Cursorisch Onderwijs

Organisatie Cursorisch Onderwijs in maag-darm-leverziekten in 2023

12 september 2023  - aanvang 13.00, NH Conference Center Koningshof Veldhoven
Onderwerp: Neurogastroenterologie en motiliteit
Download programma

Inschrijven via congresregistratie link DDD, leden hebben deze 23 juni 2023 ontvangen

Het cursorisch onderwijs valt onder auspiciën van het Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. De onderwijscommissie organiseert het cursorisch onderwijs voor aios MDL tijdens de voor- en najaarscongressen (Digestive Disease Days) van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) in NH Koningshof te Veldhoven. De exacte data vindt u via de congresagenda. De cyclus omvat een onderwijsprogramma gekoppeld aan het nieuwe onderwijscurriculum MDL (rapport Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten). In de opleiding tot MDL-arts moet een aios verplicht 6 van de 8 aangeboden cursussen volgen. De cursus kan ook gevolgd worden door MDL-artsen en andere belangstellenden.

Voor het cursorisch onderwijs wordt accreditatie aangevraagd.

Na deelname aan het cursorisch onderwijs wordt u binnen 1 week een bewijs van deelname toegestuurd. Voor MDL-artsen geldt ook dat de accreditatiepunten binnen 1 week in uw GAIA dossier worden geupload. 

Op het onderwijs zijn conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) leveringsvoorwaarden en een klachtenregeling van toepassing.

Leveringsvoorwaarden:

  • Na inschrijving kunt u tot 10 dagen voordat de activiteit plaatsvindt kosteloos annuleren, tenzij anders vermeld. Dan gelden de voorwaarden van het CRKBO.
  • Betaling geschiedt achteraf via automatische incasso.
  • Persoons- en andere gegevens van cursusdeelnemers worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. 

Klachtenregeling:

  • Eventuele klachten met betrekking tot geleverde diensten moeten binnen 14 dagen schriftelijk aan het secretariaat van de NVMDL kenbaar worden gemaakt via secretariaat@mdl.nl
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Op een klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd, waarbij er naar gestreefd wordt de klacht binnen een termijn van 8 weken af te handelen. Indien meer tijd nodig is voor onderzoek, dan zal de deelnemer hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarnaast zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • De NVMDL voorziet in een klachtenprocedure met een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

Beschikbare presentaties cursorisch onderwijs

4 oktober 2022

8 juni 2020, livestream

Medicamenteuze therapie, stollingscorrectie, volumesubstitutie, bloedtransfusie
Prof. dr. K. Kaasjager

Varicesbloedingen
Dr. M. Kramer

Endoscopische therapie van bovenste en onderste GI-bloedingen
Dr. I.L. Holster

Interventionele therapie van GI-bloedingen
Dr. E.J. Vonken

Bolusobstructie, corpora aliena, caustisch letsel
Dr. M.A.C. Meijssen

Acute diverticulitis
D.P.V. Lambrichts

Acute cholecystitis, acute cholangitis
Dr. P.R. de Reuver

Refeeding syndrome
Prof. dr. B.J.M. Witteman

Slokdarmperforatie
Prof. dr. F.P. Vleggaar

Complicaties van ERCP
Prof. dr. P. Fockens

Perforatie na poliepectomie
Dr. J.J. Boonstra


2 oktober 2019, NH Koningshof:

Oesophagus motiliteitsstoornissen
Dr. A. Bogte

Reflux oesophagitits: voorbij de PPI
Dr. W.E. Hueting

Eosinofiele oesophagitis
Prof. dr. A.J. Bredenoord

Maagontledingsstoornissen
Prof. dr. A.A.M. Masclee

Postoperatieve ileus
Dr. K. Peeters

Chronische obstipatie: voorbij het laxeren
Dr. D. Keszthelyi

IBS
Dr. L.A. van der Waaij

Bekkenbodem problematiek
Dr. R.J.F. Felt-Bersma

Hemorroïden, prolapse, fissuren
Dr. S.O. Breukink

Behandeling van incontinentie
Dr. F. Hoogenboom


21 maart 2019, NH Koningshof:

Bariatrische chirurgie: de chirurg en de endoscopist
Drs. J.A. Apers

Pancreatitis, NIET veroorzaakt door galstenen, alcohol of de endoscopist
Dr. H.R. van Buuren

Diagnose en therapie van acute pancreatitis
Dr. E.J.M. van Geenen

Endoscopische behandeling van complicaties van pancreatitis 
Prof. dr. F.P. Vleggaar

Chronische pancreatitis: pijn en andere complicaties
Prof. dr. M.A. Boermeester

Short Bowel syndroom, TPV en dunne darm transplantatie
Prof. dr. G. Dijkstra


21 maart 2018, NH Koningshof:

Icterus na tropenbezoek
Dr. S. Willemse

Acute infectieuze diarree bij reizigers en thuisblijvers
Dr. M. Bauer

PEG gerelateerde infectieuze complicaties
Dr. R. de Ridder


4 oktober 2017, NH Koningshof:

Managing early esophageal dysplasia
Prof. dr. J. Bergman

Tumoren van de galwegen: diagnostiek en tehrapeutische opties
Dr. F. van der Heide

Cysteuze afwijkingen van het pancreas
Dr. H. van Dullemen


22 maart 2017, NH Koningshof:

Diagnostisch algoritme bij leverziekten
Dr. J.T. Brouwer

Chronische Hepatitis B: Wie, wanneer en met wat behandelen?
Prof. dr. R.A. de Man

Heptitis C: Iedereen behandelen en hoe behandelen in 2017?
Prof. dr. J.P.H. Drenth

Hepatitis A en E: Hoe voorkomen, hoe herkennen, wanneer behandelen?
Prof. dr. H.L. Zaaijer

NASH: De bedreiging voor de toekomst?
Dr. S.W.C. van Mil


5 oktober 2016, NH Koningshof:

Microscopische colitis: diagnostiek, kliniek en behandeling
Prof. dr. G. Bouma

Nieuwe middelen bij IBD
Prof. dr. G. van den Brink

Diagnostiek en monitoring: colitis ulcerosa
Dr. F. Hoentjen

Inductie- en onderhoudsbehandeling van colitis ulcerosa
Dr. J. Maljaars

Kliniek, diagnostiek en monitoring: ziekte van Crohn
Dr. A. van der Meulen

Klinische aanpak van coeliakie
Prof. dr. C. Mulder

Inductie- en onderhoudsbehandeling van colitis ulcerosa
Dr. B. Oldenburg

Extraintestinale manifestaties bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
Dr. C.Y. Ponsioen

Voeding bij zieke darm: IBD, coeliakie, 'short bowel'
Dr. G. Wanten

Fistelbehandeling bij ziekte van Crohn
Prof. dr. C.J. van der Woude


18 maart 2016, NH Koningshof

Bolusobstructie, corpora aliena, caustisch letsel
Dr .M.A.C. Meijssen

Voeding van de 'critically ill'
Prof. dr. B..M. Witteman


7 oktober 2015, NH Koningshof

Eosinofiele oesofagitis
Prof. dr. P.D. Siersema

Chronische Intestinale Pseudo-Obstuctie (CIPO)
Prof. dr. A.J.P.M. Smout

Chronische Obstipatie
Prof. dr. A.J.P.M. Smout

Ileus
Dr. M. Stommel

Bekkenbodemproblematiek
Dr. R.J.F. Felt-Bersma

Bekkenfysio 
J. Groot


18 maart 2015

Diagnose en therapie van de acute pancreatitis
Dr. M.G.H. Besselink

Endoscopiesche interventie bij complicaties van pancreatitis
Dr. J.W. Poley

Kleine en grote beesten in de dunne darm
Dr. B. Oldenburg

Short bowel syndroom, totale parenterale voeding en darmtransplantatie
Prof. dr. G. Dijkstra

Magma

Uitgave september 2023             Uitgave juni 2023        

       Cover MAGMA 2_2.JPG             
______________________________________

De NVMDL is lid van de
Federatie van Medisch Specialisten (FMS)

 FMS logo_1.jpg
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017_0.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

medium_Logo_MLDS_RGB_HR01-online_0.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website