental studies
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 125
Onderwerp: Microbiota; Proefschrift

Numans, Mattijs
Kaderopleiding MDL voor huisarts
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 17
Onderwerp: Opleiding

NVMDL i.o
Speeddaten voor een nieuwe baan
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 123
Onderwerp: Opleiding; Capaciteit

Oijen, Martijn van & Lieke van Kerkhoven
Bevolkingsonderzoek dyspepsie
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 14-15
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Oldenburg, Bas
Nieuwe handleiding voor behandeling inflammatoire darmziekten
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 99
Onderwerp: IBD

Oldenburg, Bas
Infliximab bij Crohn: nieuwe consensus nodig
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 4-5
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Ó'Morain, prof. Colm
Colorectal Cancer Initiatives in Europe
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 4–5
Onderwerp: Darmkanker

Oostenbroek, Rob en NVD
Landelijke campagne Vereniging van Dietisten - Wie beter eet, wordt sneller beter
Nr. 2, jrg. 6 (juni 2000), p. 4-6
Onderwerp: Voeding

Ooteghem, Nancy van
Verschil in incidentie van colonpoliepen en coloncarcinomen tussen Marokkaanse/Turkse allochtonen en autochtonen
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 75
Onderwerp: Darmkanker

Opsteeg, Bart; Henk-Marijn de Jonge
Voortgangstoets MDL: een eerste evaluatie
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 73–75
Onderwerp: Opleiding

Opsteeg, Bart; Henk-Marijn de Jonge
Opleidingsetalage: Stage over de grens
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 14–15
Onderwerp: Opleiding

Opsteeg, Bart en Henk-Marijn de Jonge
Apps voor de MDL-arts
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 135
Onderwerp: Kwaliteit

Opsteeg, Bart
REDUCE Overdracht als leermoment
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 33
Onderwerp: Opleiding

Otten, Marten
Constella-dilemma: Herhaling startprocedure onwenselijk
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 111
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten
Biosimilars: The Making of…
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 7
Onderwerp: Farmacie

Otten, Marten
Innoverend zorgtraject enthousiast ontvangen door PDS-patiënten
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 81–83
Onderwerp: Darm; Patiënten

Otten, Marten
De biosimilars komen!
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 43
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten
6-Thioguanine eindelijk 'rediscovered'
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 44
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten
Sommige PPIs nog steeds meer gelijk dan andere
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 129
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten en Chris Mulder
6-Thioguanine voor IBD: rediscovering Drug Rediscovery
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 87
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten
Biologic or bio-illogic: that’s the question
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 48
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten en Richelle Felt-Boersma
Over lastige latente 'laxantia'
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 129
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten
Hoe lang werkt de MDL-arts nog in het ziekenhuis?
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 12-13
Onderwerp: MDL-zorg

Otten, Marten
Happiness is a clean colon
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 21
Onderwerp: Endoscopie

Otten, Marten
MDL-DBC's nog steeds niet op orde
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 18-19
Onderwerp: DBC

Otten, Marten
Diagnose Behandel Combinatie versterkt positie specialist
Nr. 1, jrg. 4 (maart 1998), p. 14-15
Onderwerp: Diagnose Behandel Combinatie

Otten, Marten
Risico van klachten door foute werkhouding - Rug en nekpijn bedreigen endoscopist
Nr. 2, jrg. 5 (juni 1999), p. 10-12
Onderwerp: Werkhouding

Otten, Marten
Producttypering in de gastro-enterologie
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 6
Onderwerp: Diagnose Behandel Combinatie

Otten, Marten; Frankenhuizen, Rutger; Brouwers, Koos; Exalto, Niek
Welke antacida genieten de voorkeur in de zwangerschap?
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 16
Onderwerp: Geneesmiddelen

Otten, Marten
DBC's voor MDL nog steeds aanhoudende bron van zorg
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p.30
Onderwerp: DBC's

Otten, Marten
Questran niet leverbaar: wat nu?
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 35
Onderwerp: Farmacotherapie

Otten, Marten
Inkomens MDL-artsen ten onrecht met bijna 13% gekort
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 117
Onderwerp: Beroepsbelangen

Otten, Marten
Colorectale screening in Nederland: licht in de tunnel
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 43
Onderwerp: Darmkanker, bevolkingsonderzoek
 

Otten, Marten
REDUCE PDS vermindert kosten en geeft MDL-arts veel meer tijd
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 26
Onderwerp: Neurogastro-enterologie

Otten, Marten en Anthony van de Ven
Vele jaren buikpijn: zou het ACNES kunnen zijn?
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 35
Onderwerp: Casuïstiek

Overbeek, Kasper, Djuna Cahen en Marco Bruno
Familiair pancreascarcinoom: op weg naar surveillance
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 151–153
Onderwerp: Genetica; Darm; Oncologie

Overbosch, David en Dolmans, Wil Tropische infecties in reizend & kleurrijk Nederland: gering in omvang, groei in aantal
Nr. 1, jrg. 5 (maart 1999), p. 10-11
Onderwerp: Ziekten

Peppelenbosch, Maikel
Experimentele gastro-enterologie nodig bij verdere individualisering behandeling
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 49
Onderwerp: Individualisering behandeling

Peters, Charlotte
Kort en snel: het NVMDL Kennisspel
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 10–11
Onderwerp: Kwaliteit

Pharmaceutisch Weekblad
Sedatie en analgesie bij gastro-intestinale endoscopie
Nr. 2, jrg. 5 (juni 1999), p. 8
Onderwerp: Behandeling

Pierik, Marieke
Telemonitoring met mijn IBDcoach
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 11
Onderwerp: Darm; IBD

Pierik, Marieke, Gerard Dijkstra, Andrea van der Meulen, Tineke Markus
Value Based Healthcare: SMART-IBD
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 65
Onderwerp: Kwaliteit; IBD

Pijl, Hanno
Adipositas lastig te behandelen
Nr. 3, jrg. 6 (december 2000), p. 16
Onderwerp: Ziekten

Ponsioen, Cyriel
Fecale Microbiota Transplantatie voor inflammatoire darmziekten
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 23
Onderwerp: Microbiota

Ponsioen, Cyriel
PSC: epidemiologie en ziektebeloop
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 130–131
Onderwerp: Lever

Ponsioen, Cyriel
LIR!C-trial: voorbeeld van samenwerken met lange adem
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 59
Onderwerp: NVMDL

Porte, Robert J.
Afscheidssymposium voor prof. dr. Maarten J.H. Slooff
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 39
Onderwerp: Personalia

Postma, Cindy et al.
Leverabces veroorzaakt door een cocktailprikker
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 83–85
Onderwerp: Casuïstiek; lever

Pullens, Paul
Optimizing colonoscopy outcomes in daily clinical practice
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 127
Onderwerp: Coloscopie; Proefschrift

Redactie MAGMA
Op zoek naar preventie- en behandelstrategieën NAFLD (in ERGO-onderzoek)
(interview Sarwa Darwish Murad en Loes Alferink)
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 136–139
Onderwerp: Lever; Ouderen; Wetenschap

Redactie MAGMA
‘Samen met patiënten en artsen zorgpad PDS verbeteren’
(interview Marijke Boersma, kennismanager MLDS)
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 136–139
Onderwerp: Patiënten; Darm; Wetenschap

Redactie MAGMA
‘We staan als regionaal ziekenhuis dicht bij de mensen’ (Ziekenhuis St Jansdal)
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 175
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Verbreding in doelbestedingen en meer bezieling voor spijsvertering
(interview Bernique Tool, nieuwe directeur MLDS)
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 92–95
Onderwerp: Patiënten; Fondsenwerving; Wetenschap

Redactie MAGMA
‘Principal Investigatorschap ondermijnt origineel onderzoek’ (Afscheidsrede Chris Mulder)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 109
Onderwerp: Wetenschap

Redactie MAGMA
‘Je mag een stuk meelopen, achteraf weet je pas…’
(interview Chris Mulder en Rinse Weersma)
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 110–113
Onderwerp: Wetenschap

Redactie MAGMA
‘We doen in principe alles’ (HagaZiekenhuis)
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 131
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Complicatiemanagement verdient hoogste prioriteit (interview Sjoerd Kuiken, Luuk Berk)
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p.124–125 Onderwerp: Bariatrische chirurgie; Complicaties

Redactie MAGMA
AFSCHEID: Wim Hopman
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 134
Onderwerp: Afscheid

Redactie MAGMA
Mortaliteit binnen families met erfelijke darmkanker is aanmerkelijk gedaald
(interview Hans Vasen, StOET)
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 142–145
Onderwerp: Genetica; Darm; Oncologie

Redactie MAGMA
Röpke Zweers Ziekenhuis: Onze korte lijnen komen de zorg absoluut ten goede
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 163
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
'Grote uitdaging: mensen na levertransplantatie niet vroegtijdig laten sterven aan een andere ziekte' (interview Herold Metselaar en Robert Porte)
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 84–87
Onderwerp: Lever; chirurgie

Redactie MAGMA
Leverpatiëntenvereniging slaat brug (interview José Willemse)
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 87–88
Onderwerp: Lever; patiënten

Redactie MAGMA
HKZ is norm bij uitstek voor endoscopieafdelingen (interview Trudy Dispa)
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 94–95
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA
Leerstoel IBD voor Gerd Bouma
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 113
Onderwerp: Oratie; IBD

Redactie MAGMA
Máxima Medisch Centrum: We doen alles op MDL-gebied
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 120
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
MDL is geen kookboekgeneeskunde (interview Marina Grubben)
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 44–46
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA
Capaciteitsorgaan hanteert vrij statisch uniform model
(interview Marianne ten Kate-Booij en Vivienne Schelfhout)
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 48–49
Onderwerp: Capaciteit; Opleiding

Redactie MAGMA
Proctos Kliniek Bilthoven: Ons eerste consult duurt wel een uur
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 80
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Waarom krijgt iemand géén coeliakie (interview Cisca Wijmenga)
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 132–133
Onderwerp: Genetica; IBD

Redactie MAGMA
Wij willen vooral helpen de kwaliteit te verbeteren
(dubbelinterview Marie-Louise Verhulst en Frank Vleggaar)
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 136–137
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA
De gezelligste afdeling van Nederland
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 171
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Artsen luisteren nog te weinig (dubbelinterview Harry van Goor en Marco Bruno)
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 92–94
Onderwerp: Pancreas

Redactie MAGMA
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Zeeland:
We leveren hier topprestaties
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 127
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Alleen scopiëren als het echt moet (interview Fokko Nagengast)
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 48
Onderwerp: Darm; oncologie

Redactie MAGMA
Serieus rekening houden met kritische geluiden (interview Bert den Hartog en Rob Adang)
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 67–70
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie MAGMA
Huisarts ervaart geen positieve kanten van een bevolkingsonderzoek (interview Henk van Weert)
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 70–71
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie MAGMA
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Zeeland:
We leveren hier topprestaties
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 88
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Arts weet te weinig van medicijnen en hun bijwerkingen (interview Ger Koek)
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 44
Onderwerp: Farmacie

Redactie MAGMA
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg:
Patiënt beter af als MDL en GE-chirurgie nauw gaan samenwerken
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 44
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
64-jarig 6-TG op weg naar IBD-registratie (interview Frans-Joseph Sinjorgo en Nanne de Boer)
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 115
Onderwerp: Beroepsbelangen

Redactie MAGMA
‘MDL-artsen hebben echt moeten vechten voor hun bestaansrecht’ (interview Chris Mulder)
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 112
Onderwerp: Beroepsbelangen

Redactie MAGMA
Goede sfeer en harmonie in Sint Antonius
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 144
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Dat buikfonds komt er, hoe dan ook (interview Tineke Markus en Bianca Rootsaert)
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 72–73
Onderwerp: Patiënten; Fondsenwerving

Redactie MAGMA
Meer aandacht voor voeding binnen MDL-opleiding (interview Geert Wanten)
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 88–89
Onderwerp: Voeding; Opleiding

Redactie MAGMA
‘Multidisciplinaire aanpak voedingsproblemen werkt’
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 93
Onderwerp: Voeding; Diëtetiek; Samenwerking

Redactie MAGMA
Vergoeding ziektekosten bij ‘onverzekerbare vreemdelingen’
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 97
Onderwerp: Financiën

Redactie MAGMA
MDL Tergooi werkt vanuit deelgroepen
Nr. 3 jrg 20 (sept 2014), p. 108
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
RadboudUMC: 'Wij zoeken de samenwerking op'
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 68
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
'Wij kennen geen koninkrijkjes' (interview Hein Gooszen en Marc Besselink)
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 52-53
Onderwerp: Samenwerking en specialisatie; pancreas

Redactie MAGMA
Trans.IT staat voor kwaliteitsverbetering endoscopieën (interview Ikazia)
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 61
Onderwerp: Kwaliteit; endoscopie

Redactie MAGMA
Samen kunnen we patiëntenzorg nog beter maken (interview Thea Korpershoek)
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 48-49
Onderwerp: Samenwerking en specialisatie; verpleegkunde

Redactie MAGMA
'In Australië doe je research in je vrije tijd' (interview Geoff Forbes)
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 45
Onderwerp: IBD; wetenschap

Redactie MAGMA
MLDS: ‘We moeten keuzes maken’ (interview)
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 4–5
Onderwerp: Wetenschap; Fondsenwerving

Redactie MAGMA
'In Australië doe je research in je vrije tijd' (interview Geoff Forbes)
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 45
Onderwerp: IBD; wetenschap

Redactie MAGMA
CBG onderwerpt beoordeling biosimilars aan strenge criteria (interview Bert Leufkens)
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 41-42
Onderwerp: Farmacotherapie

Redactie MAGMA
Ikazia Ziekenhuis: ‘Volledig uit het niets komen de zorgen’
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 36
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Achmea kiest voor prijs
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 115–116
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie MAGMA
Vergroot de operatie de kwaliteit van leven: daar gaat het om (interview Dirk Gouma)
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 119–121
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA
Rifaximine: De lange weg van registratie en opname in het GVS
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 139
Onderwerp: Lever

Redactie MAGMA
Ziekenhuis Apeldoorn: Gelre is klaar om uit te breiden
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 151
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Honderd jaar MDL-arts in Nederland
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 76
Onderwerp: Lustrum

Redactie MAGMA
Een visitatiecommissie is geen politie (interview Rob de Man)
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 88–89
Onderwerp: Kwaliteit & Opleiding

Redactie MAGMA
Tijd over voor tweede deelgebied (interview Martijn ter Borg)
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 90–91
Onderwerp: Kwaliteit & Opleiding

Redactie MAGMA
Ziekenhuis Bernhoven Oss: Met teamspelers de hoogste kwaliteit
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 111
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam: Goed zorg-volgsysteem is basis voor doelmatig omgaan met medicijnen
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 71
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
‘MDL moet veel meer als één club naar buiten treden’ – interview Ad Masclee
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 4–5
Onderwerp: NVMDL

Redactie MAGMA
‘Werken met ongevalideerde test is wetenschappelijk een doodzonde’
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 13
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie MAGMA
Een Richtlijnen-app voor MDL – interview Michiel Ledeboer
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 16–17
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA
Laurentius Ziekenhuis Roermond: Check-Out Procedure motiveert
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 31
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Europe needs to wake up to quality endoscopy (interview Roland Valori)
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 112–113
Onderwerp: Europa, Endoscopie

Redactie MAGMA
MDL-artsen: fantastische club mensen die wat voor elkaar over heeft (interview)
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 108–111
Onderwerp: Afscheid voorzitter NVMDL

Redactie MAGMA
Dertig jaar lever- en darmtransplantaties in Beatrix Kinderziekenhuis
Nr. 4 jrg 18 (december 2012), p. 139
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Veertig behandelcentra vormen spil in zorg rond hepatitispatiënt (interview)
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 72–75
Onderwerp: Lever

Redactie MAGMA
Heelkunde bereidt zich voor (interview)
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 83
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie MAGMA
Vervolgonderzoek vraagt discipline van coloscopiecentrum (interview)
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 86–87
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie MAGMA
Lange wachttijden voor sacrale zenuwstimulatie
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 95
Onderwerp: Techniek

Redactie MAGMA
Colonoscopie zonder angst en pijn (ZGT Ziekenhuisgroep Twente)
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 103
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Best Practice is topsport – Verslag NVMDL-symposium ‘MDL aan de bal’
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 48–50
Onderwerp: Kwaliteitsverbetering

Redactie MAGMA
Flevoziekenhuis Almere – Voorschrijven op scherp van de snede
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 67
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Afscheid Joep Bartelsman
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 4–5
Onderwerp: Afscheid

Redactie MAGMA
Vergoeding dieetadvies: van DBC naar eerste lijn naar DBC (interview Anja Evers)
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 14–15
Onderwerp: Voeding

Redactie MAGMA
MDL-poli in Den Bosch beperkt instroom (interview Ivo van Munster)
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 16–17
Onderwerp: Capaciteit

Redactie MAGMA
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis: ouderwets opleiden op nieuwe manier
Nr. 1 jrg 18 (maart 2012), p. 31
Onderwerp: De Afdeling

Redactie Magma
In het LUMC is het collegiaal en gevarieerd studeren
Nr. 1, jrg. 8 (maart 2002), p. 15
Onderwerp: Opleidingen

Redactie Magma
De arts als juridisch proefkonijn?
Nr. 1, jrg. 8 (maart 2002), p. 4
Onderwerp: Geneesmiddelen reclame

Redactie Magma
Symposium najaarsvergadering NVGE - De achilleshiel van H. pylori
Nr. 4, jrg. 6 (december 2000), p. 16
Onderwerp: Ziekten

Redactie Magma
Hepatitisweek voorziet in behoefte
Nr. 4, jrg. 6 (december 2000), p. 11
Onderwerp: Ziekten

Redactie Magma
Nieuwe leergang Maag, Darm, Leververpleegkundigen
Nr. 3, jrg. 5 (september 1999), p. 3
Onderwerp: Opleidingen

Redactie Magma
De dokter is bezig met zijn chatspreekuur
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 5-6
Onderwerp: Communicatie

Redactie Magma
Skillslab voor endoscopietraining
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 7
Onderwerp: Opleiding

Redactie Magma
In Nijmegen overheerst de helicopterview op MDL-pathologie
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 17
Onderwerp: Opleiding

Redactie Magma
MDL-chirugie in het LUMC
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Co-productie MDL-artsen en GI-chirurgen - Omvangrijk Handboek over diagnose en behandeling
Nr. 4, jrg. 5 (december 1999), p. 4
Onderwerp: Opleidingen

Redactie Magma
Ministerie in actie
Nr. 2, jrg. 6 (juni 2000), p. 12
Onderwerp: Geneesmiddelen reclame

Redactie Magma
Wachten
Nr. 3, jrg. 6 (september 2000), p. 4-5
Onderwerp: Beleid

Redactie Magma
Onduidelijkheid duurt voort - Bioscoopreclame Glaxo Wellcome mag wel
Nr. 3, jrg. 6 (september 2000), p. 10
Onderwerp: Geneesmiddelen reclame

Redactie Magma
Landelijk onderzoek hepatitis C-virus in dialyse-afdelingen
Nr. 2, jrg. 3 (juni 1997), p. 14
Onderwerp: Onderzoek

Redactie Magma
UEGW 2001: Een terugblik
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p. 4-5
Onderwerp: UEGW

Redactie Magma
MDL-arts gedagvaard wegens overtreding Reclamebesluit Geneesmiddelen
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p. 4
Onderwerp: Sponsoring

Redactie Magma
Dikkedarmkanker-screeningstrial
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001, p. 6-8)
Onderwerp: Screening

Redactie Magma
Een slimme MDL-afdeling (Nieuwbouw St. Antonius Nieuwegein)
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p. 11-12
Onderwerp: Accommodatie

Redactie Magma
ARZ Dijkzigt: Dynamiek leidt tot een topkliniek
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p. 15
Onderwerp: Opleiding

Redactie Magma
Gastro-enterologie in Zuidoost-Brabant bijna op sterkte
Nr. 4, jrg. 7 (december 2001), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Voorschrijven Remicade geeft minder problemen
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 4-5
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Zorgen over verdwijnen geneesmiddelen en leveringsproblemen
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 5
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Combinatietherapie wint veld bij MDL
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 6
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Bio-equivalentie van generiek omeprazol
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 6
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
De geneesmiddelenmarkt
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 7
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Theebladeren lezen – Wat is een nieuw geneesmiddel waard?
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 10
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Buitenlandse MDL-artsen in Hoorn
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 15
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
MDL-onderzoek in het AZG
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 18-19
Onderwerp: Het laboratorium

Redactie Magma
Flexibel werken lastig voor MDL-artsen
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 19
Onderwerp: Manpower

Redactie Magma
Kinder-MDL in volwassen stadium
Nr. 1, jrg. 9 (maart 2003), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Aantal vragen voor MDL-arts groeit met de dag – Sterke toename obesitas
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 4-6
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
SEVA stimuleert professionalisering endoscopie-assistenten
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 12-13
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Het MDLZ-researchlaboratorium in het LUMC
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 19
Onderwerp: Het laboratorium

Redactie Magma
De afdeling Maag-Darm-Leverziekten in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Nr. 2, jrg. 9, (juni 2003), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Het pancreas: een ondergeschoven MDL-kindje
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 4
Onderwerp: Ziekten

Redactie Magma
"NVGE scherper profileren op aansprekende ziektebeelden"
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 12-13
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Colitis ulcerosa-patiënten bepalen zelf hun medicatie
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 18
Onderwerp: Behandeling

Redactie Magma
Het MDL-laboratorium van het St. Radboud UMC, Nijmegen
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 19
Onderwerp: Het laboratorium

Redactie Magma
GE-kinderartsen VUmc en LUMC zijn samengegaan
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Test dikkedarmkanker in stroomversnelling
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 4
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie Magma
Dikkedarmkanker: feiten en cijfers
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 5
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie Magma
Dikkedarmkanker: oorzaken en behandeling
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 5
Onderwerp: Ziekten

Redactie Magma
Internationaal onderzoek wijst uit: Nederlander weet niets van dikkedarmkanker
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 11
Onderwerp: Opinieonderzoek

Redactie Magma
CCUVN: te weinig begrip apothekers
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 14
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Gastro-enteroloog heet nu officieel maag-darm-leverarts
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 16
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
MDL-specialisme blijft in ontwikkeling
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 16
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Patiënt moet op de weegschaal
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 17
Onderwerp: Voeding

Redactie Magma
Steeds belangrijker rol voor verpleegkundigen – Alkmaar
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Vroege diagnostiek op basis van persoonlijk risicoprofiel
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 2
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie Magma
NHG-standaard maagklachten
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 4
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Redactie Magma
LTA-standaard maagklachten
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 5
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Redactie Magma
Feiten en cijfers over maagklachten
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 5
Onderwerp: Ziekten

Redactie Magma
Preventie maagschade bij NSAID ongebruikelijk
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 10
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Nederlanders zorgeloos over medicijngebruik
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 10
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Diagnose coeliakie te weinig overwogen
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 15-16
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Geen greep op generiek
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 17
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Altenatieven voor niet-vergoede geneesmiddelen
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 20
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Het laboratorium Maag-Darm-Leverziekten van het Erasmus MC
Nr. 1, jrg. 10, (maart 2004), p. 24
Onderwerp: Het laboratorium

Redactie Magma
Glutenvrij dieet als preventiemiddel wint terrein
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 11
Onderwerp: Voeding

Redactie Magma
Patiënt centraal tijdens jubileumcongres CCUVN
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 13-14
Onderwerp: Patiëntenorganisatie

Redactie Magma
'De MLDS is uitgegroeid tot een professionele organisatie'
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 20
Onderwerp: Patiëntenorganisatie

Redactie Magma
Eerste levende-donortransplantatie bij volwassenen in Nederland
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 4-5
Onderwerp: Behandeling

Redactie Magma
Hepatologie in de opleiding MDL-arts
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 5
Onderwerp: Opleiding

Redactie Magma
Behandeling hepatitis is mogelijk, maar gebeurt niet
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 8
Onderwerp: Behandeling

Redactie Magma
Informed consent, maak er werk van of het wordt een zaak
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 14-15
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Redactie Magma
"Zelfs artsen halen de d's en de t's door elkaar"
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 20
Onderwerp: MDL over de grenzen

Redactie Magma
Op naar de top – interuniversitaire IBD groep
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 6
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Onrust na bericht maagzuurremmers en longontsteking
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 14-15
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Magma houdt MDL-artsen betrokken
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 17
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
MDL in het JeroenBosch Ziekenhuis
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
"De beste methode moet zich in de praktijk ontwikkelen" – secundaire preventie tumoren
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 4
Onderwerp: Behandeling

Redactie Magma
Als het niet perfect kan, dan doen we het simpel
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 5
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie Magma
Digestivist komt eraan
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 8
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Hepatitis B nu te genezen
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 16
Onderwerp: Ziekte

Redactie Magma
'Eigenlijk wilde ik niet weg uit Nederland'
Nr. 1, jrg. 11 (maart 2005), p. 20
Onderwerp: MDL buiten de grenzen

Redactie Magma
Ophouden? Wie zei dat?! – Solko Schalm en Gerard van Berge Henegouwen
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 4-5
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
DBC's onder de loep
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 12-13
Onderwerp: DBC's

Redactie Magma
MDL-kaderopleiding voor huisartsen
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 14
Onderwerp: Opleiding

Redactie Magma
Vrijdagochtend in het Kennemer Gasthuis
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Andere achtergrond, hetzelfde vak
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 6-7
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Kleurrijke MDL-praktijk bij Haagse schilderswijk
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 8-9
Onderwerp: Etniciteit en MDL

Redactie Magma
De MDL-arts die zichzelf niet behandelde (maar er wel voor betaalde)
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 15
Onderwerp: DBC's

Redactie Magma
Medisch Centrum Leeuwarden
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
Met een federatie zijn we beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 2
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Talenten onderkennen en jongeren stimuleren voor MDL-specialisatie
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 4
Onderwerp: Manpower

Redactie Magma
Opleiding in perifere klinieken op stoom
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 5
Onderwerp: Opleiding

Redactie Magma
Nieuwe stappen in kwaliteitsbeleid
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 6
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Kosten screening met sigmoïdoscopie
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 13
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie Magma
MDL Centrum geeft beroepsgroep meer gezicht
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 14
Onderwerp: Specialisme

Redactie Magma
Nieuw prokineticum in aantocht
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 19
Onderwerp: Geneesmiddelen

Redactie Magma
Zeeland, dat is pas ver
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 20
Onderwerp: De afdeling

Redactie Magma
"Praktische kant trekt mij" - Ulrike de Wit 250ste MDL-arts
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p.31
Onderwerp: Manpower

Redactie Magma
Proef met bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker start
Nr.2, jrg. 12 (juni 2006), p. 28-29, 31
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Redactie Magma
Richtlijnen voor verpleegkundig endoscopist in vérgevorderd stadium
Nr. 1, jrg 12 (maart 2006),  p. 14-15
Onderwerp: Verpleegkundigen

Redactie Magma
Leve de robot! Zes jaar ervaring met chirurgie op afstand
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 48-51
Onderwerp: Chirurgie

Redactie Magma
Bartelsman pleit voor betere patiëntenzorg
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 56
Onderwerp: Oratie

Redactie Magma
St. Lucas Andreas: geen wachtlijst
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 64
Onderwerp: De Afdeling

Redactie Magma
Basaal onderzoek naar ziekten van maag, darm en lever
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 69-75
Onderwerp: Onderzoek
 

Redactie Magma
ICC voortrekker van landelijk Parelsnoerproject
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 78-79
Onderwerp: IBD

Redactie Magma
Oraties in Amsterdam (Fockens, Boeckstaens) en Groningen (Verkade, Moshage)
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 82-84
Onderwerp: Oratie

Redactie Magma
VUmc: trotse eigenaar van een nieuwe MDL-afdeling
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 88
Onderwerp: De afdeling

Redactie MAGMA
Nieuwe toewijzing donorlevers aan patiënten op de wachtlijst
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 3
Onderwerp: Levertransplantatie

Redactie MAGMA (interview Shulamiet Wittebol)
Palliatieve unit biedt meer mogelijkheden voor maatwerk
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 4-5
Onderwerp: Palliatie

Redactie MAGMA (interview Henk Boot)
Patiënt heeft laatste woord
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 6-8
Onderwerp: Palliatie

Redactie MAGMA (interview Bart van Hoek en Mario Buijk)
Hordelopen naar levertransplantatie
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 9-11
Onderwerp: Palliatie

Redactie MAGMA (interview Herold Metselaar)
Aantal levertransplantaties daalt in één jaar met zestien procent
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 12-13
Onderwerp: Levertransplantatie

Redactie MAGMA
Harry Janssen bepleit vaccinatie hepatitis B en wijziging donorregistratie
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 16-17
Onderwerp: Oratie / Hepatitis

Redactie MAGMA
Intensieve samenwerking MDL en Heelkunde in Amersfoort
Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 24
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA (interview Rob de Knegt en Henk Festen)
Aantal spelers in farmacotherapie neemt toe
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 28-30
Onderwerp: Farmacotherapie

Redactie MAGMA
Uitbreiding onderzoek in academisch ziekenhuis Maastricht
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 33
Onderwerp: Onderzoek

Redactie MAGMA (interview Maurice Russel)
Kwaliteit kan altijd beter
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 34-36
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA (interview Frits Nelis)
Bouwen aan een dik portfolio
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 38-39
Onderwerp: Opleiding

Redactie MAGMA
Frits de Koning: ‘Een koekje van eigen deeg’
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 40
Onderwerp: Oratie

Redactie MAGMA
Frits de Koning: ‘Een koekje van eigen deeg’
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 40
Onderwerp: Oratie

Redactie MAGMA
Joost Drenth: ‘Over klein en groot’
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 40-41
Onderwerp: Oratie

Redactie MAGMA
Voorkomen is beter dan genezen
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 42
Onderwerp: Coeliakie

Redactie MAGMA
Het VieCuri MC: kwaliteit van zorg én werkomgeving
Nr. 2, jrg 13 (juni 2007), p. 48
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Slijpen en polijsten: nieuwe aanpak kwaliteitsvisitatie
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 52
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA
Slimmer systeem accreditatie en registratie van nascholing
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 53
Onderwerp: Kwaliteit

Redactie MAGMA (interview met Rogier Voermans)
Gaat NOTES het maken?
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 62-63
Onderwerp: Endoscopie

Redactie MAGMA
MDL in het UMCG: ‘Er gaat niets boven Groningen’
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 68
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Parelsnoer mooier dan de afzonderlijke parels
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 72
Onderwerp: IBD / Parelsnoerproject

Redactie MAGMA
Coeliac Disease Consortium
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 72
Onderwerp: Coeliakie

Redactie MAGMA
Gen voor coeliakie
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 73
Onderwerp: Coeliakie

Redactie MAGMA
'Ook met een chronische ziekte kun je een topprestatie leveren'
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 85
Onderwerp: Crohn; Colitis ulcerosa

Redactie MAGMA
MDL in Maastricht: met recht grensverleggend
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 88
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Verschuiving van inzet mdl-verpleegkundigen
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 5
Onderwerp: Verpleegkundigen

Redactie MAGMA
Probiotica bij pancreatitis
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 6
Onderwerp: Onderzoek

Redactie MAGMA
'Zichtbaar Presteren': de beste MDL-zorg in volle openheid
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 9
Onderwerp: Beleid

Redactie MAGMA
'Via de handheld naar je eigen EPD'
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 17
Onderwerp: Oratie

Redactie MAGMA
Terugroepen patiënten veroorzaakt ongerustheid
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 23
Onderwerp: Besmetting

Redactie MAGMA
Erasmus MC: ambitie én sfeer
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 24
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
AMC legt helder vast wat patiënt mag verwachten
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 29
Onderwerp: Patiëntenvoorlichting

Redactie MAGMA
MDL-arts staat er goed op bij Crohnpatiënt
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 30
Onderwerp: Patiëntenvoorlichting

Redactie MAGMA
MLDS-website: Patiënt wil alles weten
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 31
Onderwerp: Patiëntenvoorlichting

Redactie MAGMA
Metselaar bepleit actief donorregistratiesysteem
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 28
Onderwerp: Oratie

Redactie MAGMA
Maag-, darm- en leverziekten in de provincie Drenthe
Nr. 2, jrg 14 (juni 2008), p. 48
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Positie NVGE opnieuw bepaald
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 59
Onderwerp: NVGE

Redactie MAGMA
Verdeelmodel opleidingen heikel punt
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 60
Onderwerp: Opleidingen (interview)

Redactie MAGMA
MDL in het St. Franciscus Gasthuis
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 72
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
NVZ: ‘Opleiden moet flexibel en dynamisch’
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 76-77
Onderwerp: Capaciteit

Redactie MAGMA
‘Ziekenhuizen schreeuwen om artsen’ – Ervaringen van zij-instromers
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 78
Onderwerp: Opleiden

Redactie MAGMA
‘Opleiden is onze verantwoordelijkheid’ – Praktijkervaring in de periferie
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 79
Onderwerp: Opleiden

Redactie MAGMA
‘Mentor zou veel kunnen betekenen voor AIOS’ – Aandachtsgebied hepatologie
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 80
Onderwerp: Opleiden

Redactie MAGMA
Extra controle kan maagkanker voorkomen – Promotieonderzoek
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 82
Onderwerp: Capaciteit

Redactie MAGMA
‘Van onderzoek naar (be)handelen’
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 91
Onderwerp: Oratie

Redactie MAGMA
Farmacogenetische testen bij IBD
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 93
Onderwerp: Onderzoek

Redactie MAGMA
Erasmus MC: ambitie én sfeer
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 95-96
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Een goede opleiding en de weerbarstige MDL-praktijk
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 5
Onderwerp: Opleiding, interview

Redactie MAGMA
Het ideaal van AIOS: een 0,8 fte-baan in de opleidingsregio
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 14
Onderwerp: Capaciteit

Redactie MAGMA
Bijwerkingen van geneesmiddelen? Melden moet!
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 19
Onderwerp: Farmacotherapie
 
Redactie MAGMA
MDL in het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 27
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Overlevingskansen voor patiënten met darmkanker verbeterd
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 37
Onderwerp: Oncologie

Redactie MAGMA
Doelstelling: dertig nieuwe richtlijnen in vijf jaar
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 41
Onderwerp: Richtlijnen

Redactie MAGMA
Anoniemere gezondheidszorg maakt 'claimen' makkelijker
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 43
Onderwerp: Richtlijnen

Redactie MAGMA
'Richtlijnen hebben geen juridisch doel, maar wel juridische consequenties'
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 44
Onderwerp: Richtlijnen

Redactie MAGMA
Bejegening patiënt belangrijkste oorzaak van klachten
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 45
Onderwerp: Richtlijnen

Redactie MAGMA
'We moeten snel tot 'levende' richtlijnen zien te komen'
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 41
Onderwerp: Richtlijnen

Redactie MAGMA
MDL in Sittard: design en high tech in het Limburgse land
Nr. 2 jrg 15 (juli 2009), p. 59
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Gezondheidsraad kiest iFOBT voor bevolkingsonderzoek darmkanker
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 96
Onderwerp: Darmkanker

Redactie MAGMA
'Volgende week is het kermis in Volendam. Hoeveel biertjes mag ik drinken?'
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 100
Onderwerp: Verpleegkundigen (IBD)

Redactie MAGMA
Colonoscopie-intake krijgt 'dikke acht' van patiënten
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 102
Onderwerp: Verpleegkundigen (colonoscopie)

Redactie MAGMA
Inzet verpleegkundig endoscopisten levert waardevolle bijdrage aan MDL
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 103
Onderwerp: Verpleegkundigen (opleiding & certificering)

Redactie MAGMA
'Minimaal vijf miljoen voor onderzoek' – interview met nieuwe MLDS-voorzitter Jorritsma
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 105
Onderwerp: Fondsenwerving

Redactie MAGMA
'Minimaal vijf miljoen voor onderzoek' – interview nieuwe MLDS-voorzitter Jorritsma
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 105
Onderwerp: Fondsenwerving

Redactie MAGMA
Voor een project van KWF Kankerbestrijding laat je alles vallen – interview Ton Hanselaar
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 107
Onderwerp: Fondsenwerving

Redactie MAGMA
Nederlander geeft, maar hoeveel?
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 109
Onderwerp: Fondsenwerving

Redactie MAGMA
Gastrostart helpt onderzoek op weg
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 113
Onderwerp: Fondsenwerving

Redactie MAGMA
'Samenwerking met bedrijfsleven heeft ons anders leren denken' – interview Frits Koning (CDC)
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 110
Onderwerp: Fondsenwerving

Redactie MAGMA
LUMC: 'Nu is het tijd om te oogsten'
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 123
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Jan Jansen: 'Het is schrijnend dat wij in ons vak geen afscheid kunnen nemen van zestigplussers'
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 4–5
Onderwerp: Capaciteit, interview

Redactie MAGMA
Cees Meijer: 'Friesland kan 't schudden'
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 7–9
Onderwerp: Capaciteit, interview

Redactie MAGMA
Jacques Bergman: 'De structuur is er – nu de keuzes nog'
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 14–15
Onderwerp: Zorgverdeling, interview

Redactie MAGMA
Gerrit de Groot: 'Patiënten meer bieden door meer samenwerking in de regio'
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 16–17
Onderwerp: Zorgverdeling, interview

Redactie MAGMA, Alfons Geraedts
ZBC Almere: 'Vandaag bellen, morgen helpen'
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 18–19
Onderwerp: Zorgverdeling

Redactie MAGMA, Kristien Tytgat et al.
Multidisciplinaire poli werkt
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 19–20
Onderwerp: Zorgverdeling

Redactie MAGMA
Sander van Deventer: 'We hebben translationele dokters nodig'
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 25
Onderwerp: Oratie

Redactie MAGMA
Slingeland Ziekenhuis Doetinchem: One-stop-shopping in de Achterhoek
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 31
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Edmond Rings: 'Een transplantatie is meer dan een ingreep'
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 36–37
Onderwerp: Kinder-MDL

Redactie MAGMA
Harry Jansen en Roel Coutinho: 'Sluipmoordenaar maakt meer slachtoffers dan HIV'
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 46–47, 49
Onderwerp: Lever, hepatitis

Redactie MAGMA
Amphia Ziekenhuis Breda–Oosterhout: optimale zorg, dicht bij huis
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 63
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Hein Gooszen: 'Bemoedigende resultaten met nieuwe behandelmethode pancreatitis’
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 68–69, 72
Onderwerp: Ziekten, pancreatitis

Redactie MAGMA
Je kunt niet ophouden met eten
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 78–80
Onderwerp: Morbide obesitas, bariatische chirurgie

Redactie MAGMA
Willem de Laat: 'Als je kennis wilt behouden, mag je best wat protectionistisch zijn’
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 73
Onderwerp: Ziekten, pancreatitis

Redactie MAGMA
Diakonessenhuis: the place to be
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 95
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Erasmus Liver Day – Bekijk ‘wat je op je lever hebt’
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 100
Onderwerp: Lever

Redactie MAGMA
UEGF Research Prize 2010 voor Hans Clevers
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 101
Onderwerp: Wetenschap

Redactie MAGMA
‘Geneesmiddelenonderzoek is geen spijkerbroek assembleren’
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 108-110
Onderwerp: Wetenschap, interview Adam Cohen (CHDR)

Redactie MAGMA
‘Onderzoekers moeten zelf voor benzine zorgen’
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 112-113
Onderwerp: Wetenschap, interview Folkert Kuipers (UMCG)

Redactie MAGMA
Toekomst MDL-specialist: meer chirurg dan arts
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 114-115
Onderwerp: Wetenschap, interview Peter Siersema (UMCU)

Redactie MAGMA
Jeroen Bosch koerst naar nieuw
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 127
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
'Overheveling is nodig, maar wel met de juiste waarborgen'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 12–13
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF; interview NVZ

Redactie MAGMA
'Landverschuiving voor zorgapotheken'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 14–15
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF; interview Apotheekzorg

Redactie MAGMA
'Zorgverzekeraars behouden verantwoordelijkheid'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 15
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF; interview Zorgverzekeraars Nederland

Redactie MAGMA
'Het nieuwe systeem zit vol weeffouten'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 16–17
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF; interview NPCF

Redactie MAGMA
'Maak sluitende afspraken en wacht niet af'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 18
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF; interview Wil Bosch

Redactie MAGMA
'Er moet een adequate financiering komen voor ziekenhuizen'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 19–20
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF; interview VWS

Redactie MAGMA
'Reumatologen maken uitstel mogelijk'
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 21
Onderwerp: Geneesmiddelen, overheveling anti-TNF; interview Tim Jansen

Redactie MAGMA
Martini Ziekenhuis Groningen: IBD-patiënt in goede handen
Nr. 1 jrg 17 (maart 2011), p. 31
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
'Overheveling is nodig, maar wel met de juiste waarborgen'
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 36–37
Onderwerp: Interview, lever

Redactie MAGMA
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk: À la carte!
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 63
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Infliximab goed voor kwaliteit van leven – onderzoek CCUVN
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 121
Onderwerp: Farmacotherapie

Redactie MAGMA
Erasmus MC: succesvolle combinatie tertiaire zorg en research
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 131
Onderwerp: De Afdeling
 

Redactie MAGMA
Concurrentie past niet bij medisch-specialistisch werk (interview Marcel Daniëls)
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 4-7
Onderwerp: Beroepsbelangen

Redactie MAGMA
Continuïteit bevolkingsonderzoek darmkanker loopt ernstig gevaar
(interview Ad Masclee en Rob de Man)
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 8-9
Onderwerp: Capaciteit; Opleiding

Redactie MAGMA
Deur staat wagenwijd open voor onderzoeksvoorstellen (interview Bert Kuipers, MLDS)
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 12-13
Onderwerp: Patiënten; Wetenschap

Redactie MAGMA
Gegrepen door motiliteit (interview André Smout)
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 16-17
Onderwerp: Neurogastro-enterologie

Redactie MAGMA
Hepatologie in UMC Groningen
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 29
Onderwerp: Lever

Redactie MAGMA
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen: Alles doen maar wel met korte lijnen
Nr. 1 jrg 22 (maart 2016), p. 40
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Huib Cense: “Bemoei je ermee!” (interview voorzitter Raad Kwaliteit FMS)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 66–68
Onderwerp: Kwaliteit; Zorgsysteem

Redactie MAGMA
E-health vraagt om durf en ruimte
(interview Greet Prins, lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 71–73
Onderwerp: Kwaliteit; Zorgsysteem

Redactie MAGMA
‘Bevolkingsonderzoek heeft kwaliteit over gehele breedte verbeterd’ (Isala Ziekenhuis)
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 88
Onderwerp: De Afdeling

Redactie MAGMA
Nieuwe voorzitter Concilium: ‘We zitten in een uitdagend krachtenspel’
(interview Mariëtte van Kouwen)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 4–7
Onderwerp: Opleiding

Redactie MAGMA
‘Met soepele uitwisseling specialist en huisarts is 95% proces op orde’
(interview Adriaan Tan en Telo Janssen)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 22–23
Onderwerp: Digitalisering

Redactie MAGMA
NVZ ziet belangrijke regierol voor arts: ‘Digitalisering informatie-uitwisseling vereist organisatieverandering’ (interview Ingrid van Es, senior beleidsadviseur NVZ)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 25–26
Onderwerp: Digitalisering

Redactie MAGMA
‘Het gaat er niet om hoe, maar dat EPD’s landelijk worden gekoppeld’
(interview Marcel Daniëls, voorzitter FMS)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 26–27
Onderwerp: Digitalisering

Redactie MAGMA
‘MedMij beter concept voor patiënt dan één landelijk EPD’
(interview Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 29–31
Onderwerp: Digitalisering

Redactie MAGMA
‘In de diepte zoeken we de samenwerking’ (UMC Utrecht)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 41
Onderwerp: De Afdeling

Reesink, Henk et al.
Monitoring virale hepatitis van start
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 103
Onderwerp: Lever

Reijnders, Jurriën en Marco Bruno
Neuro-endocriene tumor van de papilla minor
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 121
Onderwerp: Casuïstiek; Pancreas

Reijnders, Jurriën G.P., Robert A. de Man
Re-activatie hepatitis B leidt tot onnodige morbiditeit en mortaliteit
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 52
Onderwerp: Farmacotherapie

Rhijn, Bram van en Arjan Bredenoord
IDEA-studie: dieetbehandeling op maat bij eosinofiele oesofagitis
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 21
Onderwerp: Ziekten; Onderzoek

Ridder, Maleene de
Aandacht voor 'gender' tijdens opleiding
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 62-63
Onderwerp: Opleiding

Roberts-Bos, Linda en Ad Masclee
Somatostatinoom geassocieerd met neurofibromatose type 1
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 29
Onderwerp: Wetenschap

Rombouts, Steffi, et al.
Radiofrequente ablatie bij lokaal irresectabel pancreascarcinoom
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 113–115
Onderwerp: Pancreas

Rossum, Noortje van en Cyriel Ponsioen
TURN-trial
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 11
Onderwerp: Wetenschap

Rouvroye, Maxine en Chris Mulder
Neurocoeliakie: een T-celgemedieerde ziekte?
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 14–15
Onderwerp: Darm

Schenk, Ed
Barrett-therapie in het oosten
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 49
Onderwerp: Samenwerking en specialisatie; slokdarm

Schoon, Eric
HKZ-certificatieschema: goede zorg in veilige omgeving
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 14
Onderwerp: Kwaliteit

Seinen, Margien
Tweede leven voor onderhoudsbehandeling IBD
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 51
Onderwerp: Individualisering behandeling

Severs, Mirjam, Lieke Spekhorst, Gerard Dijkstra
Extra-intestinale manifestaties in IBD: Hidradenitis suppurativa en roken
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 46
Onderwerp: IBD; Kwaliteit; Wetenschap

Smalberg, Jasper en Tom Seerden
Amphia Breda: ervaringen met EPIC
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 19
Onderwerp: Digitalisering

Smeets, Xavier, et al.
Periprocedurele hydratie met Ringerlactaat ter preventie van post-ERCP-pancreatitis
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 111
Onderwerp: Pancreas

Sommen, Fons van der
Computer-aided detection of early Barrett’s cancer (proefschrift)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 38
Onderwerp: Slokdarm; Wetenschap

Stassen, Laurents et al.
Wachttijd tot IBD-operatie te lang
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 96–97
Onderwerp: Heelkunde; IBD

Tushuizen, Maarten
NOACs: Bloedlink
Nr. 2 jrg 20 (juni 2014), p. 59, 65
Onderwerp: Kwaliteit; endoscopie

Tytgat, Kristien
SONCOS en MDL
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 21
Onderwerp: Oncologie

Veldhuizen, Harriët van, Hans Bonfrer en Ernst Kuipers
Invoering bevolkingsonderzoek darmkanker: goede kwaliteit voor een goede prijs
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 13 en 19
Onderwerp: Kwaliteit

Velzen, Mirjam van, Jeffe Drijver, Lucette Schipper
Pijn rechtsboven in buik bij Meckelse diverticulitis
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 27
Onderwerp: Wetenschap

Verbeek, W. en M. Schreurs
Vlokatrofie of ‘er is meer dan coeliakie’
Nr. 3, jrg 13 (september 2007), p. 65
Onderwerp: Coeliakie

Versteijne, Eva, et al.
Overleving van patiënten met pancreascarcinoom
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 112
Onderwerp: Pancreas

Reijnders, Jurrien en Harry Janssen
China aan de Maas: hepatitis-B-campagne in Rotterdam
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 4
Onderwerp: Lever

Rhijn, Bram van
Eosinophilic esophagitis: Studies on an emerging disease
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 41
Onderwerp: Slokdarm; Proefschrift

Ridder, Lissy de
Hebben kinderen met IBD een groter risico op kanker en overlijden?
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 116
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Ridder, R. de, en Ad Masclee
Centrum Annadal laat ‘moeder’ niet los
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 39
Onderwerp: Zorgverdeling

Rings, E., G. Dijkstra & V. Nieuwenhuijs Darmtransplantaties bij kinderen in Nederland
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 90
Onderwerp: Transplantatie

Römkens, Tessa, Eline Lohstroh
Jeroen Bosch Ziekenhuis: advies bij implementatie HKZ-norm
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 68
Onderwerp: Kwaliteit; Endoscopie

Roos, Victorine, Frank Kallenberg, Evelien Dekker
Medicamenteuze therapie bij familiaire adenomateuze polyposis
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 148–149
Onderwerp: Genetica; Darm; Oncologie

Russel, Maurice
Aminosalicyclaten en colecteraal carcinoom bij IBD: een andere kijk op onderhoudstherapie
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 10
Onderwerp: Behandeling

Samsom, Melvin
Digestivist kruipt uit het ei
Nr. 3, jrg. 12 (september 2006), p. 47
Onderwerp: Endoscopie

Sanduleanu, Silvia, Rogier de Ridder, Ad Masclee
Kennis en ervaring resectietechnieken aanzienlijk verbeterd
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 15–17
Onderwerp: Endoscopie

Sanduleanu, Sylvia et al.
Systematische training noodzakelijk voor kwaliteit colonoscopie
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 50
Onderwerp: Kwaliteitsverbetering

Sanduleanu, Silvia, Wim Hameeteman en Ad Masclee
Confocale endomicroscopie: meer accuratesse bij diagnostiek en behandeling
Nr. 4, jrg 13 (december 2007), p. 80
Onderwerp: Coeliakie

Sanden, Maarten van den; Meijman, Frans
Testen op darmkanker: kennis en begrip niet verwarren
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 12-13
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek
 

Schakel, Toos
Patiënten includeren in wetenschappelijke studie
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 109
Onderwerp: Farmacotherapie

Schalm, Solko en Rob de Knegt
BIBHEP’s Nationaal HCV Behandelplan
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 117–119
Onderwerp: Lever

Schalm, Solko et al.
Nationaal MDL-geïnitieerd programma voor substantiële gezondheidswinst
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 132–133
Onderwerp: Lever

Schalm, Solko et al.
Campagne 'Doelmatig voorschrijven' uitbreiden met antivirale middelen tegen HBV en HCV?
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 81
Onderwerp: Lever

Schalm, Solko
Vaccinatie hepatitis B ook in Nederland?
Nr. 4, jrg. 3 (december 1997), p. 8
Onderwerp: Behandeling

Schalm, Solko
Integratie van kennis als grootste uitdaging
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 7-8
Onderwerp: Specialisme

Schipper, Lucette
e.a. MDL-arts en moeder: een zware combinatie
Nr. 2, jrg. 5 (juni 1999), p. 4-5
Onderwerp: Specialisme

Schouten, Jeoffrey
Cohort ouderen in Rotterdam nader bekeken
Nr. 2 jrg 16 (juni 2010), p. 54–55
Onderwerp: Lever

Schwartz, Thijs
Project Wetenschapsagenda MDL: Verstandig Kiezen
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 79–80
Onderwerp: Kwaliteit

Schwartz, Thijs
Kennisagenda MDL: Prioriteren Kwaliteit van Zorg
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 77
Onderwerp: Wetenschap; Kwaliteit

SEG, bestuur van de
Sectie Experimentele Gastro-enterologie (SEG) van de NVGE
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 68
Onderwerp: Onderzoek

Siersema, Peter
Palliatie inoperabel slokdarmcarcinoom: stent versus brachytherapie
Nr. 2, jrg. 5 (juni 1999), p. 16-17
Onderwerp: Behandeling

Sijp, Joost van der; Gulik, Thomas van
Levermetastasen van het colorectale carcinoom
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 12-14
Onderwerp: Behandeling

Sinaasappel, Maarten
Minstens 20 nieuwe kinder-MDL-artsen nodig
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 18-19 Onderwerp: Kinder-MDL

Soeters, Peter
Hoe goed zijn onze publicaties?
Nr. 1, jrg. 8 (maart 2002), p. 17
Onderwerp: Communicatie

Sommeren, Suzanne van, Karin Fransen, Eleonora Festen
Klinische implicaties genetisch onderzoek in complexe aandoeningen
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 47–48
Onderwerp: Individualisering behandeling

Souwer, Daniël en Jan-Willem Dekker
Prehabilitatie voor oudere darmkankerpatiënt
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 158–159
Onderwerp: Darm; Oncologie; Ouderen

Spanier, Marcel; Bruno, Marco
De EARL-studie, pancreatitis cohortonderzoek
Nr. 3, jrg. 9 (september 2003), p. 9
Onderwerp: Onderzoek

Spanier, Marcel en Peter Wahab
Rijnstate kiest voor physician assistants
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 11
Onderwerp: Capaciteit, verpleegkundigen (physician assistants)

Speelman, Peter
Ziekenhuizen in actie tegen Clostridium difficile-infecties
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 17
Onderwerp: Ziekte

Sprengers, Dave en Rob de Man
One-stop-levertumorenpolikliniek – Binnen twee weken duidelijkheid over diagnose en behandeling
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 99
Onderwerp: Lever

Stockbrugger, Reinhold W.
Gezegd is gezegd: fragmenten uit een afscheidsrede
Nr. 4, jrg 12 (december 2006), p. 86-87
Onderwerp: Afscheid

Stockbrugger, Reinhold
Samenwerking in Europa verdient versteviging
Nr. 2, jrg. 2 (juni 1996), p. 10-11
Onderwerp: Beleid

Stockbrugger, Reinhold
Het europese mdl-diploma
Nr. 4, jrg. 4 (december 1998), p. 6
Onderwerp: Opleidingen

Stockbrugger, Reinhold
European Journal of Gastroenterology and Hepatology
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 21
Onderwerp: Wetenschap

Stoel, Anne
Lize Lobby: een recept voor resultaat
Nr. 3, jrg. 6 (september 2000), p. 6
Onderwerp: Beleid

Stok, Eric P. van der, et al.
Colorectaal carcinoom: Chirurgische mogelijkheden bij hepatogene metastasen nemen toe
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 65–68
Onderwerp: Colorectale chirurgie; Darmkanker

Stoker, Jaap
Virtuele coloscopie – CT en MR colografie
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 6-7
Onderwerp: Techniek

Stolk, Mark
De reis is mooier dan de eindbestemming – videocapsule in de praktijk
Nr. 2, jrg. 10, (juni 2004), p. 8
Onderwerp: Techniek

Swartz, Suzanne
Endoscopieverpleegkundigen en –assistenten zijn moeilijk te vinden
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 4
Onderwerp: Verpleegkundigen

Symposium 'Doctor, see you in court' Het juridische belang van een goede arts-patientrelatie
Nr. 4, jrg. 6 (december 2000), p. 9-10
Onderwerp: Juridische aspecten

Symposium MST Chronische maagdarmischemie
Nr. 1, jrg. 6 (maart 2000), p. 14
Onderwerp: Ziekten

Taco, Jan
Patient met suikerziekte gebruikt ook veel maagdarmmedicijnen
Nr. 4, jrg. 6 (december 2000), p. 10
Onderwerp: Geneesmiddelen

Taimr, Pavel en Robert J. de Knegt

Nieuw in Nederland: Abdominale echografie door maag-darm-leverartsen

Nr. 1, jrg 13 (maart 2007), p. 11

Onderwerp: Echografie

Taminiau, Jan
Kinderen zijn anders dan volwassenen
Nr. 4, jrg. 3 (december 1997), P. 3-4
Onderwerp: Behandeling

Tas, Sander W.
Federatie volgt gebruik biosimilars nauwgezet
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 100–101
Onderwerp: Farmacotherapie Telleman, Hanna et al.

Tjon, Angela, Michael Doukas, Henk van Buuren
Acuut leverfalen met laag serum alkalische fosfatasegehalte
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 36
Onderwerp: Casuïstiek; Lever

Vacaturenood bij MDL-artsen: een onderzoek
Nr. 1 jrg 15 (april 2009), p. 10
Onderwerp: Capaciteit

Telleman, Hanna et al.
Vacaturenood – NVMDL-enquête 2009
Nr. 1 jrg 16 (maart 2010), p. 12–13
Onderwerp: Capaciteit

Terhaar sive Droste, Jochim S. et al.
Kunnen we het aan? Wellicht…
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 43
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Terhaar sive Droste, Jochim; Pinedo, Bob; Mulder, Chris
Coloscopiescreening kan kosten cytostatica beperken
Nr. 2, jrg. 11 (juni 2005), p. 15
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Terhaar sive Droste, Jochim; Craanen, Mike; Kolkman, Jeroen; Mulder, Chris
Scopieën in vijf jaar met 25% toegenomen - screening
Nr. 4, jrg. 11 (december 2005), p. 7-8
Onderwerp: Manpower

Thijssen, Annemieke
Clinical, psychosocial and therapeutic aspects of irritable bowel syndrome – Results of cohort studies and a probiotic intervention trial (proefschrift)
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 169
Onderwerp: Wetenschap

Thijssen, Annemieke
Hoe vind je de juiste werkplek
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 7
Onderwerp: Opleiding

Thijssen, Annemieke
Lichen planus in oesofaghus
Nr. 4 jrg 19 (dec 2013), p. 142
Onderwerp: Casuïstiek

Thijssen, Annemieke
Subcommissie Richtlijnen NVMDL: Werk aan de winkel
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 62
Onderwerp: Kwaliteit; NVMDL

Tjwa, Eric
Assistentenvereniging Touché vol dynamiek
Nr. 1 jrg 14 (maart 2008), p. 6
Onderwerp: Opleiding

Tjwa, Eric
AIOS en hun arbeid
Nr. 4 jrg 14 (december 2008), p. 81
Onderwerp: Opleiden

Tomlow, Henny
Nascholing IBD-verpleegkundigen verdient meer aandacht
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 75
Onderwerp: Darm; IBD; Verpleegkunde

Turenhout, Sietze van en Chris Mulder
Darmkankerscreening in Nederland: van eerste resultaten tot nieuwe aanbesteding FIT
Nr. 2 jrg 22 (sept 2016), p. 120
Onderwerp: Darmkanker; bevolkingsonderzoek
  
Turenhout, Sietze van
Exploring faecal immunochemical test performance for colorectal cancer screening
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 41
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek; Proefschrift

Tushuizen, Maarten
Beleid antitrombotische therapie rondom endoscopische procedures
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 133
Onderwerp: Endoscopie

Tushuizen, Maarten en Leendert Oterdoom
Pijn rechts in de buik
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 62–63
Onderwerp: Casuïstiek

Tushuizen, Maarten
NVGE zorgt voor multidisciplinair najaarscongres
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 119
Onderwerp: NVGE

Tushuizen, Maarten en Tim Schreuder
Levertransplantaties onder druk door toename NASH
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 76
Onderwerp: Lever

Tuynman, Jurriaan et al.
Transanale rectumchirurgie TAMIS en TaTME
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 61–63
Onderwerp: Colorectale chirurgie

Tytgat, Guido N.J.
Er is nog zoveel te doen
Nr.1, jrg. 1 (december 1995), p. 8-10
Onderwerp: Onderzoek

Tytgat, Guido N.J. en Mulder, Chris Samenwerking eerste en tweede lijn voor optimale zorg MDL-patient
Nr. 4, jrg. 5 (december 1999), p. 5-7
Onderwerp: Beleid

Valk, Mirthe van der
Costs of inflammatory bowel disease in the netherlands: the coin study (proefschrift)
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016), p. 79
Onderwerp: Wetenschap; IBD

Vasen, Hans
Erfelijke tumoren: op zoek naar relatie tussen gen en omgeving
Nr. 4, jrg. 2 (december 1996), p. 3-4
Onderwerp: Onderzoek

Vasen, Han; Jong, Andrea de
Periodiek onderzoek van families – familiaire darmkanker
Nr. 4, jrg. 9 (december 2003), p. 10-11
Onderwerp: Ziekte

Vasen, Hans
Nederlands onderzoek levert substantiële bijdrage aan kennis over Lynchsyndroom
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 48
Onderwerp: Individualisering behandeling

Veldhuijzen, Govert et al.
E-dokter dichterbij dan u denkt
Nr. 2 jrg 19 (juni 2013), p. 39
Onderwerp: Kwaliteit

Veldhuijzen, Irene; Reinoud Wolter en Marijke Mostert
Hepatitisscreening: hoe bereiken we migrantengroepen
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 79
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek, lever

Verhage, Jan
Aantal scopieen bij kinderen relatief gering
Nr. 1, jrg. 5 (maart 1999), p. 4-5
Onderwerp: Behandeling

Verheijde, Natas
Physician Assistant MDL krijgt steeds duidelijker profiel
Nr. 3 jrg 23 (sept 2017), p. 103
Onderwerp: NVMDL; Taakherschikking

Verhulst, Marie-Louise
Kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl: Hoe worden we er nog beter van?
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 95
Onderwerp: Kwaliteit & Opleiding

Verkade, Henkjan en Joost Drenth
Willen wij ERCP's centraliseren ofwel: de chirurgie achterna?
Nr. 2 jrg 17 (juni 2011), p. 53–55
Onderwerp: Kwaliteit

Verkade, Henkjan; Sturm, Ekkehard
Hepatitis bij kinderen anders dan bij volwassenen
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 10-11
Onderwerp: Behandeling

Verkade, Henkjan J. en Robert J. Porte
Nieuwe mijlpalen in behandeling kinderen met lever en/of darmfalen
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 62-63
Onderwerp: Lever

Vilsteren, Frederike van, Peter Oosterwijk, Laura de Baaij
NOVUM: kans voor aios
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 60
Onderwerp: Opleiding

Voermans, Rogier, Mark van Berge Henegouwen, Willem Bemelman en Paul Fockens
NOTES 2008: zijn onze hoge verwachtingen bevestigd?
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 56
Onderwerp: MDL-techniek

Vogel, Jessica; Mariëtte van Kouwen, Joost Drenth
Geen ego's maar teamspelers
Nr. 3 jrg 18 (september 2012), p. 97
Onderwerp: Opleiding

Vogelaar, Lauran
Exploring fatigue in inflammoratory bowel disease patients, associated factors and managements
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 168
Onderwerp: Wetenschap

Vrie, Wim van de
Stralencursus, nuttig maar het kan praktischer
Nr.4, jrg. 6 (december 2000), p. 8
Onderwerp: Opleidingen

Vrie, Wim van de
Ontwikkeling van vraag en aanbod van MDL-artsen
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 10
Onderwerp: Manpower

Vrolijk, Jan Maarten, en Pieter Honkoop
Behandelcentra hepatitis: concentratie van & voor kwaliteit
Nr. 4 jrg 17 (december 2011), p. 119
Onderwerp: Hepatitis

Vroom, Hans
Wij doen dit voor de patiënt
Nr. 3, jrg. 7 (september 2001), p. 11-12 Onderwerp: Patiëntenverenigingen

Waaij, Laurens A. van der
FODMAP is hype voorbij
Nr. 1 jrg 21 (maart 2015), p. 13
Onderwerp: Darm; voeding

Wanten, Geert en Chris Mulder
Wat weten we van PEGs in Nederland
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 131
Onderwerp: Techniek

Wanten, Geert
ESPEN 2017 in Den Haag
Nr. 2 jrg 23 (juni 2017), p. 61
Onderwerp: Voeding

Wanten, Geert
Taskforce Voeding als pijler binnen MDL
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 11
Onderwerp: Voeding; Wetenschap

Warnar, Barbara
MDL-artsen krijgen een acht van patiënt
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 116
Onderwerp: CCUVN

Weersink, Rianne en Sander Borgsteede
Veilig voorschrijven aan patiënten met levercirrose
Nr. 4 jrg 22 (dec 2016), p. 128
Onderwerp: Lever

Werkgroep lever en darmtransplantatie (LUMC)
Protocol darmtransplantatie en gecombineerde lever en darmtransplantatie
Nr. 1, jrg. 5 (maart 1999), p. 12-13
Onderwerp: Beleid

Werkgroep Pantoscope
Pantoscope voldoet aan de verwachtingen
Nr. 4, jrg. 4 (december 1998), p. 7
Onderwerp: Verslagsystemen

Weusten, Bas
Innovatieve endoscopie: uitkijken en vooruitkijken
Nr. 3 jrg 19 (sept 2013), p. 101
Onderwerp: Oratie

Weusten, Bas L.A.M.
Elke proton is er één te veel – Over farmacotherapie bij Barrett Oesofagus
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012), p. 36–37
Onderwerp: Farmacotherapie

Weusten, Bas
Intensieve samenwerking zorgt voor innovatie in behandeling Barrett
Nr. 4 jrg 15 (dec 2009), p. 115
Onderwerp: Ziekten

Weyenberg, Stijn van, Jan Hein van Waesberghe
Magnetic resonance enteroclyse: radiologisch onderzoek bij aandoeningen van de dunne darm
Nr. 3 jrg 14 (september 2008), p. 57
Onderwerp: MDL-techniek

Wierdsma, Nicolette
To keep balance in disease specific intestinal insuffiency. Diagnostisc and practical nutritional aspects.
Nr. 4 jrg 21 (dec 2015), p. 169
Onderwerp: Wetenschap

Wiersema, Ubbo, Joris van Gulik, Herold Metselaar
Een 43-jarige zwangere met acuut leverfalen
Nr. 1 jrg 19 (maart 2013) , p. 25
Onderwerp: Casuïstiek; Lever

Wijffels, Niels
Bekkenbodemchirurgie voor functionele klachten: je gaat het pas zien als je 't doorhebt
Nr. 2 jrg 22 (juni 2016),  p. 59–60
Onderwerp: Colorectale chirurgie

Wijnands, Titus
SCLEROCYST-trial
Nr. 1 jrg 20 (maart 2014), p. 26
Onderwerp: Wetenschap

Wijnands, Titus
Aspiration sclerotherapy of hepatic cysts (proefschrift)
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 173
Onderwerp: Lever; Techniek; Wetenschap

Wijnhoven, Bas
Op de bres voor onderzoek en zorg oesofaguscarcinoom
Nr. 4 jrg 16 (december 2010), p. 117
Onderwerp: Oncologie

Wijting, Ingeborg en Marianne van Heerde
Anti-TNF-a en ipilimumab-geassocieerde colitis
Nr. 4 jrg 20 (dec 2014), p. 141
Onderwerp: Casuïstiek

Wilbrink, Jennifer; Arnold Stronkhorst en Ad Masclee
Onderzoek naar verzadigingshormonen en smaakreceptoren bij obesitas
Nr. 3 jrg 16 (september 2010), p. 83, 85
Onderwerp: Morbide obesitas, wetenschap

Willemse, Sophie
Clinical studies on hepatitis b, c, and e virus infection (proefschrift)
Nr. 4 jrg 24 (mrt 2018), p. 39
Onderwerp: Lever; Wetenschap

Wiltink, Ed
Mesalazinepreparaten niet onderling vervangbaar
Nr. 1, jrg. 8 (maart 2002), p. 11
Onderwerp: Geneesmiddelensubstitutie

WINAp
Actie tegen gluten in geneesmiddelen
Nr. 3, jrg. 6 (september 2000), p. 13
Onderwerp: Geneesmiddelen

Wit, Meike de et al.
Nieuwe screeningstesten worden nog nauwkeuriger
Nr. 2 jrg 21 (juni 2015), p. 66–67
Onderwerp: Bevolkingsonderzoek

Witteman, Ben
An apple a day… (oratie)
Nr. 3 jrg 21 (sept 2015), p. 101
Onderwerp: Voeding

Woude, Janneke van der
Surveillancecolonoscopieën bij IBD lijken onvermijdelijk
Nr. 4, jrg. 10 (december 2004), p. 5
Onderwerp: Behandeling

Woude, Janneke van der; Escher, Hankje
Aanbevelingen voor transitie van IBD-patiënten
Nr. 3 jrg. 11 (september 2005), p. 14
Onderwerp: Standaarden en richtlijnen

Yska, Jan Peter
Exploring optimal pharmacotherapy after bariatric surgery: where two worlds meet (proefschrift)
Nr. 4 jrg 23 (dec 2017), p. 173
Onderwerp: Maag; Heelkunde; Wetenschap

Zee, Peter van der Afgifteprofiel omeprazol
Nr. 3, jrg. 10 (september 2004), p. 19
Onderwerp: Geneesmiddelen

Zeeland, Gerard van en Loon, Marco van
Afschrijving oorzaak grote verschillen - Goed rekenmodel voor kostprijs endoscopie
Nr. 4, jrg. 2 (december 1996), p.5
Onderwerp: Beleid  

Magma