Cursorisch Onderwijs

Organisatie cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs valt onder auspiciën van het Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. De onderwijscommissie organiseert het cursorisch onderwijs voor aios MDL tijdens de voor- en najaarscongressen (Digestive Disease Days) van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) in NH Koningshof te Veldhoven. De exacte data vindt u via de congresagenda. De cyclus omvat een onderwijsprogramma gekoppeld aan het nieuwe onderwijscurriculum MDL (rapport Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten). In de opleiding tot MDL-arts moet een aios verplicht 6 van de 8 aangeboden cursussen volgen. De cursus kan ook gevolgd worden door MDL-artsen en andere belangstellenden.

Na deelname aan het cursorisch onderwijs wordt u binnen 1 week een bewijs van deelname toegestuurd. Voor MDL-artsen geldt ook dat de accreditatiepunten binnen 1 week in uw GAIA dossier worden geupload. 

Op het onderwijs zijn conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) leveringsvoorwaarden en een klachtenregeling van toepassing.

Leveringsvoorwaarden:

  • Na inschrijving kunt u tot 10 dagen voordat de activiteit plaatsvindt kosteloos annuleren, tenzij anders vermeld. Dan gelden de voorwaarden van het CRKBO.
  • Betaling geschiedt achteraf via automatische incasso.
  • Persoons- en andere gegevens van cursusdeelnemers worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. 

Klachtenregeling:

  • Eventuele klachten met betrekking tot geleverde diensten moeten binnen 14 dagen schriftelijk aan het secretariaat van de NVMDL kenbaar worden gemaakt via secretariaat@mdl.nl
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Op een klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd, waarbij er naar gestreefd wordt de klacht binnen een termijn van 8 weken af te handelen. Indien meer tijd nodig is voor onderzoek, dan zal de deelnemer hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarnaast zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • De NVMDL voorziet in een klachtenprocedure met een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

Beschikbare presentaties cursorisch onderwijs

2 oktober 2019, NH Koningshof:

Oesophagus motiliteitsstoornissen
Dr. A. Bogte

Reflux oesophagitits: voorbij de PPI
Dr. W.E. Hueting

Eosinofiele oesophagitis
Prof. dr. A.J. Bredenoord

Maagontledingsstoornissen
Prof. dr. A.A.M. Masclee

Postoperatieve ileus
Dr. K. Peeters

Chronische obstipatie: voorbij het laxeren
Dr. D. Keszthelyi

IBS
Dr. L.A. van der Waaij

Bekkenbodem problematiek
Dr. R.J.F. Felt-Bersma

Hemorroïden, prolapse, fissuren
Dr. S.O. Breukink

Behandeling van incontinentie
Dr. F. Hoogenboom


21 maart 2019, NH Koningshof:

Bariatrische chirurgie: de chirurg en de endoscopist
Drs. J.A. Apers

Pancreatitis, NIET veroorzaakt door galstenen, alcohol of de endoscopist
Dr. H.R. van Buuren

Diagnose en therapie van acute pancreatitis
Dr. E.J.M. van Geenen

Endoscopische behandeling van complicaties van pancreatitis 
Prof. dr. F.P. Vleggaar

Chronische pancreatitis: pijn en andere complicaties
Prof. dr. M.A. Boermeester

Short Bowel syndroom, TPV en dunne darm transplantatie
Prof. dr. G. Dijkstra


21 maart 2018, NH Koningshof:

Icterus na tropenbezoek
Dr. S. Willemse

Acute infectieuze diarree bij reizigers en thuisblijvers
Dr. M. Bauer

PEG gerelateerde infectieuze complicaties
Dr. R. de Ridder


4 oktober 2017, NH Koningshof:

Managing early esophageal dysplasia
Prof. dr. J. Bergman

Tumoren van de galwegen: diagnostiek en tehrapeutische opties
Dr. F. van der Heide

Cysteuze afwijkingen van het pancreas
Dr. H. van Dullemen


22 maart 2017, NH Koningshof:

Diagnostisch algoritme bij leverziekten
Dr. J.T. Brouwer

Chronische Hepatitis B: Wie, wanneer en met wat behandelen?
Prof. dr. R.A. de Man

Heptitis C: Iedereen behandelen en hoe behandelen in 2017?
Prof. dr. J.P.H. Drenth

Hepatitis A en E: Hoe voorkomen, hoe herkennen, wanneer behandelen?
Prof. dr. H.L. Zaaijer

NASH: De bedreiging voor de toekomst?
Dr. S.W.C. van Mil


5 oktober 2016, NH Koningshof:

Microscopische colitis: diagnostiek, kliniek en behandeling
Prof. dr. G. Bouma

Nieuwe middelen bij IBD
Prof. dr. G. van den Brink

Diagnostiek en monitoring: colitis ulcerosa
Dr. F. Hoentjen

Inductie- en onderhoudsbehandeling van colitis ulcerosa
Dr. J. Maljaars

Kliniek, diagnostiek en monitoring: ziekte van Crohn
Dr. A. van der Meulen

Klinische aanpak van coeliakie
Prof. dr. C. Mulder

Inductie- en onderhoudsbehandeling van colitis ulcerosa
Dr. B. Oldenburg

Extraintestinale manifestaties bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
Dr. C.Y. Ponsioen

Voeding bij zieke darm: IBD, coeliakie, 'short bowel'
Dr. G. Wanten

Fistelbehandeling bij ziekte van Crohn
Prof. dr. C.J. van der Woude


18 maart 2016, NH Koningshof

Bolusobstructie, corpora aliena, caustisch letsel
Dr .M.A.C. Meijssen

Voeding van de 'critically ill'
Prof. dr. B..M. Witteman


7 oktober 2015, NH Koningshof

Eosinofiele oesofagitis
Prof. dr. P.D. Siersema

Chronische Intestinale Pseudo-Obstuctie (CIPO)
Prof. dr. A.J.P.M. Smout

Chronische Obstipatie
Prof. dr. A.J.P.M. Smout

Ileus
Dr. M. Stommel

Bekkenbodemproblematiek
Dr. R.J.F. Felt-Bersma

Bekkenfysio 
J. Groot


18 maart 2015

Diagnose en therapie van de acute pancreatitis
Dr. M.G.H. Besselink

Endoscopiesche interventie bij complicaties van pancreatitis
Dr. J.W. Poley

Kleine en grote beesten in de dunne darm
Dr. B. Oldenburg

Short bowel syndroom, totale parenterale voeding en darmtransplantatie
Prof. dr. G. Dijkstra

Magma
Uitgave december 2019     Uitgave september 2019         
      Kaft_0.JPG     

______________________________________

POSTER
‘25 jaar MDL in MAGMA’

Met dank aan de MAGMA-redactie: JUBILEUMPOSTER
ter ere van de honderdste MAGMA-editie hier te downloaden (A3‑formaat)  
______________________________________

Richtlijnendatabase FMS

richtlijnendatabase_banner2017.png

______________________________________

Maag Lever Darm Stichting

MLDS logo 2019.jpg

De NVMDL heeft in samenwerking met de Maag-Lever-Darm Stichting (MLDS) brochures over de meest voorkomende aandoeningen gemaakt.

U kunt deze vernieuwde en gratis te bestellen folders inzien via de MLDS website