Alcoholpreventie

Cijfers
Kerncijfers jongeren en volwassenen Trimbosinstituut

Interventies
Implementatie (vroeg)signalering alcoholproblematiek: algemene handreiking voor zorgprofessionals in ziekenhuizen in Nederland.

Nieuws

Meedenken?
Wilt u als MDL-arts actief meedenken hoe we als beroepsgroep meer aandacht kunnen besteden aan signalering van alcoholgebruik onder patiënten en preventie? Stuur dan een mail naar royvanderploeg@mlds.nl en we nemen contact met u op. 

Meer informatie:

  • https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/ - Herken alcoholproblematiek: Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen. Dit doet het SVA door enerzijds te stimuleren dat mensen zelf onderkennen dat zij problemen hebben met hun alcoholgebruik en hulp zoeken. Anderzijds door de hulpverlening toegankelijker en effectiever te maken. De aandacht gaat vooral uit naar het wegnemen van drempels tot hulpverlening, het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten en het faciliteren van deze groepen, zodat zij adequaat signaleren en hulp bieden of doorverwijzen.
  • Expertisecentrum Alcohol - Expertisecentrum Alcohol: Wetenschappelijke kennis voor professionals. Opgericht door het Trimbos-instituut met subsidie van het ministerie van VWS. Het expertisecentrum heeft als doel het ondersteunen van professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. Het expertisecentrum richt zich op het verspreiden van wetenschappelijke inzichten over alcohol en alcoholpreventie en het stimuleren van de toepassing daarvan.

Magma

Uitgave juni 2024       Uitgave maart 2024

MAGMA 2-2024_COVER.JPG     Voorkant MAGMA_1.JPG       
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website