Cursorisch Onderwijs

Organisatie Cursorisch Onderwijs in maag-darm-leverziekten in 2024

10 september 2024  - NH Conference Center Koningshof Veldhoven
Aanvang: 11.00 uur
Thema: Leverziekten


Toekomstige edities van het Cursorisch Onderwijs

  • 18 maart 2025
  • 9 september 2025 
  • 17 maart 2026 
  • 8 september 2026
  • 16 maart 2027
  • 7 september 2027

Algemene informatie

Het cursorisch onderwijs valt onder auspiciën van het Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. De onderwijscommissie organiseert het cursorisch onderwijs voor aios MDL tijdens de voor- en najaarscongressen (Digestive Disease Days) van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) in NH Koningshof te Veldhoven. De exacte data vindt u via de congresagenda. De cyclus omvat een onderwijsprogramma gekoppeld aan het nieuwe onderwijscurriculum MDL (rapport Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten). In de opleiding tot MDL-arts moet een aios verplicht 6 van de 8 aangeboden cursussen volgen. De cursus kan ook gevolgd worden door MDL-artsen en andere belangstellenden. Aanvangsniveau voor aios MDL: vooropleiding Interne Geneeskunde. Voor deze dag is geen voorbereiding vereist. Studiebelasting: aantal uren van de cursus. 

Voor het cursorisch onderwijs wordt accreditatie aangevraagd. Na deelname aan het cursorisch onderwijs wordt u binnen 1 week een bewijs van deelname toegestuurd. Aios dienen het bewijs van deelname op te nemen in het digitaal portfolio (VREST). Voor MDL-artsen geldt dat de accreditatiepunten binnen 1 week in uw GAIA dossier worden geupload. 

Indien de cursus geannuleerd moet worden door onvoorziene omstandigheden (bijv. weersomstandigheden of een pandemie), dan wordt de cursus uitgesteld en een nieuwe datum vastgesteld. 

Voor vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs kunt u zich richten tot secretariaat@mdl.nl. U ontvangt binnen een week een reactie op uw bericht. 

Op het onderwijs zijn conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) onze leveringsvoorwaarden en een klachtenregeling van toepassing.
 


Beschikbare presentaties cursorisch onderwijs

19 maart 2024

Farmacotherapie tijdens zwangerschap
Drs. M.B. Mulder

Zwangerschap tijdens leverziekte
Prof. dr. H. van Malenstein

De lever tijdens de zwangerschap
Dr. E.S. de Vries

Endoscopisch onderzoek tijdens zwangerschap
Dr. P.J. de Jonge

IBD tijdens zwangerschap
Dr. M.C. Visschedijk

Hyperemesis
Dr. R.C. Painter

Ondervoeding: pathofysiologie, screening en casus
Dr. J.W. Kruimel

Obesitas: een paradigmaverschuiving in behandeling?!
Dr. M. Savas

Complicaties van ondervoeding
Dr. I.A.M. Gisbertz

Behandeling van ondervoeding
Dr. A.A. van Bodegraven


12 september 2023

Achalasie
Prof. dr. A.J. Bredenoord

Reflux klachten die niet op PPI reageren
Dr. I. Molendijk

Risico’s langdurig PPI gebruik
Dr. B. Scheffer

Functionele dyspepsie
Prof. dr. D. Keszthelyi

Maagontledingsstoornissen
Dr. J. Conchillo

Beleid bij chronische obstipatie
Dr. Y. Haan

IBS
Dr. L.A. van der Waaij

Fecale incontinentie
Dr. P.F. Vollebregt

Functionele diarree
Dr. T.J. Lam


21 maart 2023

Coeliakie en gluten-overgevoeligheid
Prof. dr. G. Bouma

Beeldvorming van de dunne darm: ballon enteroscopie, video capsule of MRI
Dr. S.J.B. van Weyenberg

Short Bowel syndroom, TPV en dunne darm transplantatie
Prof. dr. G. Dijkstra

Acute pancreatitis: diagnose en therapie
Dr. L.M.J.W. van Driel

Chronische pancreatitis: pijn en andere complicaties
Dr. Y. Issa

Endoscopische behandeling van complicaties van chronische pancreatitis
Prof. dr. F.P. Vleggaar

Medische Tuchtzaken, wat moeten we ervan weten?
Dr. P.J. Wahab

Darm-ischemie, ins en outs
Dr. D. Leemreis-Van Noord

Bariatrische chirurgie: rol van de chirurg en van de endoscopist
J.A. Apers


8 juni 2020, livestream

Medicamenteuze therapie, stollingscorrectie, volumesubstitutie, bloedtransfusie
Prof. dr. K. Kaasjager

Varicesbloedingen
Dr. M. Kramer

Endoscopische therapie van bovenste en onderste GI-bloedingen
Dr. I.L. Holster

Interventionele therapie van GI-bloedingen
Dr. E.J. Vonken

Bolusobstructie, corpora aliena, caustisch letsel
Dr. M.A.C. Meijssen

Acute diverticulitis
D.P.V. Lambrichts

Acute cholecystitis, acute cholangitis
Dr. P.R. de Reuver

Refeeding syndrome
Prof. dr. B.J.M. Witteman

Slokdarmperforatie
Prof. dr. F.P. Vleggaar

Complicaties van ERCP
Prof. dr. P. Fockens

Perforatie na poliepectomie
Dr. J.J. Boonstra


2 oktober 2019, NH Koningshof:

Oesophagus motiliteitsstoornissen
Dr. A. Bogte

Reflux oesophagitits: voorbij de PPI
Dr. W.E. Hueting

Eosinofiele oesophagitis
Prof. dr. A.J. Bredenoord

Maagontledingsstoornissen
Prof. dr. A.A.M. Masclee

Postoperatieve ileus
Dr. K. Peeters

Chronische obstipatie: voorbij het laxeren
Dr. D. Keszthelyi

IBS
Dr. L.A. van der Waaij

Bekkenbodem problematiek
Dr. R.J.F. Felt-Bersma

Hemorroïden, prolapse, fissuren
Dr. S.O. Breukink

Behandeling van incontinentie
Dr. F. Hoogenboom


21 maart 2019, NH Koningshof:

Bariatrische chirurgie: de chirurg en de endoscopist
Drs. J.A. Apers

Pancreatitis, NIET veroorzaakt door galstenen, alcohol of de endoscopist
Dr. H.R. van Buuren

Diagnose en therapie van acute pancreatitis
Dr. E.J.M. van Geenen

Endoscopische behandeling van complicaties van pancreatitis 
Prof. dr. F.P. Vleggaar

Chronische pancreatitis: pijn en andere complicaties
Prof. dr. M.A. Boermeester

Short Bowel syndroom, TPV en dunne darm transplantatie
Prof. dr. G. Dijkstra


21 maart 2018, NH Koningshof:

Icterus na tropenbezoek
Dr. S. Willemse

Acute infectieuze diarree bij reizigers en thuisblijvers
Dr. M. Bauer

PEG gerelateerde infectieuze complicaties
Dr. R. de Ridder


4 oktober 2017, NH Koningshof:

Managing early esophageal dysplasia
Prof. dr. J. Bergman

Tumoren van de galwegen: diagnostiek en tehrapeutische opties
Dr. F. van der Heide

Cysteuze afwijkingen van het pancreas
Dr. H. van Dullemen


22 maart 2017, NH Koningshof:

Diagnostisch algoritme bij leverziekten
Dr. J.T. Brouwer

Chronische Hepatitis B: Wie, wanneer en met wat behandelen?
Prof. dr. R.A. de Man

Heptitis C: Iedereen behandelen en hoe behandelen in 2017?
Prof. dr. J.P.H. Drenth

Hepatitis A en E: Hoe voorkomen, hoe herkennen, wanneer behandelen?
Prof. dr. H.L. Zaaijer

NASH: De bedreiging voor de toekomst?
Dr. S.W.C. van Mil


5 oktober 2016, NH Koningshof:

Microscopische colitis: diagnostiek, kliniek en behandeling
Prof. dr. G. Bouma

Nieuwe middelen bij IBD
Prof. dr. G. van den Brink

Diagnostiek en monitoring: colitis ulcerosa
Dr. F. Hoentjen

Inductie- en onderhoudsbehandeling van colitis ulcerosa
Dr. J. Maljaars

Kliniek, diagnostiek en monitoring: ziekte van Crohn
Dr. A. van der Meulen

Klinische aanpak van coeliakie
Prof. dr. C. Mulder

Inductie- en onderhoudsbehandeling van colitis ulcerosa
Dr. B. Oldenburg

Extraintestinale manifestaties bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
Dr. C.Y. Ponsioen

Voeding bij zieke darm: IBD, coeliakie, 'short bowel'
Dr. G. Wanten

Fistelbehandeling bij ziekte van Crohn
Prof. dr. C.J. van der Woude


18 maart 2016, NH Koningshof

Bolusobstructie, corpora aliena, caustisch letsel
Dr .M.A.C. Meijssen

Voeding van de 'critically ill'
Prof. dr. B..M. Witteman


7 oktober 2015, NH Koningshof

Eosinofiele oesofagitis
Prof. dr. P.D. Siersema

Chronische Intestinale Pseudo-Obstuctie (CIPO)
Prof. dr. A.J.P.M. Smout

Chronische Obstipatie
Prof. dr. A.J.P.M. Smout

Ileus
Dr. M. Stommel

Bekkenbodemproblematiek
Dr. R.J.F. Felt-Bersma

Bekkenfysio 
J. Groot


18 maart 2015

Diagnose en therapie van de acute pancreatitis
Dr. M.G.H. Besselink

Endoscopiesche interventie bij complicaties van pancreatitis
Dr. J.W. Poley

Kleine en grote beesten in de dunne darm
Dr. B. Oldenburg

Short bowel syndroom, totale parenterale voeding en darmtransplantatie
Prof. dr. G. Dijkstra

Magma

Uitgave maart 2024       Uitgave december 2023

large_Voorkant MAGMA_1.JPG            
______________________________________

groene_mdl_logo.jpg

Commissie Groene MDL
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website